Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség

 

 

2013.

június

30.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

30. évfolyam

11. szám

 

 

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

Isten állandóan úton van hozzánk. Közöttünk, bennünk is la­kást keres. Útja ma is Szamárián vezet keresztül, ahol nem fogad­ták és nem fogadják be küldöttét, Jézust. Ez a be nem fogadás napjainkban is megismétlődik és számos egyént, családot, falut, várost, országot Szamáriává változtat. Akik Istennel, akik Jézus­sal tartanak, azok számára mindig elszomorító ez a visszautasító közöny vagy ellenséges magatartás. Felháborodtak az apostolok is, villámcsapással akarták sújtani a barátságtalan falut. Jézus azonban leintette őket. Nem azért jött, hogy elpusztítsa az embe­rek városait. A visszautasított, az üldözött Jézus sohasem szűnt meg emberszerető, emberkereső Isten Fia lenni...

 

A francia bölcselő és drámaíró Jean-Paul Sartre szerint minden bölcseleti kérdés gyökerében ez a kérdés rejtőzik: Miért van az, hogy valami létezik a semmi helyett? Miért van az, hogy nem valami összevisszaságot mutat a létezők arca, hanem csodálatos rendet? Már Darwin megjegyezte: „Nem tudom felfogni az eszemmel, hogy a világ rendjét a véletlen hozta létre. " Ennek el­lenére az újkor anyagelvű szemlélete „betemette az emberi szív­nek leggyökeresebb, leghatalmasabb áramát, a vallásos érzést; erre az eleven forrásra rászakadt a part, mint a hegycsúcsok kő­görgetege az illatos, alpesi rétre, s ahol előbb élet virágzott s öröm sugárzott, ott most pusztulás kísért. De a forrás keresztül tör az iszapon és agyagon, futtában megtisztul, folyammá dagad, s a tengerbe siet" (Prohászka, Ö. M. 13, 87).

 

György Attila

MAGYAR NYELVŰ SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

JÚNIUS 30.     ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

10.00–10.25                        Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság

10.30–11.30                        Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Mekker Edit (1 Kir 19, 16b. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62)

Orgonista                              Sneff János

Zsoltárválasz                     Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem.

 

JÚLIUS 7.        ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

10.00–10.25                        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30          Ünnepélyes szentmise †Sándor Lajos l. ü.

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Geng Ildikó (Iz 66,10–14c; Gal 6, 14–18; Lk 10, 1–12. 17–20)

Orgonista                             Sneff János

Zsoltárválasz                     Minden föld Istent dicsérje

 

Mise után                            rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Hogy az ifjúsági világtalálkozó, amelyet július végén Brazíliában rendeznek meg, arra serkentse a keresztény fiatalokat, hogy az Evangélium tanítványaivá és misszionáriusaivá váljanak.

 

JÚLIUS 14.      ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

10.00–10.25                        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30          Ünnepélyes tanévzáró hálaadó szentmise – Te Deum

Celebráns                             Merka János plébános

Lektor                                   Oláh Annamária (MTörv 30, 10–14; Kol 1, 15–20; Lk 10, 25–37)

 

Közreműködnek a DurMolJk Bokor Iván és Geng Ildikó vezetésével

Bara Balázs, Borsodi Klára, Fábián-Lechli László, Gergely Ildikó, Gyukics Mihály, Hudra Éva, Izbéki Petronella, Jánosi-Lindroos Caroline, Kiss Nóra, Lamanda Ágnes, Márfi Magdolna, Nadj Mária, Polgár Gábor, Staszkiv Katalin, Staszkiv Péter, Szitár Eszter, Tóth Katalin

Magyar szentmise Rosenheimban,

július 14-én 12.30-kor a St. Josef-templomban,

Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

JÚLIUS 21.      ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

10.00–10.25                        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30          Ünnepélyes szentmise 

Celebráns                             Buchmüller István ny. plébános

Lektor                                   Józsa Péter (Ter 18, 1–10a; Kol 1, 24–28; Lk 10, 38–42)

Orgonista                              Sneff János                         

Zsoltárválasz                     Uram, ki lakhat * a te hajlékodban

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Egyházközség,Oberföhringer Str.40.

 

 
Vasárnap,         június 30.                 A római egyház első vértanúi, Pál
13.00–21.30     Magyar Hagyományőrző Nap (Juniális) Helyszín: 82031 Grünwald, Hubertusstraße 22

 

Hétfő,                 július 1.                    Tihamér, Áron, Annamária

18.00–20.00     Komámasszony-néptánccsoport

 

Kedd,                 július 2.                    Sarlós Boldogasszony, Ottó

16.00–18.00     Bébi- Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30     Komputer tanfolyam 

18.30–21.30     Regös néptánc tanfolyam

19.00–20.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

                        

Szerda,              július 3.                    Tamás apostol, Kornél

19.00–21.30     Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,         július 4.                    Portugáliai Erzsébet, Izabella

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30      Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 

Péntek,               július 5.                    Zaccaria Antal, Emese, Sarolta, Filoména

                            Elsőpéntek. Egész napos beteglátogatás

16.00–17.30     Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–21.30     KMÉM Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezése:

Turbucz Dávid (Budapest) „Horthy Miklós államfői tevékenysége a második világháború időszakában”

 

Szombat,           július 6.                    Goretti Mária, Csaba, Tilda, Izajás

10.00–13.30                                     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

14.00–17.00    Cserkészfoglalkozás

                            Ministráns kirándulás, lásd meghívó
 
Vasárnap,         július 7.                    Apollónia, Villibald
 
Hétfő,                 július 8.                    Edgár, Jenő, Ellák

18.00–20.00     Komámasszony-néptánccsoport

 
Kedd,                 július 9.                    Zhao Rong Ágoston és társai, Vera, Koppány

16.00–18.00     Bébi- Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30     Komputer tanfolyam 

18.30–21.30     Regös néptánc tanfolyam

19.00–20.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek   

 
Szerda,              július 10.                  Amália, Alma

19.00–21.30     Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,         július 11.                  Benedek, Európa védőszentje, Nóra, Lili, Olga

13.45–14.15     Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00     Szeniorok Klubja: évadzáró találkozó, kerti parti; hozzávalóiról gondos­kodunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjas korú érdeklődőt.

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30      Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 
Péntek,               július 12.                  Izabella, Nelli, Dalma

Július 12-én 17.00-tól 14-én 14.00-ig erdingi családok lelki hétvégéje Miesbachban

 
Szombat,           július 13.                  Henrik, Jenő, Erneszta
 
Vasárnap,         július 14.                  Lelisi Kamill, Örs, Zalán

10.30–11.30     Ünnepélyes tanévzáró szentmise a Damenstift-templomban

13.00–17.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk zártkörű évadzáró ünnepsége

 

Hétfő,                 július 15.                                 Bonaventúra, Henrik, Egon, Roland

18.00–20.00     Komámasszony-néptánccsoport

 
Kedd,                 július 16.                                 Karmel-hegyi Boldogasszony, Valter

16.00–18.00     Bébi- Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30     Komputer tanfolyam 

18.30–21.30     Regös néptánc tanfolyam

19.00–20.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

Szerda,              július 17.                  Zoerard-András és Benedek, Endre, Elek, Sarolta

                            Regös-néptánccsoport

Csütörtök,         július 18.                  Hedvig, Frigyes, Arnold, Milán

20.00–21.30      Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 

Péntek,               július 19.                  Emília, Arany, Stella, Arzén

Szombat,           július 20.                  Apollinarisz, Illés, Margarita, Marina

10.00–13.30                                     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

14.00–17.00    Cserkészfoglalkozás

 
Vasárnap,         július 21.                  Brindisi Lőrinc, Dániel, Daniella

 

 

Impressum: Ungarische Katholische Gemeinde – Magyar Katolikus Egyházközség

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 ; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános