Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2010.

szeptember

19.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

27. évfolyam

16. (923.) sz.

 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

 

Veni Sancte

 

Mennyei Atyánk, most, a tanév kezdetén is mellettünk vagy és mi is Veled akarjuk kezdeni az új tanévben tanulásunkat. Köszönjük a vakáció örömeit, de köszönjük azt is, hogy új ismeretekkel gazdagodhatunk. Sarkalj minket szorgalomra, hogy a Szentlélek által a tudás közelebb vezessen ne csak földi boldogulásunkhoz, hanem Tehozzád is, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

 

XVI. Benedek pápa a Caritas in Veritate kezdetű enciklikájában így tanít: „Isten nélkül nem tudja az ember, merre kell mennie, és nemegyszer annak a megértéséről is megfeledkezik, kicsoda is ő valójában... Arra kell gondolnunk, hogy… új erőfeszítéseket tegyünk a valódi teljes körű humanizmus szolgálatában, amely megeleveníti a szeretetet, engedi, hogy az igazság vezesse, miközben az egyiket is, a másikat is úgy fogadja, mint Isten maradandó adományát... Ellentétben áll ezzel az Istennel szem­beni ideológiai elzárkózás és a közömbösség ateizmusa, amely megfeledkezik a Teremtőről, és ezzel azt kockáztatja, hogy az emberi értékeket is elfelejti: ez a szemlélet ma Istent a fejlődés legfőbb akadályaként mutatja be. Az a humanizmus, amely kirekeszti Istent, embertelen humanizmus” (CiV 78).

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

SZEPTEMBER 19., ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

10.00–10.25        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30        Ifjúsági szentmise – Veni Sancte egyházi közösségünk ifjúságáért valamint † Margittai László l. ü.

 

Celebráns             Merka János plébános

Lektor                   Krasznai Norbert (Ám 8, 4–7; 1 Tim 2, 1–8; Lk 16, 1–13)

Közreműködnek a DurMolOk Bokor Iván énekes-gitáros előadó­művész és Geng Ildikó vezetésével 

 

16.00–18.00        Információs délután a londoni kirándulás résztvevőinek a misszión

*

SZEPTEMBER 26., ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

10.00–10.25        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise † Vass Mihály és Ilona, valamint † Sándor Adrienne l. ü.

 

Celebráns             Merka János plébános

Lektor                    Jánosi Margit (Ám 6, 1a. 4–7; 1 Tim 6, 11–16; Lk 16, 19–31) 

Orgonista              Sneff János

 

Zsoltárválasz       Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent.

 

Magyar szentmise Rosenheimban

szeptember 26-án 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

OKTÓBER 3., ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

10.00–10.25        Gyóntatás és októberi ájtatosság (N. M.)

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

Celebráns             Merka János plébános

Lektor                    Glatz Hajnalka (Hab 1, 2–4; 2 Tim 1, 6–14; Lk 17, 5–10)

Orgonista              Sneff János

 

Mise után             rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk a katolikus egyetemekért, hogy az evan­gélium fényében a hit és értelem összeegyeztethetőségét megtapasztalhatóvá tegyék.

 

Zsoltárválasz       Bár hallgatnátok a Isten szavára,*„Népem, ne légy kemény szívű.”

 

16.30–17.30 Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk a gyermekes családokat.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,          szeptember 19.   Januáriusz, Szabolcs, Vilhelmina

16.00–18.00        Információs délután a londoni kirándulás résztvevőinek a misszión

*

Hétfő,                  szeptember 20.   Koreai vértanúk, Friderika, Filippe

18.00–19.45        Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.30        Komámasszonyok-néptánc

*

Kedd,                  szeptember 21.   Máté apostol, Ifigénia, Jónás, Maura

16.00–18.00        Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00        Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–21.30        Regös kezdő néptánc tanfolyam

20.00–22.00        „Új gondolatok a gyermeknevelésben” – Dani Gabriella előadása (pszihoterápia HPG) Erdingben a Johanneshaus-ban, Kirchgasse 9.

*

Szerda,               szeptember 22.   Móric, Villanovai Tamás

18.30–21.30        Regös-néptánc

*

Csütörtök,         szeptember 23.   Pietrelcinai Pio szerzetes, Tekla, Lívia

13.45–14.15        Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00        Egyházi közösségünk Szeniorok Klubjának vakáció utáni első találkozója „Hogyan telt a nyár?” címmel. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszámolhatunk nyári élményeinkről, megmutathatjuk a szünidőben készült fényképeket, beszélgethetünk és szórakozhatunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.00        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30        Klasszikus tánc

*

Péntek,               szeptember 24.   Gellért püspök, Mercédesz, Gerda

18.30–21.00        Ifjúsági találkozó: Dávid – 1. rész (DVD)

*

Szombat,            szeptember 25.   Eufrozina, Kleofás

18.00–21.30        Hölgykoszorú

 

Zarándoklat Maria Eichba (Planegg mellett). Szer­vezi a müncheni Katolikusok Tanácsa. München városának ezen hagyományos és gyalogos zarándoklata 14.00-kor indul a Gräfelfing-i állomás nyugati oldaláról. 15.00-kor szabadtéri szentmise Maria Eichban Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével. Indulás Gräfelfingbe az S6-sal Tutzing irányába a Karlsplatz/Stachus megállótól 13.10-kor vagy 13.30-kor. Kiszállás Gräfelfingben, vagy Planeggben azoknak, akik az egy órás gyaloglásra nem vállalkoz­hatnak, de a zarándoklathoz Maria Eich-ban csatlakozni kívánnak. Saját személy­gépkocsival is lehet jönni. Mindenkit szeretettel várunk.

*

Vasárnap,          szeptember 26.   Kozma és Damján, Jusztina, Kozima

Az ünnepélyes szentmise után a Családok fóruma kirándulása

18.00–19.00        Nemzetek miséje a dómban Dr. Reinhard Marx érsek vezetésével

*

Hétfő,                  szeptember 27.   De Paul Vince, Adalbert, Karola

18.00–19.45        Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00        Komámasszonyok-néptánc

*

Kedd,                  szeptember 28.   Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon

16.00–18.00        Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00        Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–21.30        Regös kezdő néptánc tanfolyam

*

Szerda,               szeptember 29.   Mihály, Gábor, Rafael főangyalok

19.00–21.30        Regös-néptánc

*

Csütörtök,         szeptember 30.   Jeromos, Örs, Honória

17.00–17.30        Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30        Bibliakör – Mit tanít a Biblia az emberről?

18.30–20.00        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30        Klasszikus tánc

*

Péntek,               október 1.            Lisieux-i Teréz, Remig

                             Elsőpéntek. Egész napos beteglátogatás.

17.00–18.30        Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,             október 2.            Őrangyalok, Petra

*

Vasárnap,           október 3.            A német egység napja, Helga, Evald

Rózsafüzér Társulat közgyűlés, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünne­pélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a vasárnapi szentmisével és havi titokcserével folytatunk; aztán missziónkon 12.00–14.00-ig megbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoport­beosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondos­kodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

16.30–17.30        Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk a gyermekes családokat.

 

ÉRTESÍTŐnk őszi számának postázásánál segítségünkre voltak:

Csanálosy Zsuzsa, Geiger János, Gombár Mária, Joó László, Kalmár Margit, Lukács Tibor, Márffy Magdolna, Máriássy Zsuzsa, Pöschl Péter, Ruttner Piroska, Szilágyi István.

Isten fizesse meg!

 

ELŐZETES:  Október 5-én komputer tanfolyam; 9-én HMI és cserkészet; 10-től 16-ig Londoni kirándulás és körút; 15-én Imakör és Ifjúsági találkozó;

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános