ÉRTESÍTŐ a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. december 2., 18. évfolyam 30. (730.) szám

Advent 1. vasárnapja
Inkább megesszük a kukacot

Egy apa és fia a kertben sétálgatott. Közben hulló almát szedegettek. Az apa lelkesen beszélt a gyümölcs fogyasztásának hasznos hatásairól az egészségre. A gyerek figyelmesen hallgatta apja bölcs fejtegetéseit. Egyszer csak felkiáltott: „Papi, papi!" De az apa mérgelődve leintette: „Hányszor mondtam már neked, hogy ne szakíts félbe, amikor beszélek", majd buzgón folytatta előadását az alma jó hatásairól az egészségre. Végül befejezte mondókáját és fiához fordult: „No, most mondd: mit akartál?" „Semmit, papi. Csak azt láttam, hogy egy kukac van az almában, de már megetted."

Vajon nem így járunk el, amikor már oda se figyelünk egymásra, meg sem hallgatjuk a másikat, mert már annyira begubóztunk saját gondolatainkba, elképzeléseinkbe, hogy rá se hederintünk mások véleményére? Vajon nem így járunk el, amikor hallani sem akarunk az Úr üzenetéről, parancsolatairól, az evangéliumi igazságokról? Inkább megesszük a kukacot. „Az ember gyakran nem hajlandó elismerni Istent alkotójának, ezzel megtagadja létének a végső célra való irányulását, egyúttal szétrombolja saját belső rendjét s a többi emberhez meg az egész teremtett világhoz fűződő rendezett kapcsolatát is" (GS 13). „Ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat" (Mt 24, 37–39).

Az okos ember hallgat Isten szavára és ez most – adventben – így hangzik: „Vessük … le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit! Éljünk becsületesen, amint az a nappalhoz illik, ne lakmározva és részegeskedve, ne kicsapongásban és érzékiségben, ne civakodva és viszálykodva! Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust s a testi fegyelmet" (Róm 13, 12b–14a). Így meglátjuk: az Úr gyümölcsei – igéi ízesek és azok mindig jó hatással vannak az egészségre! Ez az „alma" jót tesz mindenkinek.MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

DECEMBER 2. ADVENT 1. VASÁRNAPJA
10.00–10.25     Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30     Ünnepélyes adventi szentmise
                        + dr. Békési Béla l. ü.
Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor              Jánosi András (Iz 2, 1–5; Róm 13, 11–14; Mt 24, 37–44)
Ministráns        Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce);   Jánosi F. – Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
Orgonál és vezényel Jussel Ottó
Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Lajtha L./Tóth J. – Mária, Mária; Kodály Z./Szedő D. – Jöjj el, jöjj el Emmanuel; Kodály Z. – Harmatozzatok és a Rorate coeli gregorián énekkel
Szoprán: Adamkó Anna, Bártfay Éva, Billmayer Anna, Fesztini Mária, Horvát Julianna, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Pirigyi Klára, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit; Alt: Atkáry Sigrid, Balogh Mária, Biergiesser Anikó, Horváth Mária, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Szüllő Mária, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó; Basszus: Melich Géza, Sneff János, Vályi Lajos, Wetzstein Antal

Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a keresztények előmozdítsák a kultúrák közötti békét és mindig tiszteletben tartsák mások emberi méltóságát és jogait.
*
DECEMBER 9. ADVENT 2. VASÁRNAPJA
10.00 órától Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
Idegen gyóntató: P. Szőcs László SJ
10.30–11.30     Ünnepélyes adventi szentmise
                       + Schwarzkopf János,  a Schwarzkopf és Geng család elhunyt tagjainak l. ü.
Zsoltárválasz    Napjaiban az igazság virága nyíljék,* és teljes béke legyen a világ végéig.
Celebráns        dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Váczy Ilona (Iz 11, 1–10; Róm 15, 4–9; Mt 3, 1–12)
Ministráns       Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce);  Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonál          Sneff János
11.30–12.00   Felfogadás a sekrestyében
* * *
14.00–18.30 Adventi lelkinap a misszión
* * *
Magyar szentmise Rosenheimban vasárnap, december 9-én 11.00 órakor a St. Josef-templomban, Innstr. 4., + Szög János l. ü. Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész.EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

HÉTFŐ December 3.  Xavéri Ferenc, Olívia
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD December 4.  Damaszkuszi János, Borbála, Barbara
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA December 5.  Vilma, Csaba, Sába, Sebő
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–21.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
19.00–22.00 Regös

CSÜTÖRTÖK  December 6. Miklós, Leontina, Gyopárka
13.45–14.15 Rorate-szentmise missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, Mit hoz a Mikulás?

PÉNTEK December 7. Ambrus, Ambrózia, Agaton
Napközben elsőpénteki és karácsonyi beteglátogatás
17.00–18.30 Előesti szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
18.00–20.00 Színkör fiataloknak

SZOMBAT December 8. SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
17.15–17.30 Adventi gyertyatyújtás, adventi koszorúnk 1. és 2. gyertyájának ünnepélyes meggyújtása

VASÁRNAP December 9. Natália, Filótea, Valéria
14.00–18.30 ADVENTI LELKINAP
Program:
14.00-14.45 1. elmélkedés
14.45-15.00  kávészünet
15.00-16.00 gyóntatás, rózsafüzér
16.00-16.40 2. elmélkedés
16.40-17.30  gyóntatás, Lorettói litánia
17.30-18.30  szentmise rövid elmélkedéssel
18.30-kor  elbocsátásHÍREK
Szerdán, december 5-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő német nyelvtanfolyam után, 19.00–21.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, december 5-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbája – figyelem – ismét a Thalkirchner Str. 11. szám alatti Altenklubban, a Sendlinger Tor közvetlen szomszédságában, ahol a próbák f. é. februártól decemberig tatarozások miatt szüneteltek. Ft. Fejős Ottó főlelkészünknek hálásan köszönjük, hogy a jelzett időben és átmenetileg énekpróbáink számára helyiséget biztosított a főlelkészségen.
*
Csütörtökön, december 6-án 14.00–17.00-ig egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának mikulási találkozója missziónkon, előtte 13.45–14.15-ig Rorate-szentmise missziónk házi kápolnájában. Klubtalálkozónkon ünnepélyesen meggyújtjuk adventi koszorúnk első és második gyertyáját, adventi énekeket énekelünk és imádságos lelkülettel készülünk a Világ Világosságának, az Úrnak eljövetelére. Találkozónkra a Mikulás is jelezte érkezését. Kis meglepetéseket ígért. Most is lesz sütemény, tea, kávé, baráti társalgás. Szeretettel várjuk egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának minden tagját nyugdíjaskorú ismerőseikkel és az új érdeklődőkkel együtt.
*
Első pénteken, december 7-én napközben  elsőpénteki, karácsonyi és lelkipásztori beteglátogatás, áldoztatás előkészületül az ünnepekre. Szeretettel várjuk betegeink, gyengélkedőink hívását missziónkon, papjainknál.

Ugyancsak első pénteken, december 7-én 17.00–18.30-ig előesti szentmise a szeplőtelenül fogantatott Szent Szűz tiszteletére és szentségimádás Imakörünk szervezésében, missziónk házi kápolnájában. Kedvező alkalom az adventi lelki előkészületre, jócselekedetre. Szeretettel várunk mindenkit. Szentmise után Színkör fiataloknak missziónkon.
*
Szombaton, december 8-án 12.00–17.30-ig missziónkon találkoznak Hétvégi Magyar Iskolánk tanulói és cserkészeink. A cserkészfoglalkozások után 17.15–17.30-ig a cserkészek és cserkészszülők ünnepélyesen meggyújtják adventi koszorúnk első és második gyertyáját és rövid ájtatossággal készülődnek Urunk születésnapjára. Lásd előző oldal!
*
Advent 2. vasárnapján, december 9-én 10.00 órától a Damenstift-templomban idegen gyóntató áll rendelkezésünkre, akinél elvégezhetjük karácsonyi gyónásunkat. Délután, 14.00–18.30-ig missziónkon ADVENTI LELKINAPOT tartunk két elmélkedéssel, szünetben kávézással, gyónási lehetőséggel és 17.30-kor záró szentmisével. Vezetője: Szőcs László jezsuita atya, aki ez idő tájt a müncheni hajléktalanok között végzi a jezsuita rendben előírt harmadik probációját. Elmélkedéseinek témája: „Isten gyermekeinek szabadsága". Lelkinapunk ingyenes és azon bárki részt vehet. Mindenkit szeretettel várunk.
* * *
ELŐZETES:
Kedden, december 11-én 10.00–12.00-ig missziónkon postázzuk ÉRTESÍTŐnk karácsonyi számát. A borítékozás igazán nem nehéz munkájához segítőkész híveink szíves segítségét kérjük. A borítékozás után kávézás. Előre is köszönöm szíves segítségüket. December 13-án Bibliakör, 14-én Színkör, Családok fóruma, 15-én Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás.
Csütörtökön, december 20-án 17.00–20.00-ig Karácsonyi ünnepség a Hl. Kreuz egyházközségi otthon dísztermében, Untere Grasstr./Gietlstr. saroképület.

Herausgeber – Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum – Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift – Cím:    D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon – Tel.:     089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet – http:// www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission