Müncheni Magyar Katolikus Misszió


2011.
február
20.

ÉRTESÍTŐ


A-év
28. évfolyam
3. sz.

Évközi 7. vasárnap

Az ellenségszeretet „aranyfedezete”

Miért kell békességre törekedni? Miért nem szabad még gyűlölni, haragudni sem? Miért szeressem ellenségemet? - tolulnak fel bennünk a kérdések a mai evangéliumi szakasz hallatán. Jézus tanításának bevezető mondata: "Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót haragosaitokkal, áldjátok átkozóitokat, és imádkozzatok rágalmazóitokért" két dologra utal. Először arra, hogy a világ helyzete nem változott meg azáltal, hogy ő a Földre jött, és elhozta Isten országát. A gonosz megmaradt gonosznak, s a tanítványok ki vannak, és mindig is ki lesznek téve sokszor éppen egymás gonoszságának is. Jézus nem megváltoztatta a világot, hanem megváltotta, s akik ezt magukra nézve elfogadják, azok Isten fiai. Másodszor pedig arra utal Jézus felszólítása, hogy az ellenségszeretet egy olyan új helyzetet teremt, amelyben Isten fiai nem ugyanabban az egymást emésztő táborban vannak, ahol az ököljog vagy legjobb esetben az indokolt bosszú törvénye határozza meg az életet, hanem egy másikban. És az utóbbiban nem szabad az ellenség harcmódját felvenni. Az evangélium hozzánk intézett kérdése így szól: valóban jelen vannak-e a bosszú helyett a türelem jelei rajtunk, akik a "másik", az "ellentáborban" vagyunk?

Sulyok Elemér


MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

FEBRUÁR 20., ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP

10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság
10.30–11.30 Ünnepélyes ifjúsági szentmise ✝Schwarzkopf János és elhunyt családtagjai, valamint Illényi György és Previcz József l. ü.
Celebráns    Merka János plébános
Lektor           Glatz Hajnalka (Lev 19, 1–18; 1 Kor 3, 16–23; Mt 5, 38–48)

Közreműködnek a DurMolOk: Borsodi Klára, Fábián-Lechli László, Geng Ildikó, Gergely Ildikó, Gyarmati Katalin, Hart István, Hetyey Viki, Hudra Éva, Márfi Magdolna, Nadj Mária, Polgár Gábor, Poszet Katalin, Staszkiv Péter, Szitár Eszter, Tóth Kata, Tóth Péter Bokor Iván énekes-gitáros előadó­művész vezetéséve

Mise után a keresztség szentségében részesül Holzberger Fábián Lehel

*

FEBRUÁR 27., ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP

10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise ✝Schwarzkopf János és Oláh Zoltán l. ü.
Celebráns    Merka János plébános
Lektor          Krasznai Norbert (Iz 49, 14–15; 1 Kor 4, 1–5; Mt 6, 24–34)
Orgonista    Jussel Ottó

Zsoltárválasz Lelkem, bízzál Istenben:* megnyugvásod tőle várjad!

Magyar szentmise Rosenheimban,
február 27-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.
Celebráns: Merka János plébános.

*

MÁRCIUS 6., ÉVKÖZI 9. VASÁRNAP

10.00–10.25 Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)
10.30–11.30 Ünnepélyes szentmise ✝Preg János, Merk Oszkár és a Vízmári család elhunyt tagjai l. ü.
Celebráns    Merka János plébános
Lektor          dr. Rodewald Éva (Mtörv 11,18. 26–28. 32; Róm 3, 21–25a. 28; Mt 7, 21–27)
Orgonista    Jussel Ottó

Zsoltárválasz Légy oltalmazó sziklám,* én Uram, Istenem!

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.


Vasárnap, február 20. Aladár, Álmos, Paulina
10.30–11.30 Ifjúsági szentmise a Damenstift-templomban
16.30–17.30 Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk a gyermekes családokat.

*

Hérfő, február 21. Damiáni Péter, Eleonóra, Zakariás
18.00–19.30 Angol nyelvtanfolyam
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd, február 22. Péter apostol székfoglalása
16.00–18.00 Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.30–20.30 Komputer tanfolyam
18.30–21.30 Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda, február 23. Polikárp, Alfréd, Szemere
17.00–18.30 Patrona Hungariae Énekkar próba. Énekkarunk készül a Virágvasárnapi Passióra. Nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.
18.30–21.30 Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök, február 24. Mátyás apostol, Edömér
17.00–17.30 Szentmise missziónk házi kápolnájában
17.30–18.30 Bibliakör – Mit tanít a Biblia a testvériségről és a szolidaritásról
18.30–19.30 Dr. Hildegard Rechnitz adószakértői és könyvelői tapasztalattal rendelkező bírónő magyar nyelvű, ingyenes jogi, adójogi, gazdasági és könyvelői tanácsadó szolgálata
18.30–20.00 Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája
19.00–20.00 Ökumenikus Előkészítő Bizottság ülés
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek, február 25. Géza, Cézár, Vanda

*

Szombat, február 26. Edina, Győző, Ottokár
19.00–2.00
Farsangi karitász-bál. Lásd Meghívó!

Magyar szentmise és találkozó Erdingben,
február 26-án
16.00–tól a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

Celebráns Merka János plébános.


Vasárnap, február 27. Gábor, Ákos, Bátor

*

Hétfő, február 28. Elemér, Oszvald
18.00–19.30 Angol nyelvtanfolyam
19.00–21.30 Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd, március 1. Albin, Gyopárka, Tóbiás

16.00–18.00 Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután
16.00–18.00 Német nyelvtanfolyam kezdőknek
18.00–19.00 Életmód Klub – Fogyókúra tanfolyam: zsírszázalék mérés, valamint fehérje és nyugalmi állapotú kalória szükséglet kiszámítása
18.30–20.30 Komputer tanfolyam
18.30–21.30 Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda, március 2. Lujza, Henriett
17.00–18.30 Patrona Hungariae Énekkar próba
18.30–21.30 Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök, március 3. Kornélia, Kamilla, Frigyes
13.45–14.15 Szentmise missziónk házi kápolnájában
14.00–17.00 Szeniorok Klubja: „Humorban puhítva” címmel vidám, farsangi műsor Kucsera János előadásában. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszélgethetnek és szórakozhatnak a nyugdíjas ­korúak. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. 
18.30–20.00 Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája 
20.00–21.30 Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek, március 4. Meszlényi Zoltán, Kázmér, Adorján, Adriána
Elsőpéntek. Egésznapos beteglátogatás. Kérjük betegeink előzetes bejelentését.
17.00–18.30 Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat, március 5. Teofil, Olívia, Virgil

*

Március 7-től 11-ig iskolai szünidő Bajorországban.

* * *

ELŐZETES: Március 9-én Hamvazószerda; 13-án Nagyböjt 1. vasárnapja; 17-én Bibliakör; 18-án Imakör és Ifjúsági találkozó; 19-én HMI és cserkészfoglalkozás, valamint Katakomba Klub; 20-án Gyermekmise és Ifjúsági szentmise, valamint Egyházi megemlékezés Nemzeti ünnepünkre és Filmklub; 24-én Ökumenikus istentisztelet

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió
D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.
Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;
E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de
Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános