Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

 

 

2018.

szeptember

23.

 

23.

ÉRTESÍTŐ

 

 

B-év

35. évfolyam

14. szám

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Szent Erzsébet-templomban, Breisacherstr.9/a

 

 

SZEPTEMBER 23. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

10.30–11.00                        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes ifjúsági tanévnyitó szentmise – Veni Sancte

                                               Istennek hálából

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Spiller Csilla (Bölcs 2, 12. 17–20; Jak 3, 16–4; Mk 9, 30–37)

 

Közreműködnek a DurMolJk Geng Ildikó vezetésével

Bajkó Borbála, Balogh Éva, Bechtold Róza, Borsodi Klára, Fábián-Lechli László, Gyukics Mihály, Kapcsos Ádám, Károly Anita, Kiss Nóra, Lamanda Ágnes, Nadj Mária, Pintér Ilona, Polgár Gábor, Schönberger Tímea, Szócska Sára, Tóth Katalin

            

Magyar szentmise Rosenheimban szeptember 23-án 13.00-kor

a St. Josef templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános

 

SZEPTEMBER 30. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP
10.30–11.00                        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság
11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Dr. Rodewald Éva (Ter 2, 18–24; Zsid 2, 9–11; Mk 10, 2–16)

Orgonista                              Szócska Sára

Zsoltárválasz                     Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet

 

OKTÓBER 7.           ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

10.30–11.00                        Gyóntatás és októberi ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Rogge-Solti Katalin (Ter 2, 18–24; Zsid 2, 9–11; Mk 10, 2–16)

Orgonista                              Szócska Sára

Zsoltárválasz                     Életünknek minden napját,* Isten áldása kísérje   

 

 

Mise után rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék – Az Istennek szenteltek küldetéséért: hogy az Istennek szentelt férfiak és nők felébresszék magukban a missziós buzgóságot, és legyenek jelen a szegények,

a kirekesztettek és azok között, akik nem tudják hallatni a hangjukat.

 

 

OKTÓBER 14. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

10.30–11.00                Gyóntatás és októberi ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                     Merka János plébános

Lektor                           Taczman Andrea (Bölcs.7,7-11; Zsid.4,12-13; Mk.10,17-30)

Orgonista                      Szócska Sára

Zsoltárválasz             Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,* hogy mindenkor ujjongjunk.

 

                                                                             

Magyar szentmise Rosenheimban október 14-én 13.00-kor

a St. Josef templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános

 

 

Magyar szentmise Bad Tölzben,

2018. október 14-én 17.00-kor a Hl. Dreifaltigkeit templomban,

Franziskanergasse 1.

Celebráns: Merka János plébános

 

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

 

 

Vasárnap,            szeptember 23.          Pietrelcinai Pio, Tekla, Lívia

17.30–18.30         Nemzetek Miséje a Dómban
 
Hétfő,                    szeptember 24.          Gellért püspök, Mercédesz, Gerda

­­­­­­­­­­­­­­18.30–20.00         Komámasszonyok-néptánccsoport

 
 
Kedd,                     szeptember 25.          Eufrozina, Kleofás

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

19.00–21.30         Regös néptánc tanfolyam

 

Szerda,                  szeptember 26.          Kozma és Damján, Jusztina, Kozima

17.30–19.00         Kikelet gyermek néptánccsoport

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,            szeptember 27.          De Paul Vince, Adalbert, Karola

17.00–17.30         Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30         Bibliakör: Mit tanít a Biblia? – I. Az áldásról és az átokról

18.30–19.30         Dr. Hildegard Rechnitz bírónő magyar nyelvű, ingyenes jogi, adójogi,                gazdasági és könyvelői tanácsadó szolgálata

18.00–20.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 

Péntek,                  szeptember 28.          Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon

 

 

 

 

Szombat,              szeptember 29.          Mihály, Gábor, Rafael főangyalok

 

Zarándoklat Maria Eichba (Planegg mellett). Szer­vezi a müncheni Katolikusok Tanácsa. München városának e hagyományos és gyalogos zarándoklata 14.00-kor indul a Gräfelfingi állomás nyugati oldaláról. 15.00-kor szabadtéri szentmise Maria Eichban, főcelebráns Rupert Graf zu Stolberg segédpüspök. Indulás Gräfelfingbe az S6-al Tutzing irányába Karlsplatz/ Stachus megállótól 13.10-kor vagy 13.30-kor. Kiszállás Gräfelfing-ben vagy Planeggben. Azoknak, akik az egy órás gyaloglásra nem vállalkoz­hatnak, de a zarándoklathoz Maria Eichban csatlakozni kívánnak. Saját személy­gépkocsival is lehet jönni. Mindenkit szeretettel várunk.

 

Vasárnap,            szeptember 30.          Jeromos, Örs, Honória

 
Hétfő,                    október 1.                   Lisieux-i Teréz, Remig

­­­­­­­­­­­­­­18.30–20.00         Komámasszonyok-néptánccsoport

 
Kedd,                     október 2.                   Őrangyalok, Petra, Örs

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

18.30–20.30         Komputer tanfolyam 

19.00–21.30         Regös néptánc tanfolyam

                              

Szerda,                  október 3.                   Helga, Evald  

                A Német Egység Napja, Missziónk hivatala zárva.

 

Csütörtök,            október 4.                   Assisi Ferenc, Aranka, Hajnalka

18.00–19.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 

Péntek,                  október 5.                   Aurél, Attila, Flávia

                                Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás
17.00–18.30         Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

 

Szombat,              október 6.                   Brúnó, Renáta

14.00–17.30         Cserkészfoglalkozás

 

 

Magyar szentmise és találkozó Erdingben, október 6-án 16.00–tól

a Johannes-Hausban, Kirchgasse 5. Celebráns Merka János plébános.

Internet: www.erdingi-magyarok.de

 

 

Vasárnap,            október 7.                   Rózsafüzér Királynője, Amália

Rózsafüzér Társulat évi közgyűlése, amelyet 10. 30 órakor a Szent Erzsébet-templomban ünne­pélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a                       vasárnapi szentmi-

sével folytatjuk, azután missziónkon 12.30-tól 14.00-ig megbeszélések és agapé

(ebéd, beszámoló, évi csoport­beosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzáva-

lókról missziónk gondos­kodik. Szeretettel várjuk Társulatunk minden tagját.

 

 

 

 

16.30–17.30   Gyermekmise missziónkon. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

 

 

 
Hétfő,                    október 8.            Magyarok Nagyasszonya, Koppány, Benedikta 

­­­­­­­­­­­­­­18.30–20.00         Komámasszonyok-néptánccsoport

 
Kedd,                    október 9.            Dénes, Leonardi János, Ábrahám

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

18.30–20.30         Komputer tanfolyam 

19.00–21.30         Regös néptánc tanfolyam

 

Szerda,                  október 10.          Gedeon, Borgia Ferenc

17.30–19.00         Kikelet gyermek néptánccsoport

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,            október 11.          XXIII: János, Brigitta, Gitta, Etel

18.00–19.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 

Péntek,                  október 12.          Mikes, Miksa

 

Szombat,              október 13.          Kálmán, Ede, Edvárd

 

Vasárnap,            október 14.          I. Kallixtusz pápa, Helén, Alán

 

 

 

A szeptember 12-i postázásnál segítségünkre voltak:

Cserháti Magdolna, Detre Erzsébet, Geiger János, Geiger Margit, Gyurcsán Tamás, Kalmár Margit, Kalmár Sándor, Koller Márta, Kutasi Teréz, Máriássy Zsuzsa, Mészáros József, Miklós László, Nánási Imre, Nánási Irén, Perge József, Ruttner Piroska, Staroscik Klára, Szócska Sára.

Isten fizesse meg jóságukat!

 

 

Elsőáldozásra és bérmálkozásra jelentkezés azonnal,

legkésőbb október 31-ig.

 

 

 

ELŐZETES:   18-án Szeniorok Klubja, 20-án Nemzeti ünnepi megemlékezés,     25-én Bibliakör

 

 

 

 

Impressum: Ungarische Katholische Gemeinde – Magyar Katolikus Egyházközség

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37; 089/ 2137 4230 Fax: 089/98 54 19; 089/2137-274234

E-mail: info@ungarische-mission.de; Ungarische-Gemeinde.Muenchen@eomuc.de http://www. ungarische-mission. de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános