Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2011.

július

24.

ÉRTESÍTŐ

 

 

A–év

28. évfolyam

13. (942.)  sz.

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

2011. július 24-től szeptember 18-ig

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

JÚLIUS 24.,  ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Tar Rozália l. ü.

 

Celebráns        Buchmüller István nyug. plébános

Lektor             Glatz Hajnalka (1 Kir 3. 5. 7–12; Róm 8, 28–30; Mt 13, 44–52)

Orgonista         Sneff János

 

Zsoltárválasz   Törvényedet szívből szeretem,* én Uram, Istenem.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, július 24-én 12.30-kor a St. Josef-templomban,

Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

JÚLIUS 31., ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért  

 

Celebráns        Buchmüller István nyug. plébános

Lektor             Jánosi Margit (Iz 55, 1–3; Róm 8, 35–39; Mt 14, 13–21.)

Orgonista         Lukács Tibor

 

Zsoltárválasz   Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket.

* * * * *

Kellemes vakációt és jó pihenést kíván mindenkinek

missziónk munkatársi közössége

 

* * * * *

AUGUSZTUS 7., ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise  

 

Celebráns        Buchmüller István nyug. plébános

Lektor             Krasznai Norbert (1 Kir 19, 9a–13a; Róm 9, 1–5; Mt 14, 22–33)

Orgonista         Lukács Tibor

Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az ifjúsági világnap, amelyet Madridban tartanak, a világ minden fiatalját arra serkentse, hogy életét Krisztusba gyökereztesse, és őrá alapozza.

 

Zsoltárválasz   Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,* és üdvösségünket add meg nékünk!

*

AUGUSZTUS 14., ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

 

Celebráns        Buchmüller István nyug. plébános

Lektor             Jánosi András (Iz 56, 1. 6–7; Róm 11, 13–32; Mt 15,21–28)

Orgonista         Lukács Tibor

 

Zsoltárválasz   Magasztaljanak téged a népek, Istenünk,* magasztaljanak az összes nemzetek.

*

Augusztus 15., Nagyboldogasszony ünnepe

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise  

 

Celebráns        Buchmüller István nyug. plébános

Lektor             Jánosi András (Jel 11, 19a; 12, 1–6; 1 Kor 15. 20–27c; Lk 1, 39–56)

Orgonista         Lukács Tibor

*

AUGUSZTUS 21., ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP

                 Szent István király ünnepe

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

 

Celebráns        Buchmüller István nyug. plébános

Lektor             Csanálosy Zsuzsa (Péld 4, 10-27; Ef 4, 17-24; Mt 7, 24-29)

Orgonista         Lukács Tibor

 

Zsoltárválasz   Légy áldott, Szent István király!

*

AUGUSZTUS 28., ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise †  Karsai Márta és Kőhalmy László l. ü.

 

Celebráns        Buchmüller István nyug. plébános

Lektor             Csanálosy Zsuzsa (Jer 20, 7–9; Róm 12, 1–2; Mt 16, 21–27)

Orgonista         Sneff János

 

Zsoltárválasz   Hozzád gyódik szívem, * én Uram, Istenem.

*

SZEPTEMBER 4., ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             (Ez 33, 7–10; Róm 13, 8–10; Mt 18, 15–20)

Orgonista         Sneff János

 

Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk a tanárokért és tanárnőkért: illetékessé­gük képesítse őket arra, hogy az igazság szeretetét, és erkölcsi és szellemi értékeket közvetítsenek.

 

Zsoltárválasz   Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”

*

SZEPTEMBER 11., ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise 

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             (Sir 27, 30–28,7; Róm 14, 79; Mt 18, 21–35)

Orgonista         Sneff János

 

Zsoltárválasz   Irgalmas a mi Urunk, Istenünk:* könyörületre hajlik szíve.

*

SZEPTEMBER 18., ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             (Iz 55, 6–9; Fil 1, 20a–24. 27a; Mt 20, 1–16a)

Orgonista         Sneff János

 

Zsoltárválasz   Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik.

* * * * *

KÖZLEMÉNYEK

 

Július 30-tól szeptember 12-ig nyári szünidő Bajorországban.

Missziónkon szünetel a csoportmunka.

*

Merka János plébános nyári szabadságon van aug. 1-31-ig. Helyettese Buchmüller István nyugalmazott plébános. A szünidő alatt missziónk hivatala folyamatosan nyitva van. 

Világi munkatársaink szabadságon vannak: Hart István augusztus 16–31-ig, Varga Katalin július 29-től augusztus 16-ig és Mekker Árpád augusztus 11-28-ig.

 

* * * * *

Hétfő,            szeptember 12.           Mária szent neve, Irma

*

Kedd,            szeptember 13.           Aranyszájú János, Krizosztom, Kornél

10.00–12.00    ÉRTESÍTŐnk őszi számának postázása. Tisztelettel kérjük segítőkész híveink közreműködését.

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,          szeptember 14.           Szent Kereszt felmagasztalása, Szeréna, Ilma

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,    szeptember 15.           Fájdalmas Szűzanya, Enikő, Doloróza

18.30–20.30    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,         szeptember 16.           Kornél és Ciprián, Edit, Kamélia

*

Szombat,       szeptember 17.           Bellarmin Róbert, Zsófia, Lambert

09.30–13.00    Tanévnyitó Hétvégi Magyar Iskola

13.00–17.00    Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30    Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*

Vasárnap,      szeptember 18.           Kupertinói József, Diána

* * * * *

ELŐZETES: Szeptember 25-én Tanévnyitó szentmise – Veni Sancte a Damenstift-templomban, valamint Nemzetek miséje a Dómban; okt. 8-án Scheyerni nemzeti zarándoklat

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános