ÉRTESÍTŐ a  müncheni Magyar Katolikus Misszió életéről
2000. december 24., 17. évfolyam  38. (700.) szám

Karácsonyi és újévi magyar szentmiséink rendje a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

A z igazi világosság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt és általa lett a világ, mégsem ismerte fel őt a világ. Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be.
¤kép¤
A z első betlehem a 6. századból származik. Megjelenítése ma is ugyanaz: Mária és a gyermek, József a háttérben – és az állatok. Ezekről beszél Izajás próféta (1, 3): „Az ökör megismeri gazdáját, és a szamár urának jászolát".
*
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr!


ADVENT 4. VASÁRNAPJA – SZENTESTE
december 24.
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
10.30–11.30 Ünnepélyes adventi szentmise
*
22.00–22.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (Sch. M.)
22.30–23.30 KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISE a népért
Zsoltárválasz: Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.
Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor: Győry Márta (Iz 9, 1–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14)
Ministráns: mind, akik itthon vannak
Orgonista: Sneff János
*

HÉTFŐ -  KARÁCSONY, JÉZUS SZÜLETÉSE
december 25.
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a népért

Zsoltárválasz: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor: Balogh Mária (Iz 52, 7–10; Zsid 1, 1–6; Jn 1, 1–18)
Ministráns: mind, akik itthon vannak
Orgonista: Sneff János
*

KEDD - KARÁCSONY MÁSNAPJA  - SZENT ISTVÁN 1. VÉRTANÚ ÜNNEPE
december 26.
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. T.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise +Moldován József és családja elhunyt tagjaiért

 Zsoltárválasz: Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor: Bozó Marika (ApCsel 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22)
Ministráns: mind, akik itthon vannak
Orgonista: Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*

SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA, év végi hálaadás
december 31.
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (V. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmisea Felber és Treger család elhunyt tagjaiért,  +Zumbil Róza l. ü.

 Zsoltárválasz: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor: Goia Szilvia (Sir 3, 3–17a; 1 Sám 1, 20–28; Lk 2, 41–52)
Ministráns: mind, akik itthon vannak
Orgonista: Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében

HÉTFŐ - 2001  –  ÚJÉV - SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ÜNNEPE
január 1.
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise

Zsoltárválasz: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor: Balogh Mária (Szám 6, 22–27; Gal 4, 4–7; Lk 2, 16–21)
Ministráns: mind, akik itthon vannak
Orgonista: Sneff János
*

SZOMBAT - VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE
január 6.
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise

Zsoltárválasz: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

Celebráns: P. Kiss Ulrich SJ és dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor: Zsákai Rozália (Iz 60, 1–6; Ef 3, 2–6; Mt 2, 1–12)
Ministráns: mind, akik itthon vannak
Orgonista: Sneff János
11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
*

VASÁRNAP  - URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
január 7.
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise

Zsoltárválasz: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános
Lektor: Glatz Hajnalka (Iz 42, 1–7; ApCsel 10, 34–38; Lk 3, 15–22)
Ministráns: mind, akik itthon vannak
Orgonista: Sneff János
Mise után rózsafüzér titokcsere
Általános havi imaszándék: Imádkozunk, hogy a keresztények fel-ismerjék: ige-hirdetésük csak akkor hiteles, ha egységet alkotnak Krisztusban.
*

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP
január 14.
10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise Istennek hálából és Isten segítségéért Zier Márton és Margit (sz. Zumbil) szülők házasságának 50. évfordulója alkalmából

Zsoltárválasz: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
Lektor: Váci Ilona (Iz 62, 1–5; 1 Kor 12, 4–11; Jn 2, 1–11)
Ministráns: Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I. – Jánosi F. (Ce); Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
Orgonista: Sneff János
Mise végén aranylakodalmi áldás HÍREK
Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, december 24-én és hétfőn, december 25-én, valamint vasárnap, 2001. január 14-én 11.00-kor a St. Josef templomban, Innstraße 4.; Freisingban, hétfőn, december 25-én és vasárnap 2001. január 21-én 17.00-kor az Altöttinger kápolnában, Brunnhausgasse 2-4. Celebráns: Fehér István lelkész.
*
Szeretettel várjuk 3. osztályos vagy idősebb gyerekek jelentkezését az első szentáldozásra (május 27.) és 7.–8. osztályos tanulók, illetve fiatalok és felnőttek jelentkezését a bérmálásra (július 1.), minél előbb papjainknál.
*
Vasárnap, december 31-én, szilveszter este missziónk házi kápolnájában a 18.30-kor kezdődő év végi hálaadó és újévi előesti szentmise után (Cs. F.), egyházi közösségünk Magyar Klubjának szervezésében szilveszter esti mulatság missziónk nagytermében. Zenéről a Pacsirták együttes gondoskodik. Belépő (zene, vacsora, ital) 50,- DM. A helyek beteltek. Éjfélkor rövid imával, Isten segítségével és áldásával kezdjük az új évet missziónk házi kápolnájában. Aztán folytatjuk a mulatást.
*
Első pénteken, 2001. január 5-én napközben papjaink szívesen meglátogatják betegeinket. Szeretettel várjuk betegeink hívását.
Este, 17.00–18.30-ig szentmise (Cs. F.) és szentségimádás Imakörünk szervezésében missziónk házi kápolnájában.
*
Hétfőn, január 8-án missziónkon újra indul a csoportok munkája.
*
Szerdán, január 10-én missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes próba.
Ugyancsak szerdán, január 10-én 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk próbája a Thalkirchner Straße 11. szám alatti Altenklubban.
*
Szombaton, január 13-án missziónkon 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója magyar néptánc tanítással, 15.00–17.30-ig cserkészfoglalkozás.
*
ELŐZETES: Január 18-án Bibliakör, 19-én Imakör, 20-án Ifjúsági találkozó, 21-én ifjúsági mise.
* * *
Ne álljuk el a templom bejáratát! Tisztelettel kérem magyar szentmiséink látogatóit, hogy a Damenstift-templomban ne álljuk el a bejárati teret és mindig keressük a kényelmesebb és melegebb helyeket az első padokban és ezek környékén. Ne álljunk meg a bejárati ajtó és a rácsok között! Mindig legyünk kölcsönösen figyelmes, udvarias és vendéglátó testvérei egymásnak Atyánk házában, közös atyai otthonunkban.
* * *
Értesítőnk ünnepi melléklete: dr. Miklósházy Attila püspök 13. körlevele a hívekhez 2000 karácsonyán.
***
Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet  - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission

ÜNNEPI MELLÉKLET
Értesítőnk 17.  évf.  38. (700.) számához

A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 13. körlevele a hívekhez:
2000 karácsonyán

Kedves Magyar Testvéreim!

A jubileumi esztendő elmúlóban van. Igyekeztünk megemlékezni az Úr Jézus születésének 2000. évfordulójáról és a magyar kereszténység ezeréves jubileumáról. Hálát adtunk azért, hogy élünk és hogy szeret bennünket a jó Isten, ha olykor próbára is tesz minket. Elzarándokoltunk a szent helyekre, a Szentföldre, Rómába és a magyar föld jellegzetes vidékeire. Próbáltunk megújulni ebben a szent évben egy újabb ezer esztendőre, és kitárni szívünket Jézus előtt, akitől egyedül várhatjuk népünk, sorsunk jobbra fordulását. Most pedig, az új ezredév nyitányán, bizalommal nézünk előre, mert a „múltunk a reménységünk és Krisztus a jövőnk!"

Minden népnek megvan a maga Istentől kapott jellegzetessége és hivatása ezen a világon. A miénket jól meghatározta államiságunk kezdetén alapító szent királyunk, amikor tanításával és példájával utat mutatott nemcsak egy évezredre, hanem továbbra is. Ez a magyar lelkiség kell, hogy megkülönböztessen minket másoktól, s ugyanakkor kijelölje hivatásunkat akár odahaza a Kárpátmedencében, akár a világ bármely táján, ahova a sors, vagy helyesebben az isteni Gondviselés helyezett minket. Gyakran hallunk a múltból a magyar virtusról, mely felül tud emelkedni a nehézségeken, és tud új életet kezdeni a romokon is. Ebben a magyar virtusban, a magyar lelkiségben látom a harmadik évezredre szóló feladatot minden magyar számára: merészségre van szükségünk ezekben az időkben, akárcsak ezer ével ezelőtt. Merjünk magyarok lenni és hivatásunkat így betölteni!

l) - Merjünk teljes odaadással Jézushoz fordulni, mint azt Szent István tette ezer évvel ezelőtt, mert Benne találta életének, népének biztonságát és erejét. Ha elfelejtettük volna ezt az alapvető jellegét a magyar mivoltunknak, akkor most itt az idő, hogy visszatérjünk hozzá, és bátran, mint István, megvalljuk hitünket és hűségünket.

2) - Merjünk békében és egymás megbecsülésében élni a környező nemzetiségekkel a Kárpát-medencében. „Hazaszeretet igen, nacionalizmus nem!" – hangoztatta II. János Pál pápa a közép-európai népeknek. Merjünk álmodni egy olyan európai házról, amelyben szabadon tudják élvezni egymás jelenlétét és a természeti kincseket, beleértve a Balatont, a Tátrát és a Hargitát.

3) - Merjünk megbocsátani egymásnak a magyarságon belül a múltban elkövetett vétkeinkért, és merjük ápolni a magyarok közötti testvériséget. Minden különbözőségünk mellett tudjunk dolgozni a közös cél érdekében, mely nem más, mint a magyar nép felvirágoztatása és szebb jövője.

4) - Merjünk áldozatokat vállalni a jövő érdekében: a gyermekáldás elvállalásával, a köz javára való munkálkodással, Isten és az egyház szolgálatával. Vagyis ne magunknak éljünk, hanem vegyük ki részünket a család, a közélet, az egyházi élet tennivalóiból. Többgyermekes családokra, becsületes politikusokra és társadalmi vezetőkre, lelkes papokra és szerzetesekre van szükség a harmadik évezredben.

5) - Merjünk felülemelkedni az anyagiasságon, amit az elmúlt évtizedek materialista világszemlélete és a jelenkori szabadelvűség belénk oltott, és tűnjünk ki ismét a világ előtt szellemi értékeinkkel, melyekben olyan gazdagok voltunk történelmünk folyamán.

6) - Merjünk imádságos nemzetté válni, mint azt Szent István példája mutatja, aki kemény férfi létére nem szégyellte kezét imára kulcsolni. Mindszenty hercegprímás egy millió imádkozó magyart szeretett volna látni. Milyen szép volna, ha szentjeinkkel együtt sok millió magyar férfi és nő, gyermek és aggastyán, otthoni és külföldi magyar csatlakozna az Imaapostolság révén hazánk szebb jövőjének kialakításához.

7) - Merjük helyreállítani a családi élet szentségét, mely oly súlyos csorbát szenvedett az utóbbi években. Hűséges házastársakra, sokgyermekes családokra van szüksége ennek a nemzetnek, ha fenn akar maradni a történelem színpadán.

8) - Merjük életünket az evangélium tanítása szerint berendezni, nem pedig az ösztönös önzés szabályait követni.

9) - Merjünk optimizmussal nézni a jövőbe, amire minden reményünk megvan, ha valóban és őszintén csatlakozunk „Jézus Úrhoz", mint Szent István tette, és a Boldogságos Szűz, a Magyarok Nagyasszonya kezébe tesszük le életünk és országunk sorsát.

10) - Legyen ez a merészség a magyar lelkiség jellemző sajátossága a következő évezredben is, mert ha Isten a mi Atyánk, akkor nem kell félnünk attól, hogy mi lesz velünk. „Ha Isten velünk, ki ellenünk!" – idézte a Szentírást már Szent István is. Jézus Krisztus pedig így bíztat bennünket: „Ne féljetek! Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég! – Én legyőztem a világot! – Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig!"

Jóllehet egészségem nem állt még teljesen helyre, e jubileumi esztendőben sikerült eljutnom lelkipásztori látogatásra Ausztriába és Németországba, valamint résztvennem a Mindszenty zarándoklaton Esztergomban, mely megemlékezett a hercegprímás halálának 25. évfordulójáról. Ott voltam júliusban Budapesten a megható és felemelő Katolikus Nagygyűlésen is, majd augusztusban Ausztráliában látogattam meg a magyarokat. Így az augusztus 20-át is Sydneyben ünnepeltem meg magyar testvéreinkkel. Októberben Rómában vettem részt a magyar nemzeti zarándoklaton, ahol a Szentatya is fogadott minket. Meglátogattuk az Apostolok sírját és a bazilikákat, és imádkoztunk távollevő testvéreinkért, és azért, hogy a 3. évezredet a fenti tíz pont szellemében merjük elkezdeni. Most is ebben a szellemben kívánok minden magyar testvéremnek áldásos karácsonyi ünnepeket és boldog újévet. Szeretettel a mi Urunkban:
+ Miklósházy Attila, SJ. püspök
***
Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen@yahoo.de
Internet  - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission