Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

 

 

2017.

szeptember

17.

23.

ÉRTESÍTŐ

 

 

A–év

34. évfolyam

13. szám

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Szent Erzsébet-templomban, Breisacherstr. 9/a

 

Az emlékzarándoklat programja:

 

2017. október 21-én 11.00-kor zarándokszentmise.

Helyszín: Szt. Anna Bazilika

 

Főcelebráns: Dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-budapesti segédpüspök.
A szentmise előtt gyónási lehetőség.

Utána áhítat a kegyszoborral a kegykápolnánál,

emléktábla megszentelése és zarándokáldás.

 

 

A müncheni Magyar Katolikus Egyházközség az emlék-zarándoklatra buszt/buszokat indít. Az utazás költsége személyenként 10 €. Ha Ön és családja is velünk tartana, kérem, jelentkezzen névvel és az utazók számával Lukács Tibornál telefonon: 089-982637, 089-2137-4233 számokon

SZEPTEMBER 17.   ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP – VENI SANCTE
10.30–11.00                           Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                           Ünnepélyes tanévnyitó ifjúsági szentmise egyházközségünk                           ifjúságáért

Celebráns                                Merka János plébános

Lektor                                      Józsa Péter (Sir 27, 30–28,7; Róm 14, 79; Mt 18, 21–35)

A szentmise után a keresztség szentségében részesül Sója Petra

 

Magyar szentmise Landshuton,

vasárnap, szeptember 17-én 17.00-kor a St. Johann-templomban,

Alte Regensburgerstaße 43. Celebráns: Merka János plébános

 

SZEPTEMBER 24.   ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

10.30–11.00                           Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                           Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                                Merka János plébános

Lektor                                       Geng Margit (Iz 55, 6–9; Fil 1, 20a–24. 27a; Mt 20, 1–16a) Orgonista             Lukács Tibor

Zsoltárválasz                        Közel az Úr azokhoz,* akik oltalmát kérik

17.30–18.30                           Nemzetek Miséje a Dómban.

                                                  Főcelebráns: Reinherd Marx bíboros érsek

                                                                             

Magyar szentmise Rosenheimban

2017. szeptember 24-én 13.00-kor a St. Josef-templomban,

Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános

 

OKTÓBER 1.              ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

10.30–11.00                           Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                           Ünnepélyes szentmise †Sándor Adrienne l.ü.

Celebráns                                Merka János plébános

Lektor                                      Kaj Ádám (Ez 18, 25–28; Fil 2, 1–11; Mt 21, 28–32)

Orgonista                                 Lukács Tibor

Zsoltárválasz                        Emlékezzél meg, Uram,* irgalmasságodról.

Mise után rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: hogy a munkavállalók megbecsülést és jogi védelmet, a munkanélküliek pedig lehetőséget kapjanak, hogy a közjóhoz hozzájárulhassanak-

 

 

OKTÓBER 8.             ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

10.30–11.00                           Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                           Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                                Merka János plébános

Lektor                                      Józsa Péter (Iz 5, 1–7; Fil 4, 6–9; Mt 21, 33–43)

Orgonista                                 Lukács Tibor

Zsoltárválasz                        Isten kedves szőlője * az ő választott népe.

 

A SZENTMISÉN KÖZREMŰKÖDIK A VÁCI SZÉKESEGYHÁZ ÉNEKKARA,

MISE UTÁN KONCERT

 

Magyar szentmise Rosenheimban

2017. október 8-án 13.00-kor a St. Josef-templomban,

Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános

 

Magyar szentmise Bad Tölzben,

2017. október 8-án 17.00-kor a Hl. Dreifaltigkeit templomban, Franziskanergasse 1.

Celebráns: Merka János plébános

 

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

 

 

Vasárnap,            szeptember 17.                   Bellarmin Róbert, Zsófia, Lambert

 

Hétfő,                    szeptember 18.                   Kupertinói József, Diána

­­­­­­­­­­­­­­18.30–20.00         Komámasszonyok-néptánccsoport

Kedd,                     szeptember 19.                   Januáriusz, Szabolcs, Vilhelmina

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

16.00–18.00         Német nyelvtanfolyam

18.30–21.30         Regös néptánc tanfolyam

Szerda,                  szeptember 20.                   Koreai vértanúk, Friderika, Filippe

17.30–19.00         Kikelet gyermek néptánccsoport

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

Csütörtök,            szeptember 21.                   Máté apostol, Ifigénia, Jónás, Maura

13.45–14.15         Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00         Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának vakáció utáni első találkozó-

      ja: „Hogyan telt a nyár?” Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszámolhatunk nyári élményeinkről is, megmutathatjuk a   szünidőben készült fényképeket, beszélgethetünk és szórakozhatunk. Össze-

                               jövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjas korú érdeklődőt.

17.00–18.00        Ákombákom óvodás néptánccsoport

18.00–20.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

Péntek,                  szeptember 22.                   Móric, Villanovai Tamás

 

Szombat,              szeptember 23.                   Pietrelcinai Pio szerzetes, Tekla, Lívia

Zarándoklat Maria Eichba (Planegg mellett). Szer­vezi a müncheni Katolikusok Tanácsa. München városának e hagyományos és gyalogos zarándoklata 14.00-kor indul a Gräfelfingi állomás nyugati oldaláról. 15.00-kor szabadtéri szentmise Maria Eichban, főcelebráns Rupert Graf zu Stolberg segédpüspök. Indulás Gräfelfingbe az S6-al Tutzing irányába Karlsplatz/ Stachus megállótól 13.10-kor vagy 13.30-kor. Kiszállás Gräfelfingben vagy Planeggben azok-nak, akik az egy órás gyaloglásra nem vállalkoz­hatnak, de a zarándoklathoz Maria Eichban csatlakozni kívánnak. Saját személy­gépkocsival is lehet jönni. Mindenkit szeretettel várunk.

Vasárnap,            szeptember 24.                   Gellért püspök, Mercédesz, Gerda

 

Hétfő,                    szeptember 25.                   Eufrozina, Kleofás

­­­­­­­­­­­­­­18.30–20.00         Komámasszonyok-néptánccsoport

Kedd,                     szeptember 26.                   Kozma és Damján, Jusztina, Kozima

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

16.00–18.00         Német nyelvtanfolyam

18.30–21.30         Regös néptánc tanfolyam

Szerda,                  szeptember 27.                   De Paul Vince, Adalbert, Karola

17.30–19.00         Kikelet gyermek néptánccsoport

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,            szeptember 28.   Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon

17.00–17.30         Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30         Bibliakör: Jézus feltámadásának bizonyítása

18.30–19.30         Dr. Hildegard Rechnitz bírónő magyar nyelvű, ingyenes jogi, adójogi, gazdasági és könyvelői tanácsadó szolgálata

17.00–18.00        Ákombákom óvodás néptánccsoport

18.00–20.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

Péntek,                  szeptember 29.   Mihály, Gábor, Rafael főangyalok

 

Szombat,              szeptember 30.   Jeromos, Örs, Honória

14.00– 17.30        Cserkészfoglalkozás

 

Magyar szentmise és találkozó Erdingben, szeptember 30-án 16.00–tól

a Johannes-Hausban, Kirchgasse 5. Celebráns Merka János plébános.

Internet: www.erdingi-magyarok.de

 

Vasárnap,            október 1.            Lisieux-i Teréz, Remig

Hétfő,                    október 2.            Őrangyalok, Petra, Örs

­­­­­­­­­­­­­­18.30–20.00         Komámasszonyok-néptánccsoport

Kedd,                     október 3.            Helga, Evald

                A Német egység napja, Missziónk hivatala zárva.

Szerda,                  október 4.            Assisi Ferenc, Aranka, Hajnalka

17.30–19.00         Kikelet gyermek néptánccsoport

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

Csütörtök,            október 5.            Aurél, Attila, Flávia

17.00–18.00        Ákombákom óvodás néptánccsoport

18.00–20.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

Péntek,                  október 6.            Brúnó, Renáta

                               Első péntek, egésznapos beteglátogatás

16.00–17.30        Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

 

Szombat,              október 7.            Rózsafüzér királynője, Amália

14.00– 17.30        Cserkészfoglalkozás

 

Vasárnap,            október 8.            Magyarok Nagyasszonya, Koppány, Benedikta

Elsőáldozásra és bérmálkozásra jelentkezés azonnal,

legkésőbb november 15-ig.

 

 

ELŐZETES: okt. 13-án és 14-én Színjátszó-est, 15-én Ifjúsági mise, 21-én Cserkész-foglalkozás, 22-én egyházi megemlékezés Nemzeti ünnepünkről és Gyermekmise, 26-án Bibliakör

                               

Impressum: Ungarische Katholische Gemeinde – Magyar Katolikus Egyházközség

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37; 089/ 2137 4230 Fax: 089/98 54 19; 089/2137-274234

E-mail: info@ungarische-mission.de; Ungarische-Gemeinde.Muenchen@eomuc.de, http://www. ungarische-mission. de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános