Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2011.

október

2.

ÉRTESÍTŐ

 

 

A–év

28. évfolyam

16.  szám

 

 

 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

 

Magyar zarándoklat Scheyernbe

A németországi magyar lelkészek aacheni határozata alapján

a németországi magyarok nemzeti zarándoklatára kerül sor

2011. október 8-án, szombaton,

Magyarok Nagyasszonya és Nemzeti ünnepünk alkalmából, a bajorországi Scheyern-ben, a bencés kolostor bazilikájában, ahol 1180 óta nagy tisz­teletnek örvend a híres „Scheyerni kereszt”, Krisztus Urunk keresztjének egy darabkájával, aztán a Szent István király és Boldog Gizella házasságára emlé­keztető Király-kápolna a X. századi várkápolna, majd sekrestye helyén, és a „Fejedelmi képek”, eredetileg 1382-83-ból, jelenlegi formájában 1624-25-ből.

A németországi magyar zarándokokkal együtt szeretettel várjuk magyar testvé­reinket és barátainkat a szomszédos országokból, hazánkból, illetve az egész Kárpát-medencéből, vagy bárhonnan.

Szívélyes meghívással:

Cserháti Ferenc delegátus, a külföldi magyarok püspöke

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

OKTÓBER 2., ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

             10.00–10.25   Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise Rózsafüzér Társulatunk élő és elhunyt tagjaiért,

                                       valamint † Ádám Katalin, Moisko Ilona és János, Gombár József és Pál l. ü.

 

             Celebráns        Ft. dr. Boda László és Merka János plébános

             Lektor              Dr. Rodewald Éva (Iz 5, 1–7; Fil 4, 6–9; Mt 21, 33–43)

             Orgonista         Sneff János

 

             Mise után        rózsafüzér titokcsere

             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk az életük végső szakaszában levő betegekért,

             hogy szenvedéseikben támogassa őket az Istenbe vetett hit és a testvérek szeretete.

 

             Zsoltárválasz  Isten kedves szőlője * az ő választott népe.

*

OKTÓBER 9., ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

             10.00–10.25   Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (.)

        10.30–11.30  Ünnepélyes ifjúsági szentmise  Kovács Margit l. ü. és 

                                       a Schönberger család elhunyt tagjaiért

 

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Kucsera János (Iz 25, 6–10a; Fil 4, 12–20; Mt 22, 1–14)

 

             Közreműködnek a DurMolJk Bokor Iván énekes-gitáros előadó­művész vezetésével

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

október 9-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

*

OKTÓBER 16., ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

             10.00–10.25   Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (.)

        10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Csanálosy Zsuzsa (Ez 45, 1. 4–6; 1 Tessz 1, 1–5b; Mt 22, 15–21)

             Orgonista         Sneff János

 

             Zsoltárválasz  Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.

 

        16.30–17.30  Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk

                       a  gyermekes családokat.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,              október 3.                   A Német egység napja, Helga, Evald

          Missziónk hivatala zárva.

*

Kedd,              október 4.                   Assisi Ferenc, Aranka, Hajnalka

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.00  Életmód Klub/Fogyókúra tanfolyam:zsírszázalék mérés, fehérje és nyugalmi állapotú kalória szükséglet kiszámítása (Tóth Adrienn, tel.: 015786851029)

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,           október 5.                   Aurél,Attila, Flávia

19.00–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 6.                   Brúnó, Renáta

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            október 7.                   Rózsafüzér királynője, Amália

                         Elsőpéntek. Egész napos beteglátogatás.

17.00–18.30   Szentmise Magyarok Nagyasszonya tiszteletére, szentségimádás,

                         Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,        október 8.                   Magyarok Nagyasszonya, Koppány, Benedikta

             Magyar zarándoklat Scheyernbe

Missziónk két 50 személyes autóbuszt rendelt a HMI tanulóinak és cserkészeinknek, valamint a Szeniorok Klubja és Rózsafüzér Társulatunk tagjainak.

Személygépkocsival bárki csatlakozhat zarándokcsoportunkhoz.

Indulás:   9.30-kor az Elisenstr./Alter Botanischer Garten megállóból.

                   12.00 órakor főpapi szentmise.                

                   Közreműködnek a DurMolJk Geng Ildikó vezetésével

                   Mise után ebédszünet.  Étkezési lehetőség a kolostor vendéglőjében saját

                   költségre.

                   14.00–15.00-ig ünnepi megemlékezés, kulturális műsor a kolostor vendéglő-

                   jének kis szín­paddal ellátott nagytermében.

                   Vendégünk lesz Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes.

                   18.00 órakor visszaérkezés indulási helyünkre

*

Vasárnap,      október 9.                   Dénes, Leonárdi János, Ábrahám

10.30–11.30 Ünnepélyes ifjúsági szentmise a Damenstift-templomban

 

 

Hétfő,              október 10.                Gedeon, Borgia Ferenc

18.00–19.30  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              október 11.                XXIII. János, Brigitta,Gitta, Etel               

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.00  Életmód Klub/Fogyókúra tanfolyam:zsírszázalék mérés, fehérje és nyugalmi

                         állapotú kalória szükséglet kiszámítása (Tóth Adrienn, tel.: 015786851029)

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,           október 12.                Mikes, Miksa

19.00–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 13.                Kálmán, Ede, Edvárd

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

19.00–20.00  Ünnepélyes Októberi ájtatosság a Marienplatz-on Reinhard Marx

                         bíboros vezetésével

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            október 14.                I. Kallixtusz, Helén,Alán

19.30–21.30  Széchenyi Kör: Prof. Eőry Ajándok, Budapest –„Élj 100 évet egészségesen”

*

Szombat,        október 15.                Avilai Teréz, Auróra, Aranka

15.00–17.00  Tanuljunk róni címmel ismertetés az ősmagyar rovásról és rovásoktatás

*

Vasárnap,      október 16.                Hedvig, Alacoque Margit, Lehel

16.30–17.30 Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk a

               gyermekes családokat.

18.30–20.30  Filmklub: Egri csillagok, videofilm

* * * * *

A jövő évi elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés azonnal,

legkésőbb november 15-ig.

* * * * *

ELŐZETES: Október 20-án Bibliakör; 21-én Imakör; 22-én HMI és cserkészet, valamint Hölgykoszorú és Katakomba Klub kirándulás; 23-án Nemzeti ünnep

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános

 

 

 

Személyi változások missziónkon

 

Hart István, lelkipásztori munkatársunknak 2011. augusztus 31-én megszűnt missziónkon munkaviszonya. A müncheni érsekség 2011. szeptember 1-től német szolgálatba helyezte.

 

Lukács Tibor, teológus 2011. szeptember 1-től az új lelkipásztori munkatárs missziónkon.

 

Mekker Árpád, lelkipásztori munkatársunk 2011. november 30-val megválik tisztségétől. Előnyugdíjba vonul.

 

Szarvas Erzsébet (férjezett Schönberger) master diplomával rendelkező teológus 2012. január 1-től új lelkipásztori munkatárs missziónkon.