Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

 

 

2019.

december

22.

ÉRTESÍTŐ

 

 

A-év

37. évfolyam

2. sz.

 

      

 

Karácsonyi és újévi magyar szentmiséink rendje

a müncheni Szent Erzsébet-templomban, Breisacherstr. 9

 

 

DECEMBER 22.     ADVENT 4. VASÁRNAPJA

10.30–11.00                        Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise Krajnyák József l.ü.

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Geng Margit (Iz 7, 10–14; Róm 1, 1–7; Mt 1, 18–24)

Orgonista                              Jussel Ottó

Zsoltárválasz                     Urunk, Istenünk érkezik,* ő a dicsőség királya

Szentmise után a keresztség szentségében részesül: Szász Benjamin Ferencz

 

 

DECEMBER 24.     S Z E N T E S T E

19.30–20.00                        Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

20.00–21.00                        KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISE

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Olah Annamária (Iz 9, 1–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14)

Orgonista                              Szócska Sára

Zsoltárválasz                     Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

 

 

DECEMBER 25.     KARÁCSONY, JÉZUS SZÜLETÉSE

10.30–11.00                        Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Geng Margit (Iz 52, 7–10; Zsid 1, 1–6; Jn 1, 1–18)

Orgonista                              Jussel Ottó

Zsoltárválasz                     A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

2019. decenber 25-én 13.00-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Szentmise után túrterebesi pásztorjáték

Celebráns: Merka János plébános

 

 

 

Magyar szentmise Bad Tölzben,

2019. december 25-én 17.00-kor a Hl. Dreifaltigkeit templomban,

Franziskanergasse 1.

Celebráns: Merka János plébános

DECEMBER 26.     Szent István első vértanú ünnepe

10.30–11.00                        Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise †Császár és Gedeon család elhunyt tagjaiért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                  Dr. Rodewald Éva (ApCsel 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22)

Orgonista                              Szócska Sára

Zsoltárválasz                     Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

 

DECEMBER 29.     SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

10.30–11.00                        Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Józsa Péter (Sir 3, 3–17a; Kol 3, 12–21; Mt. 2, 12-15. 19-23)

Orgonista                              Jussel Ottó 

Zsoltárválasz                     Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén

 

DECEMBER 31.     S z i l v e s z t e r

17.00–18.00                        Hálaadó és előesti szentmise

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Dr. Rodewald Éva (1 Jn 2, 18–21; Jn 1, 1–18)

Orgonista                              Jussel Ottó

..................................................................................................................................

JANUÁR 1.              Ú J É V – 2 0 20

                                   Szűz Mária, Isten anyja ünnepe

10.30–11.00                        Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Geng Margit (Szám 6, 22–27; Gal 4, 4–7; Lk 2, 16–21)

Orgonista                              Szócska Sára

Zsoltárválasz                     Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

 

JANUÁR 5.              KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP

10.30–11.00                        Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Buchmüller István ny. plébános

Lektor                                  Olah Annamária(Sir 24,1–4, 12–16; Ef 1,3–6. 15–18; Jn 1, 1–18)

Orgonista                              Jussel Ottó

Zsoltárválasz                     Az Ige emberré lett,* és itt élt közöttünk.

 

Mise után rózsafüzér titokcsere: Általános havi imaszándék: A kicsinyek jövőjéért. Imádkozzunk, hogy minden ország lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a legfiatalabbak - különösen a szenvedők - jövőjét prioritásként kezeljék.

 

JANUÁR 6.              VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE

10.30–11.00                        Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Buchmüller István ny. plébános

Lektor                                   Oláh Annamária (Iz 60, 1–6; Ef 3, 2–6; Mt 2, 1–12)

 

Orgonista                              Jussel Ottó

Zsoltárválasz                     Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

 

 

JANUÁR 12.            URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

10.30–11.00                        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–11.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Bechtold Róza (Iz 42, 1–7; ApCsel 10, 34–38; Mt 3, 13–17)

Orgonista                              Szócska Sára

Zsoltárválasz                     Áldja meg Isten az ő népét,* adjon neki békességet

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

2020. január 12-én 13.00-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános

 

 

 

Magyar szentmise Bad Tölzben,

2020. január 12-én 17.00-kor a Hl. Dreifaltigkeit templomban,

Franziskanergasse 1.

Celebráns: Merka János plébános

 

 

 

JANUÁR 19.            ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

10.30–11.00                        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes ifjúsági szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Spiller Krisztina (Iz 49, 3. 5–6; 1 Kor 1, 1–3; Jn 1, 29–34)

 

 

Magyar szentmise Landshuton, január 19-én 17.00-kor

a St. Johannes-templomban, Alte Regensburgerstaße 43.

                                   Celebráns: Merka János plébános

                            

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

December 23-tól 2020. január 4-ig karácsonyi szünidő Bajorországban. Missziónkon szünetel a csoportmunka.

 

 

Hétfő,                    január 6.              Gáspár, Menyhért, Boldizsár

Kedd,                    január 7.              Penyforti Rajmund, Attila

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

18.30–20.30         Komputer tanfolyam 

19.00–21.30         Regös-néptánc tanfolyam

 

Szerda,                 január 8.              Gyöngyvér, Szeverin, Szörény

16.30–17.15         Ákombákom óvódás néptánccsoport

17.30–19.00         Kikelet gyermek néptánccsoport

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

Csütörtök,            január 9.                              Marcell, Juliánusz

18.00–20.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 

Péntek,                  január 10.                           Melánia, Vilmos

Szombat,              január 11.                           Ágota, Szalvia, Tasziló

14.00–17.30         Cserkészfoglalkozás

 

Vasárnap,            január 12.                           Ernő, Erna, Cezarina

Hétfő,                    január 13.                           Hiláriusz, Veronika, Vidor

16.30–18.00         Égig érő fa - tanulócsoport -  (magyar nyelv és irodalom)

18.30–21.00         Komámasszonyok-néptánccsoport

 
Kedd,                     január 14.                           Bódog, Félix

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

18.30–20.30         Komputer tanfolyam 

19.00–21.30         Regös-néptánc tanfolyam

 

Szerda,                  január 15.                           Remete Pál, Lóránt, Mór

16.45–17.30         Ákombákom óvódás néptánccsoport

17.30–19.00         Kikelet gyermek néptánccsoport

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 
Csütörtök,            január 16.                           Gusztáv, Priszcilla, Stefánia

13.45–14.15         Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00         Szeniorok Klubja: Pap Gábor- Erkölcs - c. ismeretterjesztő kisfilm-                                           

                                jének megtekintése 

Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszélgethetünk és szórakozhatunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjas korú érdeklődőt.

18.00–20.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 
Péntek ,                 január 17.                           Remete Antal, Antónia
16.00–17.30         Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

 

Szombat,              január 18.                           Árpád-házi Margit, Piroska

Vasárnap,            január 19.                           Sára, Márió, Megyer

 

 

 

ELŐZETES: Január 23-án Bibliakör, 25-én Cserkészfoglalkozás, 25-én Gyermekmise,

                       február 1-én Jótékonysági Bál, 6-án Szeniorok Klubja

 

 

 

 

Impressum: Ungarische Katholische Gemeinde – Magyar Katolikus Egyházközség

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37; 089/ 2137 4230 Fax: 089/98 54 19; 089/2137-274234

E-mail: info@ungarische-mission.de; Ungarische-Gemeinde.Muenchen@eomuc.de http://www. ungarische-mission. de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános