Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2012.

december

23.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C- év

29. évfolyam

21. szám

 

 

 

Karácsonyi és újévi

magyar szentmiséink rendje

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

DECEMBER 23. ADVENT 4. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság 

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

             Celebráns           Merka János plébános

             Orgonista           Jussel Ottó

             Lektor                Lukács Tibor (Mik 5, 1–4a; Zsid 10, 5–10; Lk 1, 39–45)

             Zsoltárválasz      Téríts meg minket, Istenünk,*

 ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

december 23-án és 25-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

 

DECEMBER 24. S Z E N T E S T E

             22.00–22.25      Karácsonyi gyóntatás

             22.30–23.30    KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISE egyházi közösségünkért

             Celebráns           Merka János plébános

             Lektor                Kucsera János (Iz 9, 1–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14)

             Orgonista           Jussel Ottó

             Zsoltárválasz      Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

 

DECEMBER 25. KARÁCSONY, JÉZUS SZÜLETÉSE

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

             Celebráns           Buchmüller István ny. plébános

             Lektor                Dr. Rodewald Éva (Iz 52, 7–10; Zsid 1, 1–6; Jn 1, 1–18)

             Orgonista           Jussel Ottó

             Zsoltárválasz      A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.

 

Áldott szent karácsonyt és boldog új évet!

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr!

 

 

DECEMBER 26. Szent István első vértanú ünnepe

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise †Ribényi Klára l.ü.

             Celebráns           Merka János plébános

             Lektor                Molnárné Polics Anna    (ApCsel 6, 8–10; 7, 54–59; Mt 10, 17–22)

             Orgonista           Jussel Ottó  

            

             Zsoltárválasz      Én Uram, én Istenem, * kezedbe ajánlom lelkemet.

 

*

DECEMBER 30. SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise †László Edina l.ü.

             Celebráns           Merka János plébános

             Lektor                Dr. Rodewald Éva (Sir 3, 3–17a; Kol 3, 12–21; Lk 2, 41–52)

             Orgonista           Jussel Ottó  

 

             Zsoltárválasz      Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.

*

DECEMBER 31. S z i l v e s z t e r

             17.00–18.00      Hálaadó és előesti szentmise

             Celebráns           Merka János plébános

             Lektor                Lukács Tibor (1 Jn 2, 18–21; Jn 1, 1–18)

             Orgonista           Jussel Ottó

     

*

JANUÁR 1.   Ú J É V – 2 013

                 Szűz Mária, Isten anyja ünnepe

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

             Celebráns           Merka János plébános

             Lektor                Dr. Rodewald Éva (Szám 6, 22–27; Gal 4, 4–7; Lk 2, 16–21)

             Orgonista           Jussel Ottó

 

             Zsoltárválasz      Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket.

 

*

JANUÁR 6.   VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise †László Károly l.ü. valamint Istennek hálából

             Celebráns           Buchmüller István ny. plébános és Merka János plébános

             Lektor                Kucsera János (Iz 60, 1–6; Ef 3, 2–6; Mt 2, 1–12)

             Orgonista           Jussel Ottó

 

             Zsoltárválasz      Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete!

 

            

            

             Mise után rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Hogy a hitnek ebben az évében a keresztények elmélyíthessék Krisztus misztériumának ismeretét, és örömmel tanúsíthassák a benne való hit ajándékát.     

*

JANUÁR 13.  URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

             Celebráns           Merka János plébános

             Lektor                Izbéki Petronella (Iz 42, 1–7; ApCsel 10, 34–38; Lk 3, 15–22)

             Orgonista           Jussel Ottó

 

             Zsoltárválasz      Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.

*

JANUÁR 20. ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ifjúsági szentmise †Kőszegi Károly l.ü.

             Celebráns           Merka János plébános

             Lektor                Csanálosy Zsuzsa (Iz 62, 1–5; 1 Kor 12, 4–11; Jn 2, 1–11)

              

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

December 24-től 2010. január7-ig karácsonyi szünidő Bajorországban.

Missziónkon szünetel a csoportmunka.

* * *

Hétfő,              január 7.                     Penyaforti Rajmund, Attila

19.30–21.00     Komámasszonyok-néptánccsoport

 
Kedd,              január 8.                    Gyöngyvér, Szeverin, Szörény

16.00–18.00      Bébi - Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam elmarad

17.00–18.30      Angol nyelvtanfolyam haladóknak

18.30–20.30      Komputer tanfolyam elmarad

18.30–21.30      Regös néptánc tanfolyam

 

Szerda,             január 9.                      Marcell, Juliánusz

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30  Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,      január 10.                  Melánia, Vilmos

17.00–18.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 

Péntek,             január 11.                    Ágota, Szalvia, Tasziló

18.00–20.00    KMÉM - Programbizottsági ülés   

 

Szombat,        január 12.                  Ernő, Erna, Cezarina

10.00–11.00      Elsőáldozási előkészítő

10.00–13.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

14.00–17.00     Cserkészfoglalkozás

 

Vasárnap,       január 13.                    Hiláriusz, Veronika, Vidor

16.30–17.30    Gyermekmise missziónkon. Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat.              

18.00–20.30    Filmklub: Szíriusz (Karády Katalin) Herczeg Ferenc regényéből 

 

Hétfő,               január 14.                    Bódog, Félix

19.30–21.00     Komámasszonyok-néptánccsoport

 

Kedd,               január 15.                    Remete Pál, Lóránt, Mór

16.00–18.00     Bébi - Mami Kör

16.00–18.00     Német nyelvtanfolyam

17.00–18.30     Angol nyelvtanfolyam haladóknak

18.30–20.30     Komputer tanfolyam

18.30–21.30     Regös néptánc tanfolyam

 

Szerda,             január 16.                    Gusztáv, Priszcilla, Stefánia

10.00–12.00     ÉLETÜNK- újság postázása       

18.30–20.00     Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30     Regös-néptánccsoport

 

Csütörtök,       január 17.                    Remete Antal, Antónia 

13.45–14.15     Szentmise missiónk házi kápolnájában 

14.00–17.00     Szeniorok Klubja: Filmvetítés a Szt. Jakab útról - II. rész. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett lehet beszélgetni és szórakozni. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjas korú érdeklődőt.

17.00–18.30     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 

Péntek,             január 18.                    Árpád-házi Szt. Margit, Piroska

17.00–18.30     Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.30–21.30     Széchenyi Kör: A NYOMTATOTT INFORMÁCIÓVAL SZEMBEN ELMARAD!

 

Szombat,         január 19.                    Sára, Máriusz, Márió, Megyer

9.00–18.00       Ministráns kirándulás (lásd meghívó)
 
Vasárnap,       január 20.                    Fábián, Sebestyén, Özséb, Tímea

17.00–19.00     A Szent Jakab - úti zarándoklaton résztvevők találkozása

 

ELŐZETES: Január 24-én Bibliakör, 25-én Családok Fóruma, 26-án HMI és Cserkészfoglalkozás, február 2-án farsangi bál

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 ; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános