ÉRTESÍTŐ müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2001. április 22., 18. évfolyam 12. (712.) száma

Húsvét 2. vasárnapja

A hit jó hatással van az egészségre

A pszichológusok hoszszú időn át idegenkedtek a vallástól, figyelmen kívül hagyták, alábecsülték a hit üdvözítő, gyógyító erejét, jó hatását az emberi testre és lélekre. Napjainkban is csak kényszeredetten, vonakodva veszik tudomásul a legújabb kutatási eredményeket, amelyek egyre inkább azt igazolják, hogy igen szoros és pozitív kölcsönhatás tapasztalható a hit, a vallásosság és az ember egészségi állapota között. A pszichológusok szakfolyóirata szerint – Psychologie heute 6/97 – ezek a kutatások megállapították, hogy a jóságos Istenben, illetve valamilyen más pozitív természetfeletti erőben, vagy akár „csak" az élet mély értelmében is hívő emberek:

 •  könnyebben megállják helyüket az élet válságos helyzeteiben, a stressz-helyzetekben és a pszichoszociális konfliktusokban, mint a nem hívők, azaz a hit hatékonyan befolyásolja az eredményes gyógyítási – coping-stratégiákat;
 •  kevésbé hajlamosak a stresszből eredő és pszichoszomatikus betegségekre;
 •  inkább hisznek a gyógyulásban, és így elősegítik azt, ami azt jelenti, hogy a hit elősegíti a gyógyulást;
 •  kevesebb szeszes italt, cigarettát vagy egyéb kábítószert fogyasztanak, mint nem hívő társaik, és ennek megfelelően, a szenvedélyek és a mértéktelen fogyasztás nem veszélyezteti életüket. Ez azt jelenti, hogy a hit pozitívan befolyásolja az egészséges emberi életmódot és a jó szokások kialakulását;
 •  könnyebben elfogadják a halált és az elmúlást, kevésbé félnek az öregségtől és ritkán esnek kétségbe emiatt.

 • Összefoglalva, a vallás és egészség kapcsolatának legújabb kutatási eredményeiből megállapítható: Minden valószínűség szerint, a hit kedvező hatása a testi-lelki egészségre a szociális támogatottság és az élet értelmének tudatából, egy magasabb hatalommal való összeköttetés jó érzéséből, a stressz-csökkentő ima- és elmélkedési gyakorlatok egymást kiegészítő összetevőiből ered. Vajon ezzel a pszichológusok újra felfedezték a hit üdvözítő voltát?

  MAGYAR SZENTMISÉK
  a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

  ÁPRILIS 22. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
  10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
  10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
   + Pákot Viktória és Suciu Albert l. ü.

  Zsoltárválasz Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.

  Celebráns dr. Cserháti Ferenc plébános
  Lektor Váczy Ilona (ApCsel 5, 12–16; Jel 1, 9–19; Jn 20, 19–31)
  Ministráns mind, aki itthon van
  Orgonál Sneff János

  11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
  *
  ÁPRILIS 29. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA
  10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
  10.30–11.30 Ifjúsági szentmise
  a Gyarmaty család elhunyt tagjaiért

  Zsoltárválasz Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem.

  Celebráns Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
  Lektor dr. Kovács János (ApCsel 5, 27b–41; Jel 5, 11–14; Jn 21, 1–19)
  Ministráns Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I.– Siményi M. (Ce);
  Józsa M. – Barbul A. (Cs); Nadj M. – Felber E. (Fü);
  Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk

  Mise után a keresztség szentségében részesül Szigeti Márton
  *
  MÁJUS 6. HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA
  10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (B. M.)
  10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
   + Horváth Illés, Horváth Teréz és Horváth Aranka l. ü.

  Zsoltárválasz Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája.

  Celebráns Fehér István lelkész
  Lektor Jánosi András (ApCsel 13, 14. 43–52; Jel 7, 9. 14b–17; Jn 10, 27–30)
  Ministráns  Józsa M. – Jánosi M. (Fő); Gőgh J. – Lévai A. (Ce);
  Jánosi F. – Balogh A. (Cs); Barbul A. – Somogyi A. (Fü);
  Orgonál Sneff János

  Mise után rózsafüzér titokcsere
  Általános havi imaszándék: Imádkozunk a száműzetés és az erőszakosság áldozataivá vált asszonyokért és lányokért, hogy segítséghez jussanak, súlyos megrázkódtatásaikból és sérüléseikből felépüljenek és kigyógyuljanak.  EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
  a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

  HÉTFŐ Április 23. Adalbert, Béla, Norma
  17.00–19.00 Asztalitenisz
  19.00–21.30 Komámasszonyok

  KEDD Április 24 György, Fidél, Hunor
  15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
  18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

  SZERDA Április 25. Márk evangélista
  16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
  19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
  19.00–22.00 Regös

  CSÜTÖRTÖK  Április 26. Ervin, Klétusz
  13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában (Cs.F.)
  14.00–17.00 Szeniorok Klubja, Vincze András, Dél-afrikai élmények

  PÉNTEK Április 27. Zita, Marianna
  13.00–13.15 Zsolozsma
  19.30–22.00 Dóczy Péter, Meditáció Pilinszky János verseiből és naplórészleteiből

  SZOMBAT Április 28. Chanel Péter, Valéria
  10.00–11.00 Bérmálási előkészítő (5)
  11.30–12.30 Elsőáldozási előkészítő (7), közben Színjátszó Kör
  12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
  15.00–17.30 Cserkészfoglalkozás
  18.00–21.00 Magyar Klub, Századunk műhelyéből, 19–20. rész
  *
  HÉTFŐ Április 30. V. Piusz pápa, Katalin, Kitti
  17.00–19.00 Asztalitenisz
  19.00–21.30 Komámasszonyok

  KEDD Május 1. Bajorország Nagyasszonya, Szent József, a munkás

  SZERDA Május 2. Atanáz, Zsigmond
  16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam
  19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba
  19.00–22.00 Regös

  CSÜTÖRTÖK  Május 3. Fülöp és Jakab apostolok, Tímea, Viola

  PÉNTEK Május 4. Flórián, Szilvánusz, Mónika
  Elsőpénteki beteglátogatás
  17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában (M. J.)

  SZOMBAT Május 5. Gyöngyi, Gotthárd, Júlia, Györgyi
  10.00–11.00 Bérmálási előkészítő (6)
  11.30–12.30 Elsőáldozási előkészítő (8)
  15.00–20.00 Ifjúsági találkozó, Serdülők és fiatalok szexualitása  HÍREK

  Hétfőn, április 23-án újraindul a csoportok, húsvéti vakáció miatt megszakított munkája missziónkon.
  *
  Szerdán, április 25-én és május 2-án missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt.

  Ugyancsak szerdán, április 25-én és május 2-án 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbát tart a  főlelkészségen – Ungarische Delegatur, Landwehrstraße 66., IV. emelet.
  *
  Csütörtökön, április 26-án 14.00–17.00-ig egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának találkozója missziónkon, előtte 13.45–14.15-ig szentmise Szent Márk evangélsta tiszteletére missziónk házi kápolnájában. Húsvét utáni találkozónkon Vincze András újságíró, a BBC rádió németországi tudósítója „Dél-afrikai élmények" címmel tart képekkel szemléltetett előadást. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
  *
  Pénteken, április 27-én 19.30–22.00-ig missziónkon zenés irodalmi estet szervez a Müncheni Magyar Intézet egyházi közösségünk, több egyesület és csoport támogatásával. Műsoron Dóczy Péter színművész: Meditáció Pilinszky János verseiből és naplórészleteiből. Közreműködik Lőrinszky Attila bőgőművész és Blaskó Bori táncművész, valamennyien Budapestről. A művészeti est keretében megtekinthető Vattay Elemér fényképkiállítása Pilinszky Jánosról.
  *
  Szombaton, április 28-án bérmálási és elsőáldozási előkészítő, Színjátszó Kör, Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás missziónkon. Program: lásd előző oldal!

  Ugyancsak szombaton április 28-án 18.00–21.00-ig missziónkon Magyar Klub-estet tartunk, amelyen bemutatjuk videóról a „Századunk műhelyéből" című sikeres dokumentum-filmsorozat 19–20. részét. A filmvetítés után beszélgetés a II. világháborút követő rendszerváltás eseményeiről a bemutatott dokumentumfilm alapján, és szórakozás. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
  *
  Április 30-tól május 3-ig lelkipásztoraink részt vesznek az Európai Magyar Papi Konferencián Münchenben, a Schönstatt Zentrum-ban, missziónkon viszont zavartalanul  folyik a munka.
  *
  Pénteken, május 4-én elsőpénteki beteglátogatás, 17.00–18.30-ig szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.
  *
  Szombaton, május 5-én missziónkon 10.00–11.00-ig bérmálási előkészítő (6) és 11.30–12.30-ig elsőáldozási előkészítő (8), aztán 15.00–20.00-ig Ifjúsági találkozó „Serdülők és fiatalok szexualitása" címmel. Találkozónk végén közös vacsora és esti ima. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

  Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
  Impressum - Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
  Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
  Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 – 8; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
  Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission