Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2012

 január

29.

ÉRTESÍTŐ

 

 

B-év

29.évfolyam

2. szám

 

 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

 

„Tanítása egészen új, s akkora a hatalma, hogy még a tisztátalan

Lelkeknek is tud parancsolni, s azok engedelmeskednek neki”

Mk 1,27

 

 

Sok minden „széttépheti az embert: munkája, családja, szórakozása. Ha azonban az ember észreveszi, hogy elszakadt az „egy szükségestől” akkor már útban van hazafelé, a saját szívébe. Ha Jézus szava visszhangra talál bennünk, akkor már a lelki szabadság útját járjuk.  

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

JANUÁR 29. ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP            

             10.00–10.25   Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Geng Ilona és Pál l. ü.

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Geng Margit (MTörv 18, 15–20; 1 Kor 7, 32–35; Mk 1, 21–28)

             Orgonista         Sneff János

             Zsoltárválasz  Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy keményszívű.”

 

*

 

FEBRUÁR 5.   ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

             10.00–10.25   Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság  ( N.M.)

             10.25–10.30   Rózsafűzér titokcsere. Általános havi imaszándék: Hogy valamennyi nép teljes mértékben hozzájusson a vízhez és azokhoz a vízkészletekhez, amelyek a mindennapi életben maradáshoz szükségesek.

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Réz és Csanálosy cs † tagjaiért

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Csanálosi Zsuzsa  (Jób 7, 1–4. 6–7; 1 Kor 9, 16–19. 22–23;

                                       Mk 1,29–39) 

             Orgonista         Sneff János

             Zsoltárválasz  Dicsérjétek az ­Urat, * aki a megtört szívűeket  meggyógyítja.

 

             A mise végén Balázs-áldás               

*

 

FEBRUÁR 12. ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

             10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30   Ünnepélyes  szentmise egyházi közösségünkért  

             Celebráns        Buchmüller István ny. plébános

             Lektor                      Krasznai Norbert (Lev 13, 1–2. 44–66; 1 Kor 10, 31–11,1; Mk 1, 40–45)

             Orgonista         Sneff János

             Zsoltárválasz Te vagy, Uram- menedékem,* a szabadulás örömével veszel körül engem.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

2012. február 12-én 12.30-kor Mária, Ernő és János l. a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,              január 30.                  Martina, Jácinta

18.00–19.30  Angol középhaladó

19.30–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              január 31.                  Bosco János, Marcella

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.00  Életmód Klub/Fogyókúra tanfolyam

18.00–19.30  Angol kezdő

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*
Szerda,           február 1.                   Ignác, Gitta, Szevér 

17.30–19.00  Angol haladó (csak megfelelő létszám esetén indul)

17.30–19.30  Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*
Csütörtök,      február 2.                  Gyertyaszentelő Boldogasszony, Kata, Karolina

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            február 3.                  Balázs, Oszkár, Linda

Elsőpéntek,   Egész napos beteglátogatás.

17.00–18.00  Ünnepélyes szentmise Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére gyertyaszenteléssel, szentségimádás, imakör missziónkon

*

Szombat,        február 4.                   Ráhel, András, Csenge

18.00–21.30     Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben

tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban, ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*

Vasárnap,      február 5.                   Ágota, Aliz, Ingrid

 

 

Hétfő,              február 6.                   Miki Pál, Dorottya, Dóra, Réka

18.00–19.30  Angol középhaladó

19.30–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              február 7.                   Richárd, Tódor, Trisztán

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.00  Életmód Klub/Fogyókúra tanfolyam

18.00–19.30  Angol kezdő

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

Szerda,           február 8.                   Emiliáni Jeromos, Aranka, Elfrida, Bakhita, Jozefina

17.30–19.30  Angol haladó

17.30–19.30  Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      február 9.                   Abigél, Apollónia, Alex

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00  Szeniorok Klubja: Ramsay Győző „ A tettes visszatér a tett színhelyére ” című összeállítása. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszámolhatunk nyári élményeinkről, megmutathatjuk a szünidőben készült fényképeket, beszélgethetünk és szórakozhatunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjas korú érdeklődőt.

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            február 10                 Skolasztika, Elvira

*
Szombat,        február 11                 Lourdes-i jelenés, Adolf, Marietta              

09.30–10.30  Elsőáldozási előkészítő

10.30–13.00  Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

13.00–17.00  Cserkészfoglalkozás

 

Magyar szentmise Erdingben, február 11-én 16.00–tól a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

 

*

2011-ban egyházi közösségünkben a keresztség szentségében részesült 9 gyermek; az első szentáldozáshoz járult 6 gyermek; eltemettünk 6 elhunytat; a házasság szent­ségét ki­szolgáltattuk 1 jegyespárnak.

 *

Ministránsaink közül Paulescu Anna 38, Mekker Julia 38, Mekker Laura 36, Józsa Péter 33, Olah Carla 29, Varga Gabriela 22, Diekötter Krisztina 22, Diekötter Maria 20, Diekötter Robert 19, Lauber Paloma 17, Nesseson Klara 13, Schwarzkopf Dávid 9, Paulescu Daniela 8, Nadj Markus 8, Jánosi Kinga 7, Siményi Andrea 6, Kucsera Ágnes 6, Csatár Izabella 6, Lauber Dániel 5, Győry Lacika 5, Józsa Máté 4, Siményi Mónika 3, Bokor Zsófia 3, Lauber Dávid 2, Kraus Laura 2, Jánosi Ferenc 2, Schwarzkopf Isabell 1, Kurucz Ágnes 1, Gőgh Júlia 1, alkalommal vett részt az oltár körüli szolgálatban. Hálásan Köszönjük! Isten fizesse meg!.

* * * * *
ELŐZETES: Február 12-én Filmklub; 16-án Bibliakör; 18-án Ifjúsági találkozó; 19-én Gyermekmise; Március 2-án Imakör; 4-én Nagyböjti lelki nap missziónkon, vezetője Bőjte Csaba OFM

*

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános