ÉRTESÍTŐ, 2000. november 26., 17. évf. 34.(696.) sz., 4. o. 

Pénteken, november 24-én 17.00 órától vasárnap, 26-án 14.00-ig „Milyen egyházban hiszek?" címmel ifjúsági lelkigyakorlatot tartunk a Rimsting-i lelkigyakorlatos házban, a Chiemsee közelében.
*
Szerdán, november 29-én missziónkon 16.00–18.00-ig Német nyelvtanfolyam kezdőknek, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének és Zeneegyüttes.

Ugyancsak szerdán, november 29-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Straße 11. szám alatti Altenklubban.

*
Elsőpénteken, december 1-én papjaink beteglátogatásokat végeznek és a szentségekkel is szívesen ellátják gyengélkedőinket karácsonyra. Örömmel várjuk hívásukat.
17.00–18.30-ig elsőpénteki szentmise és szentségimádás Imakörünk szervezésében, missziónk házi kápolnájában.

*
Szombaton, december 2-án missziónkon 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója magyar néptánc tanítással, 15.00–17.15-ig cserkészfoglalkozás, amelynek végén adventi gyertyagyújtás, közös ima és készülődés a karácsonyra.
18.00–21.00-ig egyházi közösségünk Magyar Klubjának szervezésében, a kereszténység és a magyar államalapítás kettős jubileumának alkalmából, missziónkon bemutatjuk a Századunk műhelyéből című filmsorozat 14–16. részét. Bevezetőt mond Ramsay Győző, a film narrátora. Mindenkit szeretettel várunk.

*
Advent 1. vasárnapján, december 3-án 10.30-kor ünnepélyes szentmisével kezdjük az adventi szent időt a Damenstift-templomban. Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk. Mindenkit szeretettel várunk.
 

* * *

ELŐZETES: December 7-én Bibliakör, 8-án Szeplőtelen fogantatás ünnepe. 18.30-kor ünnepi szentmise a Damenstift-templomban és – tekintettel a Magyar estre – csendes szentmise missziónk házi kápolnájában.
Pénteken, december 8-án 19.30–22.00-ig missziónkon Magyar est a kereszténység 2000. és a magyar államalapítás 1000. évfordulója alkalmából a müncheni Magyar Katolikus Misszió, a Református Magyarnyelvű Gyülekezet, a KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Széchenyi Kör összefogásával és szervezésében. Esti találkozónkon Halász Péter író „Egy volt emigráns följegyzései" címmel tart nagy érdeklődéssel várt előadást.

Adventi lelkinap
Advent 2. vasárnapján, december 10-én 10.00–11.30-ig a Damenstift-templomban Kiss Ulrich jezsuita atya, a budapesti Faludi Ferenc Akadémia aligazgatója, mint „idegen-gyóntató" áll rendelkezésünkre. Délután, 14.00–18.30-ig adventi lelkinapunk vezetője missziónkon, ahol a két elmélkedés között ugyancsak gyóntat. Elmélkedéseinek címe: A betlehemi csillag, és beszél „az 5. evangélium"-ról,  azaz a tudomány és művészet tanúságáról, a megtestesülés profán tanúiról. Lelkinapunk ingyenes és arra szeretettel várunk minden érdeklődőt.