Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2012.

április

1.

ÉRTESÍTŐ

 

 

B-év

29. évfolyam

7. szám

 

 

NAGYHETI SZERTARTÁSOK ÉS HÚSVÉTI SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

ÁPRILIS 1.   VIRÁGVASÁRNAP

             10.00–10.25   Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

        10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise barkaszenteléssel

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Rogge-Solti Katalin (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mt 26, 14–27. 66)

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingrediente Domino; Fr. Schubert – In monte oliveti; Werner Alajos és Harmat Artúr: Szt. Márk passiója; Pie Pelicane; Bárdos Lajos: Ó, Mária szent szíve szűz virág

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Szólisták:         Izbéki Petronella (Evangélista), Erli Ferenc (Jézus),

                          Pfeiffer Ottó (Pilátus), Hammermüller Siegfried (Katona)

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

Mise után rózsafűzér titokcsere

             Általános havi imaszándék:               Hogy sok fiatal tudja elfogadni Krisztus hívását arra, hogy kövesse őt a papságban és a szerzetességben

 

ÁPRILIS 5.   NAGYCSÜTÖRTÖK  

             18.30–18.55    Húsvéti gyóntatás

             19.00–20.00   Nagycsütörtöki esti szentmise

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Lukács Tibor (Kiv 12,1–14; 1 Kor 11,23–26; Jn 13,1–15)

             Orgonista         Sneff János

 

ÁPRILIS 6.   NAGYPÉNTEK

             14.30–14.55   Húsvéti gyóntatás

             15.0016.00   Nagypénteki szertartás a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának emlékére

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Balogh Mária (Iz 52, 13 –53,12; Zsid 4,14–16; 5,7 – 9; Jn 18,1–19)

             Előénekes       Sneff János

 

ÁPRILIS 7.   NAGYSZOMBAT-HÚSVÉTI VIGÍLIA

             20.30–20.55   Húsvéti gyóntatás

             21.00–22.30   FELTÁMADÁSI SZENTMISE                           

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Csanálosy Zsuzsanna, Glatz Hajnalka

             Orgonál            Sneff János

         Mise végén          ételszentelés

ÁPRILIS 8.   HÚSVÉTVASÁRNAP-

                           KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSA      

             10.0010.25   Húsvéti gyóntatás

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise              

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor             Lukács Tibor (ApCsel 10,34a. 37-43; Kol 3, 1-4; Jn 20, 1-9)

Orgonál            Sneff János

Szólót énekel  Izbéki Petronella

Zsoltárválasz  Ezt a napot az Úristen adta:* örvendjünk és vigadjunk rajta       

Magyar szentmise Rosenheimban,

2012.április 8-án 12.30-kor

a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános

ÁPRILIS 9.   HÚSVÉTHÉTFŐ

           10.00–10.25   Húsvéti gyóntatás

           10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise †Boell Ilona (Frideczky Miklósné) l.ü.

           Celebráns        Buchmüller István ny. plébános

           Lektor              Kucsera János (ApCsel 2, 14. 22-33; Mt 28,8-15)

           Orgonál            Sneff János   

           Zsoltárválasz  Védelmezz engem Istenem, * hiszen tebenned bízom

           Szólót énekel  Izbéki Petronella, Meggyesi Irén

           Mise után a keresztség szentségében részesül Thoma János                    

ÁPRILIS 15.  HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

           10.00–10.25   Húsvéti gyóntatás

           10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise †Flórián Klára l.ü.

           Celebráns        Buchmüller István ny. plébános

           Lektor              Balogh Mária (ApCsel 4, 32-35; 1 Jn 5, 1-6; Jn 20, 19-31)

           Orgonál            Sneff János

           Zsoltárválasz  Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké

                                          megmarad

ÁPRILIS 22.  HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

           10.00–10.25   Húsvéti gyóntatás

           10.30–11.30   Ünnepélyes ifjúsági szentmise †Felber József és Ilona l.ü.

           Celebráns        Merka János plébános

           Lektor              Molnárné Polics Anna (ApCsel 3, 13-19; 1 Jn 2, 1-5a; Lk 24, 35-48)

           Orgonál            Sneff János

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

 

 

Április 2-től 13-ig húsvéti szünidő Bajorországban. Missziónkon szünetel a csoportok munkája.

 
Vasárnap,      április 15.                                  Anasztázia, Tas                 

*

Hétfő,              április 16.                                  Bernadett, Enikő, Csongor            

17.45–19.15  Angol középhaladó

19.30–21.30   Komámasszonyok-néptánccsoport 

*

Kedd,              április 17.                                   Rudolf, Izidóra                                                 

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

17.45–19.15  Angol kezdő

18.00–19.00   Életmód Klub/Fogyókúra tanfolyam

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*
Szerda,           április 18.                                  Andrea, Ilma     

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      április 19.                                  Emma, Malvin,  Zseraldina          

13.45–14.15   Szentmise missiónk házi kápolnájában          

14.00–17.00   Szeniorok Klubja: Mindszenty József bíboros születésének 120.

                         évfordulója alkalmából részleteket mutatunk be a Holtában is beszél”

                         című filmből. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett

lehet beszélgetni  és szórakozni. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjas korú érdeklődőt.     

18.30–20.00   Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            április 20.                                  Tihamér, Tivadar, Töhötöm        

17.00–18.30   Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–21.30   Széchényi Kör: „ A jóság síró vágya” címmel Kubik Anna színművésznő

                             irodalmi estje a magyar költészet gyöngyszemeiből

19.00–19.30   Missziónk házi kápolnájában a keresztség szentségében részesül Fias Virág

                                                                              *

Szombat,        április 21.                                  Anzelm, Konrád               

09.30–10.30  Elsőáldozási előkészítő

10.30–13.00  Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

13.00–17.00  Cserkészfoglalkozás

14.00–15.00  A St. Silvester- templomban házasságot köt Lázár Krisztián és Kéri Rita

 

 

 

 
Vasárnap,      április 22.                                  Csilla, Noémi     

16.30–17.30  Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk a

                        kisgyermekes családokat.

18.30–20.30  Filmklub: Budai cukrászda (Kabos Gy., Perzel Z.)

                                 

ELŐZETES: április 26-án Bibliakör; május 4-én elsőpéntek, beteglátogatás, szentmise, Imakör; május 5-én elsőáldozási előkészítő, Hétvégi Magyar Iskola, Cserkészfoglalkozás

 

 

Emléktábla avatás Mindszenty József bíboros

születésének 120. évfordulóján

 

Az 1946 és 1956 között Niederaudorfban(BY) működő Magyar Leánygimnázium Amerikában élő magyar növendékeinek szervezésében

 

2012. május 5-én, szombaton délután 3 órakor

 

magyar főpapi szentmisére és a niederaudorfi magyar iskolára emlékeztető emléktábla avatására kerül sor a tiroli-bajor Alpok tövében épült, szép reisachi

 karmelita kolostortemplomban

(Karmelitenkloster Reisach, Klosterweg 20, D-83080 Oberaudorf),

 

ahol egyben megemlékezünk Mindszenty József bíboros haláláról

és születésének 120. évfordulójáról is.

 

 Köszöntőt mond Mydló Tamás müncheni magyar főkonzul.

 

A rendezőkkel együtt

szeretettel várok mindenkit,

 

mindenekelőtt a környékbeli magyar híveket és lelkipásztorokat

főleg München, Augsburg, Nürnberg, Stuttgart, Salzburg és Innsbruck környékéről

 

Szívélyes meghívással:

Cserháti Ferenc delegátus, a külföldi magyarok püspöke

 

 

 

Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános