ÉRTESÍTŐ, 2000. december 3., 17. évf. 35. (697.) sz., 4. o.

Advent 1. vasárnapján, december 3-án 10.30-kor ünnepélyes szentmisével kezdjük az adventi szent időt a Damenstift-templomban. Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk. Mindenkit szeretettel várunk.
*
Hétfőn, december 4-én 18.00 órai kezdettel a Müncheni Katolikusok Tanácsa, mint minden hónap első hétfőjén, ezúttal is, német nyelvű szentmisét szervez a „Bürgersaalkirche"-ben. A szentmise előkészítésében közreműködtek az idegen nyelvű missziók képviselői. A rendezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.
*
Szerdán, december 6-án missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, december 6-án 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Straße 11. szám alatti Altenklubban.
*
Csütörtökön, december 7-én 17.00–18.30-ig Bibliakör missziónk nagytermében. Előtte 16.30–17.00-ig szentmise missziónk házi kápolnájában. Esti találkozónkon „Kumráni tekercsek" címmel beszélgetünk az évszázad leletének nevezett, kumráni könyvtárnak megtalálásáról és az esszénusok életéről, főleg az előbukkanó „Izajás tekercs" adventi programot adó verseiről: „Készítsetek utat a pusztában az Úrnak, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át ..." (Iz 40, 3–5). Szemléltetés videofilmről.
*
Pénteken, december 8-án Szeplőtelen fogantatás ünnepe. 18.30-kor ünnepi szentmise a Damenstift-templomban és – tekintettel a Magyar estre – csendes szentmise missziónk házi kápolnájában.

Ugyancsak pénteken, december 8-án 19.30–22.00-ig missziónkon Magyar est a kereszténység 2000. és a magyar államalapítás 1000. évfordulója alkalmából a müncheni Magyar Katolikus Misszió, a Református Magyarnyelvű Gyülekezet, a KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Széchenyi Kör összefogásával és szervezésében. Esti találkozónkon Halász Péter író „Egy volt emigráns följegyzései" címmel tart nagy érdeklődéssel várt előadást.
*
Szombaton, december 9-én missziónkon 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója magyar néptánc tanítással, 15.00–17.15-ig cserkészfoglalkozás, amelynek végén adventi gyertyagyújtás, közös ima és készülődés a karácsonyra.
*
Advent 2. vasárnapján, december 10-én 10.00–11.30-ig a Damenstift-templomban Kiss Ulrich jezsuita atya, a budapesti Faludi Ferenc Akadémia aligazgatója, mint „idegen gyóntató" áll rendelkezésünkre. Délután, 14.00–18.30-ig adventi lelkinapunk vezetője missziónkon, ahol a két elmélkedés között ugyancsak gyóntat. Elmélkedéseinek címe: A betlehemi csillag, és beszél „az 5. evangélium"-ról, azaz a tudomány és művészet tanúságáról, a megtestesülés profán tanúiról. Lelkinapunk ingyenes és arra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
* * *
ELŐZETES: december 12-én ÉRTESÍTŐnk karácsonyi számának postázása, 14-én Szeniorok Klubja, 15-én Családok fóruma, 16-án Hétvégi Magyar Iskola, cserkészfoglalkozás, 17-én Ifjúsági mise, Karácsonyi ünnepség.