ooMüncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2011.

november

27.

ÉRTESÍTŐ

 

 

B–év

28. évfolyam

20.  szám

 

 

 

ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJA

 

 

„Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Éppen úgy, mint az idegenbe készülő ember, aki otthagyja házát és szolgáira bízza vezetését, mindegyiknek kijelöli a maga feladatát, a kapusnak is megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek! Nem tudjátok ugyanis, mikor érkezik meg a ház ura: lehet, hogy este, lehet, hogy éjfélkor, vagy kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva, ha váratlanul megérkezik! Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!”

Mk 13, 33-37

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

November 27. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25   Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (.)

        10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a Tar és Pereczár család elhunyt tagjaiért

             Celebráns        Dr. Cserháti Ferenc püspök 

             Lektor              Csanálosy Zsuzsa (Iz 63, 16b–19b; 64, 1–8; 1 Kor 1, 3–9; Mk 13, 33–37)

             Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Rorate coeli – gregorián,       Kodály Zoltán – Jöjj el, jöjj el Emmanuel és Harmatozzatok,  valamint Lajtha L./

             Tóth J.– Mária, Mária  kórusművekkel

             Orgonál és vezényel Jussel Ottó

        Mise után    állófogadás missziónkon (M. Á.). Mindenkit szeretettel várunk.

*

DECEMBER 4. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25   Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.).

             10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise a Váry cs. élő és elhunyt tagjaiért valamint

                                       Sándor Lajos lelki üdvéért

             Celebráns        Merka János plébános  

             Lektor              Kucsera János (Iz 40, 1–5. 9–11; 2Pét 3, 8–14; Mk 1, 1–8)

             Orgonista         Sneff János

             Mise után        Rózsafüzér titokcsere

             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a Föld valamennyi népe egymás

             ismerete és a kölcsönös tisztelet révén növekedjék az egyetértésben és a békességben.

          14.00–18.00  Adventi lelkinap missziónkon. Lásd 3. oldal!

 

             Zsoltárválasz  Uram, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, *

üdvösségedet add meg nékünk!

 

        16.30–17.30  Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk

                       a gyermekes családokat.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

november 27-én a Thess  cs. elhunyt tagjaiért és dec. 11-én Tamás, Rozália, Márta és Zoltán valamint Mátyás és Rozália l. ü. 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

*

DECEMBER 11. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

             10.00–10.25   Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( .)

        10.30–11.30  Ünnepélyes ifjúsági szentmise Kopácsy Zoltán l. ü. valamint

                                       a Mekker és Darabán  család elhunyt tagjaiért

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Csanálosi Zsuzsa ( Iz 61, 1–2a. 10–11; 1 Tessz 5, 16–24; Jn 1, 6–28)

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,      november 27.            Amina, Virgil, Virgínia

12.30-tól         Mekker Árpád, lelkipásztori munkatársunk búcsúztatása nyugdíjba vonu-

                         ­lása alkalmából. Állófogadás missziónkon. Mindenkit szeretettel várunk.

15.00–17.00  Tanuljunk róni címmel ismertetés az ősmagyar rovásról és rovásoktatás

*

Hétfő,              november 28.            Marchiai Jakab, Stefánia  

18.00–19.30  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              november 29.            Ilma, Taksony, Filoména  

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.00     Életmód Klub/Fogyókúra tanfolyam:zsírszázalék mérés, fehérje és nyugalmi

                         állapotú kalória szükséglet kiszámítása (Tóth Adrienn, tel.: 015786851029)

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,           november 30.            András apostol, Andrea, Andor  

17.30–19.00  Patrona Hungariae Énekkar próba.

19.00–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      december 1.               Elza, Blanka, Natasa  

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            december 2.               Melinda, Aurélia, Vivien

                         Elsőpéntek. Egésznapos beteglátogatás

17.00–18.30   Szentmise, szentségimádás,         Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–21.00  A KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Magyar Intézet közös

                         rendezvénye: „A ’naív’ Bibó István időszerűsége” – ifj. Bibó István előadása

*

Szombat,        december 3.               Xavéri Ferenc, Olivia

*

Vasárnap,      december 4.               Advent 2. v., Damaszkuszi János, Borbála, Barbara

Adventi lelki napunk programja:

10.30–11.30 Szentmise 1. elmélkedés a Damenstift-templomban

14.00 órakor    2. elmélkedés a misszión         15.15–től          gyóntatás,rózsafüzér ájtatosság

14.45–től          kávészünet                               16.00 órakor   3. elmélkedés, áldás, elbocsátás

Lelkinapunk vezetője: Dr. Frankó Tamás, Budapestről. Elmélkedéseinek címe: „Örüljetek az Úrban szüntelenül: Újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!” (Fil 4, 4–5). Keresztény öröm karácsonyunkban, és az életünkben.

 

Hétfő,              december 5.               Vilma, Csaba, Sába, Sebő  

18.00–19.30  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd               december 6.               Miklós, Leontina, Gyopárka

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.00     Életmód Klub/Fogyókúra tanfolyam:zsírszázalék mérés, fehérje és nyugalmi

                         állapotú kalória szükséglet kiszámítása (Tóth Adrienn, tel.: 015786851029)

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,           december 7.               Ambrus, Ambrózia, Agaton

17.30–19.00  Patrona Hungariae Énekkar próba.

19.00–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      december 8.               Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, Emőke
 13.45-14.15     Szentmise missziónk házi kápolnánkban

14.00–17.00     Szeniorok Klubja. Összejövetelünkön „Jöjj el, édes Üdvözítőnk” címmel adventi

gyertyagyújtás és énekek, ajándékosztás. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszélgethetnek és szórakozhatnak a nyugdíjaskorúak. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

18.30–20.00     Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

19.00–21.30     Regionális Máltai találkozó

20.00–21.30     Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            december 9.               Guadalupei látnok, Natália, Filótea, Valéria

19.30–21.30     Széchenyi Kör: „Archív album a Székelyföldről” – néprajzi est Lázár Anna és

                         Konthur Mária közreműködésével

*

Szombat,        december 10.             Judit, Lívia
09.30–13.00  Hétvégi Magyar Iskola néptánc tanítással

13.00–17.00  Cserkészfoglalkozás, adventi gyertyagyújtás

18.00–19.30 Jótékonysági koncert a Damenstift-templomban erdélyi árva gyermekek

               megsegítésére. Lásd meghívók!        

*

Vasárnap,      december 11.            Advent 3. vasárnapja, I. Damazusz, Árpád

10.30-11.30 Ifjúsági szentmise a Damenstift-templomban

16.30-17.30 Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk

               a gyermekes családokat

18.30–20.30     Filmklub: Okos mama, videofilm

* * * * *

A november 19-i jótékonysági bálunk tiszta jövedelme 1.105,11€. Az összeget karitász szolgálatunknak átadtuk. Hálásan köszönjük segítőkészségüket.

* * * * *

ELŐZETES: December 15-én Bibliakör; 16-án Imakör; 18-án Karácsonyi ünnepség

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános