Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2013.

február

17.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

30. évfolyam

3. szám

 

 

 

NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA


A BŰN ÉS A BÁNAT

       

Istenhez való tartozásunkat állandóan kétélű kard járja át: az öröm és a kereszt. Az igazi bánat, amely mint a lélek gyötrelme, szenvedése tud jelentkezni, tiszta öröm forrása is tud lenni. A bánatnak kettős arculata lehet: megjelenik benne a múlt és a jövő is. Ha a bánat a sötét és ismételten elfojtott múltban fürkészik, és néz körül, akkor önvád, megtörtség, a „zsák és a hamu" jár vele együtt.

Ha azonban a bánat megtérést foglal magában, a jövőbe lép át, öröm, önbizalom és szeretet testesül meg benne. Akkor is lehetünk még bánatosak, de a múltat most már befogadjuk, bele­építhetjük a jövőbe, anélkül, hogy önmegbecsülésünk kárt szenvedne, mert mássá lehetünk, és túl tudunk jutni önma­gunkon.

 

Ha a bánat, mint a jövőre irányuló megtérés már a fel­szabadulás örömét magában tudja hordozni, akkor ugyan­ebből az örömből lehetségesnek kell tartanunk az igazság­talan és nyomasztó társadalmi és politikai állapotok meg­változtatására való biztatás belső rugóit. Fontos lenne nem­csak ezek erkölcsi szükségességét levezetni, hanem ezek őszinte eljöttét is várni.

Mindig örömmel kell e lehetőségre felkészülni.

 

                                                                        (J. Moltmann)

 

 

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

FEBRUÁR 17. NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA

10.00–10.25             Gyóntatás és keresztúti ájtatosság (RÉ)

10.30–11.30             Ünnepélyes szentmise †a Réz és Csanálosy cs. elhunyt tagjaiért,

            Czumbil Jolán és Mihály, valamint Gombár Gusztáv l. ü.

Celebráns                  Merka János plébános

Lektor                        Csanálosy Zsuzsa (MTörv 26, 4-10; Róm 10, 8-13; Lk 4, 1-13)

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk ismeretlen szerző - Pie Pelicane; Kerényi György - Ó, Jézus, Jézus; Leo Hassler/J. S. Bach - A fényes Isten arcot; és Áll a gyötrött Isten anyja kórusművekkel

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Mise után hamvazás

 

Magyar szentmise Landshuton,

vasárnap, február 17-én  17.00-kor a St. Johann-templomban,

Alte Regensburgerstaße 43. Celebráns: Merka János plébános

 

FEBRUÁR 24. NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

10.00–10.25             Gyóntatás és keresztúti ájtatosság (RÉ)

10.30–11.30             Ünnepélyes szentmise †Schwarzkopf János és a Schwarzkopf

                                    család elhunyt tagjaiért

Celebráns                  Merka János plébános

Lektor                        Dr.Rodewald Éva (Ter 15,5-12.17-18; Fil 3,17-4,1; Lk 9,28b-36)

Orgonista                  Lukács Tibor 

Zsoltárválasz             Az Úr az én világosságom,* és ő az én üdvösségem.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

2013. február 24-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános

 

MÁRCIUS 3.  NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

10.00–10.25              Gyóntatás és keresztúti ájtatosság (RÉ)

.           10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise †Schwarzkopf János, Ottó és Elvira l.ü.

Celebráns                   Dr. Liszkai Tamás és Merka János plébános

Lektor                                 Kucsera János (Kiv 3,1–15; 1 Kor 10, 1–12; Lk 13, 1–9)

Orgonista       Jussel Ottó

Zsoltárválasz             Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:* könyörületre hajlik szíve.

Mise után                   Rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: hogy a teremtett világ iránti tisztelet növekedjen azzal, hogy felismerjük, hogy minden teremtmény Isten alkotása, amelyet az emberiség felelősségére bízott

 

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

 

Vasárnap,        február 17.                           A szervita rend hét alapítója, Elek

 

Hétfő,             február 18.                             Bernadett, Simeon

19.30–21.00    Komámasszonyok-néptánccsoport

 

Kedd,                február 19.                          Zsuzsa, Zsuzsanna, Elza

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

17.00–18.30     Angol nyelvtanfolyam haladóknak

18.30–20.30     Komputer tanfolyam 

18.30–21.30     Regös néptánc tanfolyam

 

Szerda,             február 20.                          Aladár, Álmos, Paulina

09.00–12.00    ÉLETÜNK- újság postázása

17.30–19.00    Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,       február 21.                           Damiáni Péter, Eleonóra, Zakariás

17.00–18.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.00    Missziótanács gyűlés

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 

Péntek,             február 22.                           Péter apostol székfoglalása

18.30–19.30    Magyar Karitász-Szolgálat hatóságilag bejegyzett egyesület évi
közgyűlése

19.30–21.30     Széchenyi Kör: Szilvágyi Zsolt plébános, Temesvár „Bánsági hitélet a
                           posztkommunizmus korában”

 

Szombat,          február 23.                           Polikárp, Alfréd, Szemere

10.00–11.00      Elsőáldozási előkészítő

10.00–13.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

14.00–17.00     Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30      Hölgykoszorú

 

Vasárnap,        február 24.                           Mátyás apostol, Edömér

 

Hétfő,               február 25.                           Géza, Cézár, Vanda

19.30–21.00    Komámasszonyok-néptánccsoport

 

                          

                Kedd,                  február 26.                       Edina, Győző, Ottokár

16.00–18.00     Bébi-Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

17.00–18.30     Angol nyelvtanfolyam haladóknak

18.30–20.30     Komputer tanfolyam 

18.30–21.30     Regös néptánc tanfolyam

 

Szerda,             február 27.                           Gábor, Ákos, Bátor

17.30–19.00    Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,       február 28.                           Elemér, Oszvald

17.00–18.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

19.00–21.30    Regionális Máltai találkozó

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 

Péntek,             március 1.                            Albin, Gyopárka, Tóbiás

                     Elsőpéntek, egész napos beteglátogatás

15.00–16.30   Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–21.30    KMÉM Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezése: Gyurgyák János (Budapest) „Teremtettünk-e igazságosabb és élhetőbb világot?” Beszélgetés a magyarországi rendszerváltás sikereiről, kudarcairól.

Szombat,          március 2.                            Lujza, Henriett

Vasárnap,        március 3.                            Kornélia, Kamilla, Frigyes

14.00–17.00    Nagyböjti lelkinap a misszión

 

Program:

10.00–10.30  Gyóntatás a Damenstieft-t-ban          14.45–15.15.      kávészünet

10.30–11.30  Szentmise – 1. elmélkedés                  15.15–16.00       gyóntatás, keresztúti ájtatosság

14.00–14.45  2. elmélkedés a misszión                    16.00–16.45       3. elmélkedés, áldás, elbocsátás

Lelkinapunk vezetője Dr. Liszkai Tamás plébános, tanársegéd. Elmélkedéseinek címe: „A fiak szabadsága - az atyai örökségért vállalt felelősség Jézus tanításában.” Mindenkit szeretettel várunk.

 

ELŐZETES: márc.9-én HMI, 10-én Gyermekmise, 12-én polgári megemlékezés nemzeti ünnepünkről, Dr. Kövér László a Magyar Országgyűlés elnökének látogatása.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános