Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

 

 

2013.

szeptember

22.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

30. évfolyam

14. szám.

 

 

 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

- Veni Sancte-

Mennyei Atyánk, most, a tanév kezdetén is mellettünk vagy és mi is Veled akarjuk kezdeni az új tanévben tanulásunkat. Köszönjük a vakáció örömeit, de köszönjük azt is, hogy új ismeretekkel gazdagodhatunk. Sarkalj minket szorgalomra, hogy a Szentlélek által a tudás közelebb vezessen ne csak földi boldogulásunkhoz, hanem Tehozzád is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

 

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

 

SZEPTEMBER 22.  ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

10.00–10.25                           Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30                           Egyházközségünk ifjúságáért

                                                  Ünnepélyes ifjúsági tanévnyitó szentmise (Veni Sancte)

Celebráns                                Merka János plébános

Lektor                                      Dr.Rodewald Éva (Ám 8, 4–7; 1 Tim 2, 1–8; Lk 16, 1–13)

 

Közreműködnek a DurMolJk Geng Ildikó vezetésével

Bara Balázs, Borsodi Klára, Fábián-Lechli László, Gergely Ildikó, Godár-Lampert Fanni, Gyarmati Katalin, Gyukics Mihály, Hudra Éva, Izbéki Petronella, Jánosi-Lindroos Caroline, Kiss Nóra, Lamanda Ágnes, Márfi Magdolna, Nadj Mária, Polgár Gábor, Poszet Katalin, Staszkiv Péter, Szemán Réka, Szitár Eszter

 

Magyar szentmise Rosenheimban

szeptember 22-én és október 13-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.                  

 

SZEPTEMBER 29. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

10.00–10.25                        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30                        Ünnepélyes szentmise †Sándor Adrienne l. ü.

Celebráns                             Buchmüller István ny. plébános

Lektor                                   Schwarzkopf Anita (Ám 6, 1a. 4–7; 1Tim 6, 11–16; Lk 16, 19–31) 

Orgonista                              Sneff János

 

Zsoltárválasz                     Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent.

 

OKTÓBER 6.      ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

10.00–10.25                        Gyóntatás és októberi ájtatosság

10.30–11.30                        Ünnepélyes ifjúsági  szentmise a Rózsafüzér Társulat  élő és elhunyt tagjaiért.  Megemlékezés az aradi vértanúkról

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Varga Adél (Hab 1, 2–4; 2 Tim 1, 6–14; Lk 17, 5–10)

 

Mise után                             rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Hogy akiket az élet nehézségei annyira megtörtek, hogy életük végét kívánják, megérezzék Isten szeretetének közelségét

 

Mise után                             a keresztség szentségében részesül Szántó Marie és Szántó Luisa

 

OKTÓBER 13.           ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

10.00–10.25                        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30                        Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                    Rogge-Solti Katalin (2 Kir 5, 14–17; 2 Tim 2, 8–13; Lk 17, 11–19)

Orgonista                              Sneff János

 

Zsoltárválasz                     Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt.

 

r.Rodewald Éva Katolikus RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Szeptember 22- től 26- ig Merka János plébános részt vesz a Németországi Magyar Papi Konferencián Mosbach-Neckarelz-ben.

 

Szeptember 28-tól október 5-ig Egyházközségi zarándoklat magyar szentek és történelmi személyiségek nyomdokain, a Felvidéken, Kárpátalján, és Észak- Magyarországon

 

Vasárnap,            szeptember 22                    Móric, Villanovai Tamás

                               Tanévnyitó ifjúsági szentmise – Veni Sancte

                        
Hétfő,                    szeptember 23.                                  Pietrelcinai Pio szerzetes, Tekla, Lívia

19.30–21.00         Komámasszony-néptánccsoport

 
Kedd,                    szeptember 24.   Gellért püspök, Mercédesz, Gerda

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

16.00–18.00         Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30         Komputer tanfolyam 

18.30–21.30         Regös néptánc tanfolyam

19.00–20.30         Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

 
Szerda,                 szeptember 25.   Eufrozina, Kleofás

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,            szeptember 26.   Kozma és Damján, Jusztina, Kozima

18.30–20.30         Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30         Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)
 
Péntek,                  szeptember 27.   De Paul Vince, Adalbert, Karola

Szombat,              szeptember 28.   Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon

10.00–13.30         Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

14.00–17.00        Cserkészfoglalkozás

 

Vasárnap,            szeptember 29.   Mihály, Gábor, Rafael főangyalok

18.00-19.00          Nemzetek Miséje a Dómban

 

Hétfő,                    szeptember 30.   Jeromos, Örs, Honória

19.30–21.00         Komámasszony-néptánccsoport

 

Kedd,                     október 1.            Lisieux-i Teréz, Remig

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

16.00–18.00         Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30         Komputer tanfolyam 

18.30–21.30         Regös néptánc tanfolyam

19.00–20.30         Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

 
Szerda,                  október 2.            Őrangyalok, Petra

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,            október 3.            A német egység napja, Helga, Evald

18.30–20.00        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30        Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)

 

Péntek,                  október 4.            Assisi Ferenc, Aranka, Hajnalka

Szombat,              október 5.            Aurél, Attila, Flávia

 

Vasárnap,            október 6.            Brúnó, Renáta

Rózsafüzér Társulat évi közgyűlése, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünne­pélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a vasárnapi szentmisével és havi titokcserével folytatunk; aztán missziónkon 12.00–14.00-ig megbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoport­beosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondos­kodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

 

Hétfő,                    október 7.            Rózsafüzér királynője, Amália

19.30–21.00         Komámasszony-néptánccsoport

 

Kedd,                    október 8.            Magyarok Nagyasszonya, Koppány, Benedikta

16.00–18.00         Bébi- Mami Kör

16.00–18.00         Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30         Komputer tanfolyam 

18.30–21.30         Regös néptánc tanfolyam

19.00–20.30         Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

 
Szerda,                  október 9.            Dénes, Leonardi János, Ábrahám

19.00–21.30         Regös-néptánccsoport

 
Csütörtök,            október 10.          Gedeon, Borgia Ferenc

18.30–20.00        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30        Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

20.00–22.00         Színkör (minden érdeklődőt szeretettel várunk)
 
Péntek,                  október 11.          Boldog XXIII. János, Brigitta, Gitta, Etel

 

Szombat,              október 12.          Mikes, Miksa     

09.30–18.00        Ministráns kirándulás (lásd meghívó)

10.00–13.30        Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

14.00–17.00        Cserkészfoglalkozás

                        

Vasárnap,            október 13.          Kálmán, Ede, Edvárd                                                        

 

16.30–17.30        Gyermekmise missziónkon. Szeretettel várjuk a kisgyermekes

                             családokat

 

 

ÉRTESÍTŐNK őszi számának postázásánál segítségünkre voltak:

Geiger János, Geiger Margit, Kalmár Margit, Komlósi Rozália, Kutasi Teréz, Lebár Ferenc, Máriássy Zsuzsa, Popovits Katalin, Staroscik Klára, Tóth András

Isten fizesse meg!

 

 

 

ELŐZETES: Október 18-án Imakör, 19-én nemzeti ünnep, polgári ünnepség, 20-án Filmklub, 24-én Bibliakör, 25-én Családok fóruma

 

Impressum: Ungarischse Katholische Gemeinde – Magyar Katolikus Egyházközség

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános