Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2011.

január

23.

ÉRTESÍTŐ

 

 

A-év

28. évfolyam

1. (930.)  sz.

 

 

Évközi 3. vasárnap

 

„Útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Épp hálójukat javítgatták a bárkában, apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal egyetemben, és a nyomába szegődtek.” (Mt 4, 21–22)

 

Jakab és János imája

 

Urunk! Oly nehéz megszabadulni hétköznapi életünk minden kötöttségétől, a hálótól, a bárkától vagy éppen szüleinktől, hogy nyomodba szegődjünk. Oly nehéz hallgatni rád, amikor így szólsz: „Kövessetek engem…!” Tudjuk: hívásodra késedelem és aggodalmaskodás nélkül kell válaszolnunk. Tudjuk azt is, hogy szabadon hagysz a döntésben, hiszen nem akarod ránk erőltetni magad. Tudjuk, hogy mindehhez be kell járnunk életünk árnyoldalait, szembe kell néznünk gyöngeségeinkkel, hitetlenségeinkkel, félelmeinkkel.

 

De most hozzád fordulunk, aki elkötelezed magad mellettünk, és gyenge hitünk segítségére sietsz: előtted állunk, hogy újra megfogd kezünket, és vezess azon az úton, amelyen járnunk kell. Urunk, követni akarunk téged. Legyél fényünk az úton. Ámen.

Benyik György

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

JANUÁR 23., ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise Kucsera Judit és dr. Susits Tamás l. ü.

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Dr. Susits Melinda (Iz 8, 23b–9, 3; 1 Kor 1, 10–13. 17; Mt 4, 12–23)

Orgonista       Jussel Ottó

 

Zsoltárválasz Világosságom az Isten, * üdvözít engem.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

január 23-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

 

JANUÁR 30., ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise  a Geng család elhunyt tagjaiért

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Dr. Rodewald Éva (Szof 2, 3; 3, 12–13; 1 Kor 1, 26–31; Mt 5, 1–12a)

Orgonista       Jussel Ottó

 

Mise után       Balázs-áldás

 

Zsoltárválasz Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa.

*

FEBRUÁR 6., ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise a Réz és Csanálosy család elhunyt tagjaiért

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Csanálosy Zsuzsa (Iz 58, 7–10; 1 Kor 2, 1–5; Mt 5, 13–16)

Orgonista       Jussel Ottó

 

Zsoltárválasz Az igaz ember világít,* mint fény a sötétségben.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,             január 24.                  Szalézi Ferenc, Vera

18.00–19.30  Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,             január 25.                  Pál megtérése, Saul, Henrik

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,         január 26.                  Timóteusz és Titusz, Paula, Vanda

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,   január 27.                  Merici Angéla, Angelika

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör – Mit tanít a Biblia az igazságosságról

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,         január 28.                  Aquinói Tamás, Karola, Petra

18.30–21.00  Családok fóruma – Farsangi est

*

Szombat,      január 29.                  Adél, Valér

12.00–15.30  Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00  Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30 Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű       TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb., valamint    

Hölgykoszorú: időszerű témák, vidám együttlét

*

Vasárnap,   január 30.                  Martina, Jácinta

*

Hétfő,            január 31.                  Bosco János, Marcella

18.00–19.30  Angol nyelvtanfolyam

19.00–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            február 1.                   Ignác, Gitta, Szevér

15.00–17.00  Életünk újság – szerkesztőségi gyűlés

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,         február 2.                   Gyertyaszentelő Boldogasszony, Kata, Karolina

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,   február 3.                   Balázs, Oszkár, Linda

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

19.00–21.30  Máltai Lovagrend – regionális találkozó szentmisével

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,        február 4.                   Ráhel, András, Csenge

                      Elsőpéntek. Egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30  Szentmise Gyertyaszentelő Boldogasszony tiszteletére gyertyaszenteléssel, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,     február 5.                   Ágota, Aliz, Ingrid

*

Vasárnap,   február 6.                   Miki Pál, Dorottya, Dóra, Réka

 

Ministránsaink közül Mekker Laura 39, Mekker Júlia 39, Olah Carla 33, Paulescu Anna 29, Diekötter Róbert 29, Diekötter Mária 27, Diekötter Krisztina 26, Lauber Dániel 23, Paulescu Daniela 21, Lauber Paloma 20, Jánosi Kinga 19, Nezezon Klára 15, Nadj Markus 15, Bokor Zsófia 15, Józsa Péter 14, Varga Gabriela 13, Kucsera Ágnes 12, Szodfridt Júlia 10, Siményi Andrea 7, Heinrich Martin 6, Jánosi Ferenc 5, Győry Katalin 5, Csatár Isabella 5, Siményi Mónika 4, Józsa Máté 3, Erli Jennifer 3, Tolnay Filip 2, Lauber Dávid 2, Győry László 2, Győry András 2, Kurucz  Ágnes 1, Korozs Lőrinc 1, Korozs János 1, Hörwick Marci 1, Hörwick Ferenc 1, Győry István 1, Gőgh Júlia 1, Erli Emese 1 alkalommal vett részt az oltár körüli szolgálatban. Hálásan köszönjük! Isten fizesse meg!

 

* * *

ELŐZETES: Február 12-én és 19-én HMI, valamint cserkészet; 17-én Szeniorok Klubja; 20-án Ifjúsági mise és Gyermek­mise; 24-én Bibliakör; 26-án Farsangi bál

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános