Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

 

 

2014.

december

21.

ÉRTESÍTŐ

 

 

B–év

32. évfolyam

2. szám

 

 

Karácsonyi és újévi magyar

szentmiséink rendje

a müncheni Szent Erzsébet-templomban, Breisacherstr. 9

 

 

 

DECEMBER 21.   ADVENT 4. VASÁRNAPJA

10.30–11.00                        Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                     Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                          Merka János plébános        

Lektor                                Oláh Annamária (2 Sám 7, 1–16; Róm 16, 25–27; Lk 1, 26–38)

Orgonista                           Jussel Ottó

 

Zsoltárválasz                  Hadd, énekeljem örökké, * Urunknak irgalmas jóságát!

 

Magyar szentmise Landshuton,

vasárnap, december 21-én  17.00-kor a St. Johannes-templomban,

Alte Regensburgerstaße 43. Celebráns: Merka János plébános

 

 

DECEMBER 24    S Z E N T E S T E

22.00–22.30                        Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

22.30–23.30                     Karácsonyi éjféli szentmise egyházközségünkért

Celebráns                          Merka János plébános

Lektor                                Lukács Tibor (Iz 9, 1–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14)

Orgonista                           Jussel Ottó 

 

Zsoltárválasz                  Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

 

 

 

 

Áldott szent karácsonyt és boldog újévet!

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr!

 

 

 

 

DECEMBER 25.     KARÁCSONY, JÉZUS SZÜLETÉSE

10.30–11.00                           Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Pöschl Péter (Iz 52, 7–10; Zsid 1, 1–6; Jn 1, 1–18)

Orgonista                              Jussel Ottó   

Zsoltárválasz                     A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

2014. december 25-én 13.00-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános

 

DECEMBER 26.     SZENT ISTVÁN I.VÉRTANÚ ÜNNEPE

10.30–11.00                           Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Buchmüller István ny. plébános és Merka János plébános

Lektor                                   Geng Margit (ApCsel 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22)

Orgonista                              Jussel Ottó   

Zsoltárválasz                       Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

 

 

DECEMBER 28.     SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

10.30–11.00                           Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Geng Margit (Sir 3, 3–17a; Ter 15, 1–6, 21. 1–3; Lk 2, 22–40)

Orgonista                              Jussel Ottó

Zsoltárválasz                       Boldog ember, ki féli az Urat, * ki az Úrnak ösvényén halad.

 

 

DECEMBER 31,     S z i l v e s z t e r

17.30–18.30                        Hálaadó és előesti szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Lukács Tibor (1 Jn 2, 18–21; Jn 1, 1–18)

Orgonista                              Jussel Ottó    

 

---------------------  2015 ---------------------

 

 

JANUÁR 1.              ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA ÜNNEPE

10.30–11.00                           Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                        Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Dr. Rodewald Éva (Szám 6, 22–27; Gal 4, 4–7; Lk 2, 16–21)

Orgonista                              Jussel Ottó    

Zsoltárválasz                       Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

 

 

JANUÁR 4.        KARÁCSONY UTÁNI 2. VASÁRNAP

10.30–11.00                   Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                     Merka János plébános

Lektor                           Rogge-Solti Katalin (Sir 24, 1–4; 12–16; Ef 1, 3–18; Jn 1, 1–18)

Orgonista                      Jussel Ottó

Zsoltárválasz             Az Ige emberré lett,* és itt élt közöttünk

 

Mise után rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Hogy a különböző vallási hagyományokhoz tartozók és minden jóakaratú ember együttműködjön a béke előmozdításában.

 

 

JANUÁR 6.        VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE

10.30–11.00                   Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                     Buchmüller István ny. plébános és Merka János plébános

Lektor                           Kiss Nóra (Iz 60, 1–6; Ef 3, 2–6; Mt 2, 1–12)

Orgonista                      Jussel Ottó    

Zsoltárválasz               Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

 

 

JANUÁR11.       URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

10.30–11.00                   Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság                 

11.00–12.00                Ünnepélyes szentmise egyházközségünkért

Celebráns                     Merka János plébános

Lektor                           Józsa Péter (Iz 42, 1–7; ApCsel 10, 34–38; Mk 1,7–11)

Orgonista                      Jussel Ottó    

Zsoltárválasz               Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

2015. január 11-én 13.00-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános

 

 

JANUÁR 18.      ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

10.30–11.00                   Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

11.00–12.00                Ünnepélyes ifjúsági szentmise egyházközségünkért.

Celebráns                     Merka János plébános

Lektor                            Susits Melinda (1 Sám 3, 3b–10. 19; 1 Kor 6, 13–20; Jn 1, 35–42)

      

Közreműködnek a DurMolJk Geng Ildikó vezetésével Borsodi Klára, Fábián-Lechli László, Gergely Ildikó, Gyukics Mihály, Hudra Éva, Izbéki Petronella, Jánosi-Lindroos

Caroline, Kiss Nóra, Lamanda Ágnes, Márfi Magdolna, Nadj Mária, Percs Erasmus, Polgár Gábor, Staszkiv Péter, Szitár Eszter, Tóth Katalin

 

Magyar szentmise Landshuton,

vasárnap, január 18-én  17.00-kor a St. Johannes-templomban,

Alte Regensburgerstaße 43. Celebráns: Merka János plébános

 

 

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

---------------------  2015 ---------------------

Szombat,                    január 10.                     Melánia, Vilmos, Vilma

08.30–09.30              Elsőáldozási előkészítő

 
Vasárnap,                  január 11.                     Ágota, Szalvia, Tasziló

 

16.30–17.30   Gyermekmise missziónkon. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat

 

Hétfő                          január 12.                      Ernő, Erna, Cezarina

18.30–20.00               Komámasszony-néptánccsoport

 

Kedd,                          január 13.                     Veronika, Csongor          

16.00–18.00               Bébi- Mami Kör

16.00–18.00               Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30               Komputer tanfolyam

18.30–21.30               Regös néptánc tanfolyam

20.00–22.00               Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 
Szerda,                       január 14.                     Bódog, Félix

17.45–20.00               Angol nyelvtanfolyam /újrakezdő/

17.30–19.00              Patrona Hungariae Énekkar próbája

19.00–21.30               Regös-néptánccsoport

                          

Csütörtök,                  január 15.                     Remete Pál, Lóránt, Mór

13.45–14.15              Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00              Szeniorok Klubja: „Autogén tréning, meditáció, jóga” címmel

                                      Büchl Béla előadása. Délutáni találkozónkon tea, kávé és    sütemények mellett lehet beszélgetni és szórakozni.
                            
Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjas korú érdeklődőt.

17.45–20.00               Angol nyelvtanfolyam /középhaladó/

18.30–20.00               Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30               Társastáncoktatás

 
Péntek,                        január 16.                     Gusztáv, Priszcilla, Stefánia

16.00–17.30              Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

 

Szombat,                    január 17.                     Remete Antal, Antónia    

14.00–17.30               Cserkészfoglalkozás

 

Vasárnap,                  január 18.                      Árpád-házi Margit, Piroska                         

 

 

ELŐZETES:             jan. 22-én Bibliakör, 30-án Családok Fóruma, 31-én Cserkészet

 

Impressum: Ungarische Katholische Gemeinde – Magyar Katolikus Egyházközség

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános