Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

 

 

2015.

október 

4.

ÉRTESÍTŐ

 

 

B-év

32. évfolyam

14. szám

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Szent Erzsébet templomban, Breisacherstr. 9/a

 

 

OKTÓBER 4.     ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

10.30–11.00                Gyóntatás és októberi ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes hálaadó főpapi szentmise egyházközségünk                                             fennállásának 70. évfordulója alkalmából - lásd meghívó!

Főcelebráns                Őexcellenciája Dr. Cserháti Ferenc püspök

Lektor                           Csatár Izabella, Olah Carla (Ter 2, 18–24; Zsid 2, 9–11;

                                       Mk 10, 2–16) A szentmisén közreműködnek Morva Gulyás Anna                                              (szóló)és Morva Péter (orgona)

Mise után rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: az emberkereskedelem megszűnéséért. Hogy az emberek áruként kezelése, a rabszolgaságnak ezen formája, gyökerében szűnjön meg.

 

 

OKTÓBER 11. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

10.30–11.00                Gyóntatás és októberi ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                     Merka János plébános

Lektor                           Olah Annamária (Bölcs.7,7-11; Zsid.4,12-13; Mk.10,17-30)

Orgonista                      Lukács Tibor

Zsoltárválasz             Áraszd ránk irgalmadat, Urunk,* hogy mindenkor ujjongjunk.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

2015. október 11-én és 25-én 13.00-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Ft. Horváth János lelkész és Merka János plébános

                                                                              

OKTÓBER 18. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

10.30–11.00                Gyóntatás és októberi ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                     Merka János plébános

Lektor                           Rogge-Solti Katalin (Iz 53, 10–11; Zsid 4, 14–16; Mk 10, 35–45)

Orgonista                      Jussel Ottó

Zsoltárválasz             Kegyes szemed legyen rajtunk,* tebenned van bizodalmunk

Mise után a keresztség szentségében részesül: Szabó Lili Tímea és Szabó Dániel

 

Magyar szentmise Landshuton,

vasárnap, október 18-án  17.00-kor a St. Johannes-templomban,

Alte Regensburgerstaße 43. Celebráns: Ft. Horváth János lelkész

és Merka János plébános

 

OKTÓBER 25. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

10.30–11.00                Gyóntatás és októberi ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes ifjúsági szentmise †Dániel és Sztojanon Ilona l. ü.

Celebráns                     Merka János plébános

Lektor                           Kovács Izabella (Jer, 31, 7–9; Zsid 5, 1–6; Mk 10, 46–52)

Közreműködnek a DurMolJk Geng Ildikó vezetésével

Bara Ildikó, Bechtold Róza, Benedek András, Borsodi Klára, Gerőffy Attila, Gyukics Mihály, Hermann Bernadette, Izbéki Petronella, Jánosi-Lindroos Caroline, Kiss Nóra, Lamanda Ágnes, Magyar Péter, Márfi Magdolna, Nadj Mária, Polgár Gábor, Radnai Gergő, Székács Péter, Staszkiv Péter, Szitár Eszter, Tóth Katalin

 

 

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

 

Október 12-től 15-ig Horváth János lelkész és Merka János plébános részt vesznek a Németországi Magyar Papi konferencián Ellwangenben.

 

 

Vasárnap,            október 4.            Assisi Ferenc, Aranka, Hajnalka

 

Hétfő,                    október 5.            Aurél, Attila, Flávia

18.30–20.00         Komámasszony-néptánccsoport

 

Kedd,                     október 6.            Brúnó, Renáta

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

16.00–18.00         Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30         Komputer tanfolyam

18.30–21.30         Regös néptánc tanfolyam

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 

Szerda,                  október 7.            Rózsafüzér Királynője, Amália

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,            október 8.            Magyarok Nagyasszonya, Koppány, Benedikta 

17.00–18.00         Ákombákom gyermek néptánccsoport

20.00–21.30        Társastáncoktatás

 
Péntek,                  október 9.            Dénes, Leonardi János, Ábrahám

 

Szombat,              október 10.          Gedeon, Borgia Ferenc
14.00–17.30         Cserkészfoglalkozás

                                Ministráns kirándulás (lásd meghívó)

 

Vasárnap,            október 11.          XXIII: János, Brigitta, Gitta, Etel

 

16.30–17.30 Gyermekmise missziónkon. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat

 

Hétfő,                    október 12.          Mikes, Miksa

18.30–20.00         Komámasszony-néptánccsoport

 

Kedd,                     október 13.          Kálmán, Ede, Edvárd

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

16.00–18.00         Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30         Komputer tanfolyam

18.30–21.30         Regös néptánc tanfolyam

19.00–20.00         Ünnepélyes rózsafüzér ájtatosság a Marienplatzon

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 

Szerda,                  október 14.          I. Kallixtusz pápa, Helén, Alán

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

                        
Csütörtök,            október 15.          Avilai Teréz, Auróra, Aranka

13.45–14.15         Szentmise missziónk házi kápolnájában   

             14.00–17.00           Szeniorok Klubja: Klubtalálkozónkon Dr. Korbuly Dezső történész

                                „A magyar zsidó sors 1848-tól 1945-ig” címmel tart előadást. Délutáni              találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett lehet beszélgetni és   szórakozni. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjas    korú érdeklődőt.

             20.00–21.30           Társastáncoktatás

 

Péntek,                  október 16.          Hedvig, Alacoque Margit, Lehel

17.00–18.30       Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.30–21.30         Széchenyi Kör: Grossmann Péter zongora és szavalóművész, Nürnberg      „Ó zordon szépség” című rendezvénye

 

Szombat,              október 17.          Antiochiai Ignác, Rudolf, Rezső

 

Vasárnap,            október 18.          Lukács evangélista, Jusztusz

                                Rózsafüzér Társulat évi közgyűlése, amelyet 10. 30 órakor a Szent Erzsébet-templomban ünne­pélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a     vasárnapi szentmisével folytatjuk, azután missziónkon 12.30-tól 14.00-ig     megbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoport­beosztás, új tagok    felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondos­kodik.           Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

 

Hétfő,                    október 19.          Brébeuf János, Jogues Izsák, Keresztes Pál, Nándor

18.30–20.00         Komámasszony-néptánccsoport

 

Kedd,                     október 20.          Irén, Vendel, Vitálisz

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

16.00–18.00         Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30         Komputer tanfolyam

18.30–21.30         Regös néptánc tanfolyam

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

Szerda,                  október 21.          IV. Károly, Orsolya, Zsolt, Solt, Celina

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 
Csütörtök,            október 22.          II. János Pál, Előd, Kornélia, Korinna

17.00–18.00         Ákombákom gyermek néptánccsoport

18.00–20.00         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30        Társastáncoktatás

 
Péntek,                  október 23.          Nemzeti Ünnep, Kapisztrán János, Gyöngyi

 

Szombat,              október 24.          Claret Antal Mária, Salamon, Gilbert

14.00–17.30         Cserkészfoglalkozás

 

Magyar szentmise és találkozó Erdingben, október 24-én 16.00–tól
a Johannes-Hausban, Kirchgasse 5. Celebráns Merka János plébános.
 
Vasárnap,            október 25.          Pécsi Mór, Blanka, Krizanta

                               Polgári megemlékezés nemzeti ünnepünkről

 

 

A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés azonnal,

legkésőbb október 31-ig.

 

 

 

A szeptember 17-i postázásnál segítségünkre voltak:

Bense Gabriella, Detre Erzsébet, Geiger János, Geiger Margit, Kalmár Margit, Kalmár Sándor, Koller Márta, Krausz Angéla, Kutasi Teréz, Lebár Ferenc, Márffy Magdolna, Máriássy Zsuzsa, Mészáros József, Staroscik Klára, Szádeczky-Kardoss Csilla.

Isten fizesse meg jóságukat!

 

 

 

 

 

ELŐZETES: Okt. 29-én Bibliakör; november 14-én Cserkészet; 15-én Ifjúsági szentmise; 18-án Ökumenikus istentisztelet; 21-én Szent Cecília ünnepség

                      

 

 

Impressum: Ungarische Katholische Gemeinde – Magyar Katolikus Egyházközség

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37  Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános