ÉRTESÍTŐ, 2000.december 10., 17.évfolyam  36. (698.) szám
 a  müncheni   Magyar Katolikus Misszió életéről

Advent 2. vasárnapja

Pusztaság lehet mindenütt. Halljuk: készítsetek utat az Úrnak! Kinek? Az Úrnak, aki képes kivezetni bennünket tévedéseink zsákutcájából.
¤kép¤

Egyengessétek az Úr ösvényeit
„Készítsetek utat az Úrnak." Kérlek titeket, fogadjátok el ezt a felszólítást hitetek teljes egyszerűségével. Az ember utat készít az Úrnak és egyengeti ösvényét – amikor megvizsgálja saját lelkiismeretét, amikor kutatja műveit, szavait, gondolatait; amikor a jót és a rosszat nevén nevezi; amikor nem habozik megvallani bűneit a bűnbánat szentségében, megbánást mutatva és eltökélve, hogy többé nem vétkezik. (...)

Legyetek fáradhatatlanok... hogy folytonosan keressétek akár a legkisebb alkalmat is arra, hogy elmélyítsétek okos és őszinte kapcsolataitokat azzal a nagy emberi és társadalmi valósággal, amelyben kovászként szerepeltek, hogy vezessétek és előrevigyétek a fejlődés munkáját, mely az igazságon, igazságosságon és az egyén méltóságának tiszteletén alapul, mert erre van szüksége a világnak, hogy hitben és az Egyházban megismerje Krisztust... Azt kívánom, hogy Istenünk közeledésének élménye Advent idején készítse fel mindenki szívét a Karácsony örömére!
II. János Pál, Minden napra egy ima, 18., 33. o.

MAGYAR SZENTMISÉK
a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

ADVENT 2. VASÁRNAPJA – lelkinap
december 10.
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)Idegen gyóntató: Kiss Ulrich SJ
 10.30–11.30 Ünnepélyes adventi szentmise + Harsányi Sándor l. ü.
 Zsoltárválasz: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
 Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános
 Lektor: dr. Susits Tamás (Bár 5, 1–9; Fil 1, 4–11; Lk 3, 1–6)
 Ministráns: Kucsera Á. – Lévai A. (Fő); Győry I. – Jánosi F. (Ce); Barbul A. – Jánosi K. (Cs); Balogh A. – Lévai T. (Fü);
 Orgonista: Sneff János
 14.00–18.30  Adventi lelkinap a misszión

*
ADVENT 3. VASÁRNAPJA
december 17.
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. A.)
 10.30–11.30 Ifjúsági szentmise
 Celebráns: Merka János ifjúsági lelkész és dr. Cserháti Ferenc plébános
 Lektor: Kováts Éva (Szof 3, 14–18a; Fil 4, 4–7; Lk 3, 10–18)
 Ministráns: Horváth I. – Jánosi F. (Fő); Jánosi M. – Lévai T. (Ce);Somogyi A. – Barbul A. (Cs); Felber R. – Jánosi K. (Fü);
 Közreműködik Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttesünk
 11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében

*
ADVENT 4. VASÁRNAPJA
december 24.
10.00–10.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)
 10.30–11.30 Ünnepélyes adventi szentmise
 Zsoltárválasz: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
 Celebráns: dr. Cserháti Ferenc plébános és Merka János ifjúsági lelkész
 Lektor: Glatz Hajnalka (Mik 5, 1–4a; Zsid l0, 5–10; Lk 1, 39–45)
 Ministráns: mind, akik itthon vannak
 Orgonista: Sneff János
 11.30–12.00 Félfogadás a sekrestyében
* * * SZENTESTE * * *
 22.00–22.25 Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)
 22.30–23.30 Éjféli szentmise

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, december 10-én és 24-én 11.00-kor a
St. Josef templom-ban, Innstraße 4.; Freisingban, vasárnap, december 17-én 17.00-kor
az Altöttin-ger kápolnában, Brunn-hausgasse 2-4.  Celebráns: Fehér István lelkész.

EGYHÁZI TALÁLKOZÓK
a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

VASÁRNAP  Judit, Lívia
december 10.
14.00-18.30 ADVENTI LELKINAP
 Program:
14.00-14.45 1. elmélkedés
16.00-16.40 2. elmélkedés
14.45-15.00 kávészünet
16.40-17.30 gyóntatás, Lorettói litánia
15.00-16.00 gyóntatás, rózsafüzér
17.30-18.30  szentmise rövid elmélkedéssel
18.30-kor  elbocsátás

HÉTFŐ  I. Damaszkusz pápa, Árpád
december 11.
17.00–19.00 Asztalitenisz
19.00–21.30 Komámasszonyok

KEDD  Chantal Franciska, Gabriella, Fáni
december 12.
10.00–12.00 Értesítő borítékozás, postázás
15.00–17.00 Könyvkölcsönzés
18.30–22.00 Regös próba kezdőknek

SZERDA  Lúcia, Luca, Ottília
december 13.
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
19.00–20.30 Ifjúsági Ének- és Zeneegyüttes
19.00–22.00 Regös (karácsony előtt utolsó)

CSÜTÖRTÖK  Keresztes János, Szilárda, Bertold
december 14.
13.45–14.15 Adventi szentmise missziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
14.00–17.00 Szeniorok Klubja, Az Úr eljövetelére várunk

PÉNTEK  Valér, Detre
december 15.
13.00–13.15 Zsolozsma
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakörmissziónk házi kápolnájában (Cs. F.)
18.30–21.00 Családok fóruma, Hogyan ünnepeljük a karácsonyt? Mitől ünnep az ünnep?

SZOMBAT  Etelka, Aletta
december 16.
12.00–15.00 Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással
15.00–17.15Cserkészfoglalkozás
17.15–17.30Adventi gyertyagyújtás

VASÁRNAP  Lázár, Olimpia
december 17.
17.00-20.00 Karácsonyi ünnepség a Hl. Kreuz egyházközségi otthonban

A karácsonyi ünnepek és az iskolai szünet miatt, december 18-tól
2001. január 7-ig missziónkon szünetel a csoportok munkája.

HÍREK
Advent 2. vasárnapján, december 10-én 10.00–11.30-ig a Damenstifttemplomban Kiss Ulrich jezsuita atya, a budapesti Faludi Ferenc Akadémia aligazgatója, mint „idegengyóntató" áll rendelkezésünkre. Délután, 14.00–18.30-ig adventi lelkinapunk vezetője missziónkon, ahol a két elmélkedés között ugyancsak gyóntat. Elmélkedéseinek címe: A betlehemi csillag, és beszél „az 5. evangélium"-ról, azaz a tudomány és művészet tanúságáról, a megtestesülés profán tanúiról. Lelkinapunk ingyenes és arra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
*
Kedden, december 12-én 10.00–12.00-ig missziónkon postázzuk Értesítőnk karácsonyi számát. A borítékozás nem nehéz munkájához segítőkész híveink szíves segítségét kérjük. A borítékozás végén kávézás. Előre is hálásan köszönöm szíves segítségüket.
*
Szerdán, december 13-án missziónkon a 16.00 órakor kezdődő Német nyelvtanfolyam után, 19.00–20.30-ig Ifjúsági Ének és Zeneegyüttes próba.

Ugyancsak szerdán, december 13-án 18.30–20.00-ig Patrona Hungariae Énekkarunk főpróbája a Thalkirchner Straße 11. szám alatti Altenklubban.
*
Csütörtökön, december 14-én 14.00–17.00-ig egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának találkozója missziónk nagytermében. Előtte 13.45–14.15-ig adventi szentmise missziónk házi kápolnájában. Klubtalálkozónkon „Az Úr eljövetelére várunk" címmel kis hangulatos adventi ünnepséget tartunk, meggyújtjuk adventi koszorúnk gyertyáit, pár adventi és karácsonyi éneket énekelünk orgona kísérettel és rövid áhítattal emlékezünk a Világ Világosságának eljövetelére. Találkozónkra „az angyalok" is jelezték érkezésüket kis karácsonyi ajándékokkal! Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.
*
Pénteken, december 15-én missziónkon a 17.00 órakor kezdődő szentmise, szentségimádás, Imakör után, 18.30–21.00-ig Családok fóruma, amelyen „Hogyan ünnepeljük a karácsonyt? Mitől ünnep az ünnep?" kérdésekről beszélgetünk az érdeklődő családokkal és gyermekeikkel.
*
Szombaton, december 16-án missziónkon 12.00–15.00-ig Hétvégi Magyar Iskolánk tanulóinak találkozója magyar néptánc tanítással, 15.00–17.15-ig cserkészfoglalkozás, amelynek végén adventi gyertyagyújtás, közös ima és készülődés a karácsonyra.
*
Advent 3. vasárnapján, december 17-én 18.00 órai kezdettel karácsonyi ünnepséget rendezünk a Hl. Kreuz egyházközségi otthon dísztermében, München-Giesing, Untere Grasstr. – Gietlstr. saroképület. Az ünnepség előtt 17.00 órától jótékonysági süteményvásár, amelynek bevételét cserkészcsapataink megsegítésére fordítjuk. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
*
Advent 4. vasárnapján, december 24-én délelőtt 10.30-kor adventi szentmise, este 22.30-kor karácsonyi éjféli szentmise a Damenstift-templomban.

Herausgeber - Szerkesztő és felelős kiadó: Dr. Cserháti Ferenc plébános
Impressum - Kiadó:Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
Anschrift - Cím:   D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Telefon - Tel.:    089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19; E-mail: ukm_muenchen.de
Internet  - http://www.erzbistum-muenchen.de/ungarische-mission