Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2011.

május

22.

ÉRTESÍTŐ

 

 

A-év

28. évfolyam

10.  szám

 

 

A Család éve 2011

 

 

Csalad_eve_logoA Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 2011-es esztendőt a családnak szenteli. A Család éve 2010. december 26-án kezdődött és 2011. december 30-ig tart.

Ez alkalomból missziónk imagyertyát bocsát ván­dorútjára, melyet családjaink a követ­kező fel­té­telek vállalásával vehetnek át:

- az imagyertyát a vasárnapi szentmisék után a Damenstift-templom sekrestyéjében lehet átvenni illetve leadni,

- a gyertya nagyon apró díszekkel ékesít­hető,

- a család vállalja, hogy a gyertyát meggyújtva naponta imádkozik a családokért, az alábbi imádságot is beleszőve:

„Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk!

Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek!

Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos, tiszta szeretettel!

Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjá­szülessünk!

Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait!

Áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak!

Szent Család, könyörögj érettünk!”

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

MÁJUS 22.,  HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise Kéry Jolán és Sára Péter l. ü.

Celebráns     Merka János plébános

Lektor           Jánosi Margit (ApCsel 6, 1–7; 1 Pét 2, 4–9; Jn 14, 1–12)

Orgonista     Sneff János

 

Zsoltárválasz Kegyes szemed legyen rajtunk,* tebenned van bizodalmunk.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

május 22-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

*

MÁJUS 29.,  HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA – ELSŐÁLDOZÁS

10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise missziónk ifjúságáért

Celebráns     Merka János plébános

Lektor           Elsőáldozók szülei (ApCsel 8, 5–17; 1 Pét 3, 15–18; Jn 14, 15–21)

Orgonista     Sneff János

Elsőáldozóink: Győry László, Haug Laura Klára, Haug Lea Hanna, Nemes Szófia Csenge, Völler Carsten-David

 

Zsoltárválasz Minden föld Istent dicsérje!

*

JÚNIUS 2.,   Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetele

10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és Jézus Szíve litánia (N. M.)

10.30–11.3    Ünnepélyes szentmise† Florián Klára l. ü.

Celebráns     Buchmüller István nyug. plébános

Lektor           Balog Mária (ApCsel 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Mt 28, 16–20)

Orgonista     Sneff János

 

Zsoltárválasz Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

*

JÚNIUS 5.,   HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és Jézus Szíve litánia (R. É.)

10.30–11.30  Ünnepélyes ifjúsági szentmise egyházi közösségünkért

Celebráns     Merka János plébános

Lektor           Balog Mária (ApCsel 1, 12–14; 1 Pét 4, 13–16; Jn 17, 1–11a)

Mise után    rózsafüzér titokcsere

 

16.30–17.30 Gyermekmise missziónk házi kápolnájában.

Szeretettel várjuk a gyermekes családokat.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,    május 22.                    Rita, Júlia, Emil

*

Hétfő,            május 23.                    Apor Vilmos, Dezső, Dézi, Mikes

18.00–19.30  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            május 24.                    Mária, keresztények segítsége, Eszter

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.00  Életmód Klub – Fogyókúra tanfolyam: zsírszázalék mérés, valamint fehérje és nyugalmi állapotú kalória szükséglet kiszámítása

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,         május 25.                    VII. Gergely, Pazzi Mária Magdolna, Orbán

  9.30–12.30  ÉLETÜNK-újság postázása

19.00–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,   május 26.                    Néri Fülöp, Evelin

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,         május 27.                    Canterburyi Ágoston, Hella, Pelbárt

19.30–21.30  Széchenyi Kör: Dr. Fröhlich Ida, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára – A qumráni „szövetségkötők” címmel az esszénusok vallási és szellemi hagyo-mányáról és a korai keresztényekhez való viszonyáról tart vetítettképes előadást

*

Szombat,      május 28.                    Emil, Bod, Csanád

  9.30–11.30  Próba a Damenstift-templomban elsőáldozóinknak és szüleiknek

19.00–20.00  Ünnepélyes májusi ájtatosság a Marienplatz-on Reinhard Marx bíboros vezetésével

*

Vasárnap,   május 29.                    Magdolna, Teodózia

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise a Damenstift-templomban – Elsőáldozás

 

Június 26-én, vasárnap 13.00–21.30-ig

egyházközségi J U N I Á L I S  Grünwaldban,

a Hubertusstraße 22. szám alatt, a Bavaria filmstúdió szomszédságában.

 

Hétfő,            május 30.                    Szent Jobb, Janka, Nándor, Zsanett

18.00–19.30  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            május 31.                    Angéla, Petronella

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–19.00  Életmód Klub – Fogyókúra tanfolyam: zsírszázalék mérés, valamint fehérje és nyugalmi állapotú kalória szükséglet kiszámítása

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,         június 1.                      Jusztinusz, Tünde, Paméla, Kund

19.00–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,   június 2.                      Marcellin és Péter vértanúk, Kármen

                      ÁLDOZÓCSÜTÖTÖK – URUNK MENNYBEMENETELE

*

Péntek,         június 3.                      Lwanga Károly és társai, Klotild

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

 

*

Szombat,      június 4.                      Bulcsú, Kerény

12.00–15.30  Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00  Cserkészfoglalkozás

*

Vasárnap,    június 5.                      Bonifác, Fatima, Regináld

10.30–11.30  Ifjúsági szentmise a Damenstift-templomban

16.30–17.30  Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk a gyermekes családokat.

18.30–20.30  Filmklub:„Varjú a toronyórán” (1938, Rajnay Gábor, Egry Mária, Simor Erzsi)

 

ELŐZETES: Június 9-én Szeniorok Klubja; 10-én Ifjúsági találkozó; 12-én Pünkösd­vasárnap; 13-án Pünkösd­hétfő; 23-án Úrnapja: 8.00 órakor ünnepélyes szabadtéri szentmise a Marienplatz-on Reinhard Marx müncheni bíborossal, kb. 8.45-kor Úrnapi körmenet (Dienerstr. – Ludwigstr., a Ludwigs­­kirche-ig és vissza: Theatinerstr. – Maffeistr. – Promenadenplatz – Frauen­kirche), kb. 11.00-kor befejezés a müncheni dómban, majd a dóm előtt felállított pódiumon zenés ünnepi műsor; 26-án Juniális; 29-én Patrona Hungariae Énekkar próba; 30-án Bibliakör; július 2-án HMI és cserkészet; 3-án Patrona Hungariae Énekkarunk vendégszereplése Augsburgban.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános