ÉRTESÍTŐ
a müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről,
2001. április 8., 18. évfolyam 11. (711.) szám

Húsvéti szentmisék
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

Virágvasárnaptól drámai események tanúi lehetünk. Felvillan előttünk keresztény hitünk alapja és gyökere. Ezen a napon Jézus diadalmasan bevonul Jeruzsálembe: a nép ruháit teríti elébe, pálmaágakkal díszíti útját, ujjong és lelkesen köszönti: Hozsanna Dávid Fiának, áldott, ki jő az Úr nevében!
Mégis bekövetkezik a nagycsütörtöki jelenet. Miután Jézus és tanítványai a legnagyobb szeretetben elfogyasztották a vacsorát, egyikük csókkal elárulja és kiszolgáltatja ellenségeinek. Poncius Pilátus elé viszik Jézust, kihallgatják, kigúnyolják, arcul verik. Istenkáromlás vádjával kereszthalálra ítélik. Nagypénteken 15.00 órakor meghal a kereszten.
De a kenetekkel temetésére siető asszonyok már húsvétvasárnap kora reggel sem találják emberi maradványait. Megtapasztalják, hogy sírja üres, Jézus feltámadt, legyőzte a halált. Aki a szeretet útját járta mindvégig, és életét is odaadta értünk, az most győzött: Legnagyobb hatalom a Szeretet. Nagyhét az élet és halál nagy kérdéseivel szembesít: Hogyan lehetséges az, hogy Jézus az Isten nevében legyőzte a halált – a búzaszem elhal és újraéled – élet és halál összetartozik?

Mit der Auferstehung Jesu Christi hat sich der Kreis des Lebens geschlossen. Wir wünschen Ihnen, daß Sie sich spürbar darin eingebunden wissen – und ein wirklich frohes Osterfest.
 
Értesítőnk minden kedves Olvasójának kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak a müncheni Magyar Katolikus Misszió egyházi és világi lelkipásztorai.


ÁPRILIS 8. VIRÁGVASÁRNAP
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás (M. J.) és keresztúti ájtatosság
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
                    a Schmidt és Pintér család elhunyt tagjaiért

Celebráns     dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor         Goia Szilvia (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Lk 22, 14–23, 56)
Ministráns    Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Józsa P. – Jánosi F. (Ce); Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonál és vezényel Sneff János

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingrediente, Kerényi György – Ó, Jézus, Jézus, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szent Máté passiója, Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot, vala-mint Bartalus/Kerényi – Győzhetetlen én kőszálom című kórusművével.
Szólisták: Mekker Árpád (Evangélista), Pfeiffer Ottó (Pilátus), Sneff János (Jézus), Szoprán (Szolgáló).

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Bártfay Éva, Billmayer Anna, Fesztini Mária, Luschies Mária, Meggyesy Irén, Pirigyi Klára, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Varga Margit; Alt: Atkáry Sigrid, Balogh Mária, Biergiesser Anikó, Horváth Mária, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Surányi Ágnes, Szigeti Margit, Szüllő Mária, Tamás Katalin, Turányi Erzsébet; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó, Tepfenhart József; Basszus: Melich Géza, Wetzstein Antal

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!
*
ÁPRILIS 12. Nagycsütörtök
18.30–18.55 Húsvéti gyóntatás (F. I.) és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
19.00–20.00 Nagycsütörtök esti szentmise az Oltáriszentség szerzésének emlékére az utolsó vacsorán, amikor Jézus megmosta az apostolok lábát és megalapította a papság szentségét

Celebráns     dr. Cserháti Ferenc, Fehér István és Merka János
Lektor         Zsákai Rozália (Kiv 12, 1–14; 1 Kor 11, 23–26; Jn 13, 1–15)
Ministráns    mind, aki itthon van
Orgonista     és előénekes: Sneff János

Mise végén ünnepélyesen őrzési helyére visszük az Oltáriszentséget. Ezután következik az oltárfosztás Jézus elfogatásának emlékére s aztán kis ideig magán szentségimádást végzünk az eucharisztikus Jézus előtt, majd csendben távozunk.
*
ÁPRILIS 13. Nagypéntek
14.30-14.55 Húsvéti gyóntatás (F. I.) és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
15.00-16.00 Nagypénteki szertartás a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának emlékére:
  I. Igeliturgia, Passió Szent János evangélista szerint papjaink előadásában, egyetemes könyörgések;
  II. Hódolat a szent kereszt előtt;
  III. Szentáldozás

 Celebráns     Dr. Cserháti Ferenc plébános, Merka János és Fehér István
 Lektor         Bozó Mária (Iz 52, 13–53, 12; Zsid 4, 14–16; 5, 7–9), Fehér István (Jézus), Merka János (Pilátus, Főpap, Péter,
 Egyéb), dr. Cserháti Ferenc (Evangélista)
 Ministráns   mind, aki itthon van
 Előénekes   Sneff János
*
ÁPRILIS 14. NAGYSZOMBAT – HÚSVÉTI VIGÍLIA
20.30–20.55 Húsvéti gyóntatás (M. J.) és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
21.00–23.00 FELTÁMADÁSI SZENTMISE
 I. Lucernárium – Fényünnepség, Húsvéti örömének – Exsultet;
II. Igeliturgia;
III. A víz megáldása és a keresztségi fogadalom megújítása;
IV. Az eukarisztia liturgiája;
V. Magyar feltámadási szertartás, feltámadási körmenet a templomban.

Celebráns         dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor             Básti Rita, Bozó Mária, Glatz Hajnalka, Győry Márta
Ministráns        mind, aki itthon van
Előénekes        és orgonista: Sneff János

Áldozás utáni könyörgés után ételszentelés.
*
HÚSVÉTVASÁRNAP
ÁPRILIS 15. KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSA
10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30 ÜNNEPÉLYES SZENTMISE a népért
Zsoltárválasz  Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

Celebráns         Dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor             Kucsera János (ApCsel 10, 34a.  37–43; Kol 3, 1–4; Jn 20, 1–9)
Ministráns        mind, aki itthon van
Orgonál           Sneff János

Áldozás utáni könyörgés után ételszentelés.
*
ÁPRILIS 16. HÚSVÉTHÉTFŐ
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
                    + Sárkány Illés l. ü.

Zsoltárválasz Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

Celebráns     Fejős Ottó főlelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor         Glatz Hajnalka (ApCsel 2, 14. 22–33; Mt 28, 8–15)
Ministráns    mind, aki itthon van
Orgonál       Sneff János
*
ÁPRILIS 22. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
10.00–10.25 Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise
                    + Pákot Viktória és Suciu Albert l. ü.

Zsoltárválasz Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.

Celebráns     dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor         Váczy Ilona (ApCsel 5, 12–16; Jel 1, 9–19; Jn 20, 19–31)
Ministráns    mind, aki itthon van
Orgonál        Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*
Magyar szentmise
Rosenheimban, virágvasárnap, április 8-án, húsvétvasárnap, április 15-én és vasárnap, április 22-én 11.00-kor a St. Josef temp-lom-ban, Innstraße 4.;
Freisingban, húsvétvasárnap, április 15-én 17.00-kor az Altöttinger kápolnában, Altenheim Vinzentinum, Brunnhausgasse 2-4. Celebráns: Fehér István lelkész.HÍREK
Pénteken, április 20-án 17.00–18.30-ig szentmise egy szándékra (Sch. A.) és szentségimádás Imakörünk szervezésében, missziónk házi kápolnájában. Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános.
ELŐZETES: április 26-án Szeniorok Klubja, 27-én Meditáció Pilinszky János verseiből, 28-án bérmálási és elsőáldozási előkészítő, Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás, Magyar Klub.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:      D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:        089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission