Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

 

 

2017.

november

19.

ÉRTESÍTŐ

 

 

A–év

34. évfolyam

16. szám

 

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Szent Erzsébet-templomban, Breisacherstr. 9/a

 

 

 

NOVEMBER 19.   ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

10.30–11.00                     Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                     Ünnepélyes ifjúsági szentmise egyházközségünkért

Celebráns                          Merka János plébános

Lektor                                Kiss Nóra (Péld 31, 10–31; 1 Tessz 5, 1–6; Mt 25, 14–30)

 

Közreműködnek a DurMolJk Geng Ildikó vezetésével

Bajkó Borbála, Balogh Éva, Bechtold Róza, Borsodi Klára, Fábián-Lechli László, Gyukics Mihály, Izbéki Petronella, Jánosi-Lindroos Caroline, Kapcsos Ádám, Károly Anita, Kiss Nóra, Lamanda Ágnes, Nadj Mária, Pintér Ilona, Polgár Gábor, Schönberger Tímea, Szócska Sára, Tóth Katalin

 

Magyar szentmise Landshuton, Hevele Imre és elhunyt családtagjaiért

vasárnap, november 19-én 17.00-kor a St. Johann-templomban,

Alte Regensburgerstaße 43. Celebráns: Merka János plébános

           A szentmise után a keresztség szenségében részesül Batrinu Sofia

 

NOVEMBER 26. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

10.30–11.00                  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                  Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                       Merka János plébános

Lektor                             Csirke Klára (Ez 34, 11–17; 1 Kor 15, 20–26. 28; Mt 25, 31–46)

Orgonista                        Jussel Ottó

Zsoltárválasz                 Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

 

Magyar szentmise Rosenheimban, †Terézia l.ü.

november 26-án 13.00-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános

 

DECEMBER 3.  ADVENT 1. VASÁRNAPJA

10.30–11.00                  Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                  Ünnepélyes szentmise †Mekker Ottó l.ü.

Celebráns                       Keserű György SchP és Merka János plébános

Lektor                             Kaj Ádám (Iz 63, 16b–19b; 64, 1–8; 1 Kor 1, 3–9; Mk 13, 33–37)

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Harmatozzatok, Dona nobis pacem és  Ave Maria (Michael Hayden) művekkel. Orgonál és vezényel Jussel Ottó

 

Mise után rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Az idősekért, hogy családjuk és a keresztény közösségek által támogatva bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttműködjenek a hit továbbadásában, és az új generáció nevelésében.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

 

Vasárnap,            november 19.                     Árpád-házi Erzsébet, Zsóka         

 

Hétfő,                    november 20.                     Jolán, Bódog, Bulcsú

­­­­­­­­­­­­­­18.30–20.00        Komámasszonyok-néptánccsoport

 

 

Kedd,                     november 21.                     Szűz Mária bemutatása, Olivér

16.00–18.00        Bébi- Mami Kör

16.00–18.00        Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30        Komputer tanfolyam 

18.30–21.30        Regös néptánc tanfolyam               

 

Szerda,                  november 22.                     Cecília, Cicelle, Célia

17.30–19.00        Kikelet gyermek néptánccsoport

19.00–21.30        Regös-néptánccsoport

19.00–21.30        Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel a Frauenlobstr.

                               5. szám alatt. Szeretettel várjuk mindkét felekezet híveit és mindazokat,

                               akik Krisztus Urunk szándékának megfelelően szívesen imádkoznak

                               velünk a keresztények egységéért. Az ökumenikus imaóra után agapé.

 

 

Csütörtök,            november 23.                     I. Kelemen pápa, Kolumbán

17.00–17.30         Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30         Bibliakör: A hitetlenség pillérei /1

18.30–19.30         Dr. Hildegard Rechnitz bírónő magyar nyelvű, ingyenes jogi, adójogi, gazdasági és könyvelői tanácsadó szolgálata

17.00–18.00        Ákombákom óvodás néptánccsoport

18.00–20.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 
Péntek,                  november 24.                     Vietnámi vértanúk, Emma, Flóra, Virág

19.30–21.30    Széchenyi Kör: Szt. László, a lovagkirály: a koponyaereklye tudományos vizsgálata, adatok a történelemből és a kultuszról.

                        Dr. Pohárnok László előadása

Szombat,              november 25.                     Alexandriai Katalin, Liza

                               Ministráns kirándulás (lásd meghívó)

14.00–17.30        Cserkészfoglalkozás

19.00–19.30        Pusztai Virág - grafikus művész kiállítása

19.30–21.00        Móra Ferenc Népszínház: Pár-kapcsolat, színházi előadás.

                               Három Aldo Nicolai egyfelvonásos vígjáték. A belépés valamennyi programra ingyenes.

 

 
 
Vasárnap,            november 26.                     Virág, Konrád, Leonarda

18.00–19.00         Bene Zoltán: Az érdemes, nemes Rózsasándor kalandjai.      Könyvbemutató

 

16.30–17.30   Gyermekmise missziónkon. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat!

 

 

Hétfő,                    november 27.                     Amina, Virgil, Virgínia

­­­­­­­­­­­­­­18.30–20.00        Komámasszonyok-néptánccsoport

 

 

Kedd,                     november 28.                     Marchiai Jakab, Stefánia  

16.00–18.00        Bébi- Mami Kör

16.00–18.00        Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30        Komputer tanfolyam 

18.30–21.30        Regös néptánc tanfolyam               

 

 

 

Szerda,                  november 29.                     Ilma, Taksony, Filoména  

17.30–19.00        Patrona Hungariae Énekkar próba

17.30–19.00        Kikelet gyermek néptánccsoport

19.00–21.30        Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,            november 30.                     András apostol, Andrea, Andor

 

17.00–18.00        Ákombákom óvodás néptánccsoport

18.00–20.00        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

19.00–20.00        Hungarian FolkEmbassy - Magyar Népzenei Nagykövetség Népdalok a kornak - Arany János népzenében továbbélő versei című magyar nyelvű műsora.

20.00–22.00        Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 

Péntek,                  december 1.                        Elza, Blanka, Natasa  

                             Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás

16.00–17.30        Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

 

 

Szombat,              december 2.                        Melinda, Aurélia, Vivien

10.00–18.00         Ifjúsági lelkinap. Vezetője: Keserű György SchP, piarista atya, tanár    

                                Elmélkedéseinek címe: „Megítélni vagy elfogadni? Kapcsolatok vagy magány? Hogyan lép be Isten az életünkbe?”        

                             Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

– Ifjúsági lelkinapunk programja –

 

10:00–12.00    Előadás és kiscsoportos beszélgetés

12.30–14.00    Ebéd a misszión

14.00–16.30    Előadás és kiscsoportos beszélgetés

16.30–18.00    Taizéi imaóra, gyóntatás, áldás, elbocsátás

 

 

Vasárnap,            december 3.                        Xavéri Ferenc, Olivia

 

– Adventi lelkinapunk programja –

 

11.00–12.00      Szentmise - 1. elmélkedés a Szent Erzsébet-templomban

14.00–14.45      2. elmélkedés a misszión

14.45– 15.15     kávészünet - 15.15– 16.00 gyóntatás, rózsafüzér ájtatosság

16.00–16.30      3. elmélkedés, áldás, elbocsátás

Lelkinapunk vezetője: Keserű György SchP. Elmélkedéseinek címe:

„Bejöhet-e Jézus a házamba? Vigasz és vigasztalanság a keresztény életben”

 

 
ELŐZETES: December 7-én Szeniorok Klubja, 9-én elsőáldozási előkészítő, és Cserkészfoglalkozás, 14-én Bibliakör, 15-én bérmálkozási előkészítő,

                         17-én Karácsonyi ünnepség

 

A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés azonnal,

legkésőbb december 1-ig.

 

 

Egyházközségi zarándoklat

Szlovéniába, Horvátországba és Boszniába (Medjugorje)

az Astl utazási iroda szervezésében

2018. május 05-től május 12-ig (lásd meghívó)

 

 

Impressum: Ungarische Katholische Gemeinde – Magyar Katolikus Egyházközség

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37; 089/ 2137 4230 Fax: 089/98 54 19; 089/2137-274234

E-mail: info@ungarische-mission.de; Ungarische-Gemeinde.Muenchen@eomuc.de http://www. ungarische-mission. de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános