Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2012.

november

4.

ÉRTESÍTŐ

 

 

B- év

29. évfolyam

18. szám

 

 

Évközi 31. vasárnap

 

Szeretetben növekedve

 

Urunk, hitünk olyan, mint a rizsföld. Amikor

a palántákat elültetjük,

mind külön bokornak látszik.

Da ha a növény már gyökeret vert,

és nagyobbra nő,

lassanként eltűnnek az egyes bokrok,

és olyannak látszik, mint a széles mező.

 

Add, Urunk, hogy gyökeret verjünk a szeretetben,

és hadd növekedjünk közösségben és összetartozásban,

hogy akaratod szerint történjék életünkben minden.

 

                                               ( Imádság a Fülöp-szigetekről)

 

A szeretet útján járó tanítvány imája

 

Áldott légy Urunk, hogy irányt szabsz életünknek. Nem

kérsz ezeregy szabályt, hanem elénk állítod a legfontosab-

bat. És talán éppen azért, mert egyszerűnek tűnik, nem vesszük elég komolyan. Pedig te nem kérsz kevesebbet, mint egész valónkat. Add, hogy mindig készek legyünk ezt a legdrágább kincsünket átadni neked! Ámen

                                                       

                                                               Benyik György

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

NOVEMBER 4. ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP 

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise †Tréger Pál

                                       valamint Varga Mátyásné (Mária) l.ü.

             Celebráns           Buchmüller István ny. plébános

             Lektor                Lukács Tibor (MTörv 6,2-6; Zsid 7, 23-28; Mk 12, 28b-34)

             Orgonista           Sneff János

             Zsoltárválasz      Szeretlek, Uram Istenem,* én erősségem. 

            

             Mise után rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Az Evangélium szolgálóiért, hogy a püspökök, papok és az Evangélium minden szolgálója bátran tegyenek tanúságot a megfeszített és feltámadott Úr iránti hűségükről.

*

NOVEMBER 11.  ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise a Mekker és Barabán család elhunyt tagjaiért, valamint Hauler Erzsébet és Czier Márton l.ü.

             Celebráns           Merka János plébános

             Orgonista           Sneff János

             Lektor                Jánosi András (1 Kir 17, 10–16; Zsid 9, 24–28; Mk 12, 38–44)

             Zsoltárválasz      Áldjad, lelkem, az Urat,* dicsőítsed az Istent!

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, november 11-én a Czirják és Tóth család elhunyt tagjaiért, valamint Zölner Ferenc és Nagy Aurél l.ü., és november 25-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.  Celebráns: Merka János plébános.

 

*

NOVEMBER 18. ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ünnepélyes ifjúsági szentmise †Tepfenhart János és Jolán, valamint

                                       Hauler Erzsébet és Polyák János l.ü.

                                       Közreműködnek a DurMolJ Bokor Iván és Geng Ildikó vezetésével

             Celebráns           Buchmüller István ny. plébános

             Lektor                Csanálosy Zsuzsa (Dán 12, 1–3; Zsid 10, 11–14. 18; Mk 13, 24–32)

            

 

Magyar szentmise Landshuton,

vasárnap,november 18-án  10.30-kor a St. Johann-templomban,

Alte Regensburgerstraße 43. Celebráns: Merka János plébános

 

 

NOVEMBER 25. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

             10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

             10.30–11.30      Ünnepélyes szentmise †Mekker Ottó l.ü.

             Celebráns           Merka János plébános

             Lektor                Kucsera János (Dán 7, 13–14; Jel 1, 5–8; Jn 18, 33b–37)

             Orgonista           Sneff János

             Zsoltárválasz     Az Úr országol,* királyi fölségbe öltözött.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,       november 4.                 Borromeo Károly, Karola, Karolina

 
Hétfő,               november 5.                 Imre herceg, Filótea, Tétény

19.30–21.00     Komámasszonyok-néptánccsoport

 

Kedd,               november 6.                 Lénárd, Kölni Krisztina, Leonardo

16.00–18.00     Renoválás miatt a Bébi- Mami Kör elmarad

16.00–18.00     Renoválás miatt a német nyelvtanfolyam elmarad

17.45–19.15     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30     Renoválás miatt a komputer tanfolyam elmarad

18.30–21.30     Regös néptánc tanfolyam

 

Szerda,             november 7.                 Rezső, Csongor, Engelbert

17.30–19.30     Patrona Hungariae Énekkar Próba

 

Csütörtök,       november 8.                 Nárcisz, Melinda

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 

Péntek,             november 9.                A Lateráni-bazilika felszentelése

19.00–21.30     KMÉM és a MMI közös szervezésében Georg Paul Hefty

„Német szemmel – Magyar füllel” frankfurti elemzések negyedszázad magyarországi politikájáról címmel tart előadást

 

Szombat,         november 10.              Nagy Szent Leó, Réka, Avellinói András

         Hétvégi Magyar Iskola és Cserkészet renoválás miatt elmarad

         Ministráns kirándulás Salzburgba (lásd meghívók)

Vasárnap,       november 11.               Tours-i Márton, Atád, Tódor

                         Renoválás miatt a gyermekmise elmarad
Hétfő,               november 12.               Jozafát, Asztrik, Jónás

19.30–21.00     Komámasszonyok-néptánccsoport

 

Kedd,               november 13.               Magyar szentek és boldogok

17.45–19.15     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–21.30     Regös néptánc tanfolyam

 

Szerda,             november 14.               Alíz, Huba, Vanda

17.30–19.30     Patrona Hungariae Énekkar Próba

 

Csütörtök,       november 15                Nagy Szent Albert, Lipót, Richárd

14.00–17.00     Szeniorok Klubja: A találkozó előtti szentmise felújítási munkálatok miatt elmarad.

 Délutáni találkozónkon megtekintjük a Szent Jakab-úti zarándoklatunkról készült videofilmet, majd tea, kávé és sütemények mellett lehet beszélgetni és szórakozni. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjas korú érdeklődőt        

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 
Péntek,             november 16.               Skóciai Margit, Ödön, Ottmár

                         A szentmise és Imakör felújítási munkálatok miatt elmarad

Szombat,         november 17.               Gertrúd, Hilda

19.00–02.00     Szüreti Karitász-bál. Lásd meghívó!

 

Vasárnap,       november 18.               A Péter- és a Pál-bazilika búcsúja, Jenő, Noé

18.30–20.30     Filmklub: Hetenként egyszer láthatom (Kabos, Perczel) 

 

Hétfő,               november 19.               Árpád-házi Erzsébet, Zsóka

19.30–21.00     Komámasszonyok-néptánccsoport

 

Kedd,               november 20.               Jolán, Bódog, Bulcsú

17.45–19.15     Angol nyelvtanfolyam kezdőknek

 

Szerda,             november 21.               Szűz Mária bemutatása, Olivér

10.00–12.00     ÉLETÜNK- újság postázása

17.30–19.30     Patrona Hungariae Énekkar Próba

A november 21.-re tervezett ökumenikus istentisztelet református lelkész hiánya miatt elmarad
Csütörtök,       november 22.               Cecília, Cicelle, Célia

17.30–18.30     Bibliakör: Hitünk a Szentírás tükrében / III. „Az ember válasza Istennek ”

18.30–19.30     Dr Hildegard Rechnitz bírónő magyar nyelvű, ingyenes jogi, adójogi,

                         gazdasági és könyvelői tanácsadó szolgálata

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

19.00–21.30     Regionális máltai találkozó

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

 

Péntek,             november 23.               I. Kelemen pápa, Kolumbán

19.30–22.00     Széchenyi Kör:

 

Szombat,         november 24.               Vietnámi vértanúk, Emma, Flóra, Virág

10.00–13.30     Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

14.00–17.00     Cserkészfoglalkozás

 

Vasárnap,       november 25.               KRISZTUS KIRÁLY ünnepe,

                                                               Alexandriai Katalin, Liza

 

ELŐZETES:   November 30-án Családok Fóruma, december 6-án Szeniorok Klubja, 7-én Imakör, 8-án Hétvégi Magyar Iskola és Cserkészet,                                     

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános