Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2010.

november

7.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

27. évfolyam

19. sz.

 

 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

 

Az emberi élet esendőségét, « hiábavalóságát » a halál előtt (szeretteink sírjánál) érezzük. A halál előtt az ember tehetetlen. Egyesek « szórakozásba » menekülnek, hogy ne kelljen a halálra gondolni. Mások szofizmákhoz folyamod­nak: « Míg élünk, nincs jelen, ha jelen van, már mi nem vagyunk; tehát sohasem találkozunk a halállal ». Persze, ez csak önáltatás. A vég jelen van mindig: bizonytalanul biztos volta szorongást okoz. Aki értelmet ad a végnek (megsem­misülés, vagy új élet kezdete? ), értelmet ad az életnek. A szorongást a keresztény is megéli (miként Jézus is átment rajta a Getszemáni kertben). De hitéből biztos reményt meríthet.

Mi keresztények hisszük, hogy Isten boldog, örök életre teremtett bennünket. A személy, akiért minden lett, aki Is­ten képmása, nem veszhet el, nem semmisülhet meg. Ez ellene mondana Isten szeretetének és bölcsességének. Jézus Örömhíre ez volt: örök élet vár ránk. Halálával és feltá­madásával megnyitotta nekünk az isteni élet útját. Miként Krisztus feltámadott, úgy mi is majd testünkben feltáma­dunk, hogy mindörökre vele legyünk a dicsőségben. Sőt, Szent Pál azt is tanítja (Róm 8, 19-24), hogy az egész terem­tés (az anyagi világ is) valamiképpen átalakul, és követi a választottakat a dicsőségben.

 

Szabó Ferenc

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

NOVEMBER 7., ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise a Mekker és Darabán család elhunyt tagjaiért

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Jánosi András (2 Mak 7, 1–14; 2 Tessz 2, 16–3, 5; Lk 20, 27–38)

Orgonista       Sneff János

 

Mise után       rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy mindazok, akik kábítószer és egyéb függőségi formák áldozatai, a keresztény közösség támogatásának köszönhetően az Üdvözítő Isten hatal­mában erőt találjanak életük gyökeres megváltoztatásához.

 

a keresztség szentségében részesül Schönberger Péter Emmanuel és Szőcs Szilvia

 

Zsoltárválasz Betölt engem színed tása,* midőn felébredek, Uram.

*

NOVEMBER 14., ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise a Czirják és Tóth család elhunyt tagjaiért

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             dr. Rodewald Éva (Mal 3,19–20a; 2 Tessz 3, 7–12; Lk 21, 5–19)

Orgonista       Sneff János

 

Zsoltárválasz Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságában ítéli az egész világot.

 

Magyar szentmise Rosenheimban

november 14-én a Steiner család elhunyt tagjaiért 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

*

NOVEMBER 21., KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)

10.30–11.30  Ifjúsági szentmise † Schwarzkopf Elvira és Mekker Ottó l. ü.

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Staszkiv Péter (2 Sám 5, 1–3; Kol 1, 12–20; Lk 23, 35–43)

 

Közreműködnek a DurMolOk Bokor Iván énekes-gitáros előadóművész vezetésével 

 

Zsoltárválasz Isten zába indulunk,* örömtől dobban a szívünk.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,     november 7.              Rezső, Csongor, Engelbert

16.30–17.30  Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk a gyermekes családokat.

*

Hétfő,            november 8.              Zsombor, Kál, Kolos

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánc

*

Kedd,            november 9.              A Lateráni-bazilika felszentelése, Tivadar, Teodo

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös kezdő néptánc tanfolyam

*

Szerda,         november 10.            Nagy Szent Leó, Réka, Avellinói András

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30  Regös-néptánc

*

Csütörtök,   november 11.            Tours-i Márton, Alád, Tódor

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00  Szeniorok Klubja: a 19. századi festészetünk legjelentősebb alakjának, Székely Bertalannak munkásságát bemutató film megtekintése. Bevezetőt mond Ramsay Győző.

                      Délutánitalálkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszélgethetnek és szórakozhatnak a nyugdíjaskorúak. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

20.00–21.30  Klasszikus tánc

*

Péntek,        november 12.            Jozafát, Asztrik, Jónás

19.00–20.30  Ifjúsági találkozó: Salamon (DVD) – 1. rész

19.30–21.30  Széchenyi Kör: Dr. Winkler Gusztáv egyetemi adjunktus (Budapest) – „A magyar őshazák vizsgálata térinformatikai eszközökkel”

*

Szombat,      november 13.            Magyar szentek és boldogok

12.00–15.30  Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00  Cserkészfoglalkozás

*

Vasárnap,    november 14.            Aliz, Huba, Vanda

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise a Damenstift-templomban

* * *

Elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés azonnal, legkésőbb november 30-ig.

Hétfő,            november 15.            Nagy Szent Albert, Lipót, Richárd

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánc

*

Kedd,            november 16.            Skóciai Margit, Ödön, Ottmár

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör és Gyermekdélután

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös kezdő néptánc tanfolyam

*

Szerda,         november 17.            Gertrúd, Hilda

19.00–21.30  Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel a Frauenlobstr. 5. szám alatt. Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Ó, Jézus, Jézus – Kerényi György, A fényes Isten arcot – Leo Hasler/Rosty K. és Menny, föld, tűz, víz Bozóki/Szentmihályi kórusművekkel.

                         Szeretettel várjuk mindkét felekezet híveit és mindazokat, akik Krisztus Urunk szándékának megfelelően szívesen imádkoznak velünk a keresztények egységéért.

                         Az ökumenikus imaóra után agapé.

*

Csütörtök,   november 18.            A Péter- és a Pál-bazilika búcsúja, Jenő, Noé

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

20.00–21.30  Klasszikus tánc

*

Péntek,         november 19.            Árpád-házi Erzsébet, Zsóka

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,      november 20.            Jolán, Bódog, Bulcsú

19.00–02.00  Szüreti Karitász-bál. Lásd Meghívó!

*

Vasárnap,    november 21.            Szűz Mária bemutatása, Olivér

10.30–11.30  Ifjúsági szentmise a Damenstift-templomban

18.30–20.30  Filmklub: „Kerek Ferkó” című magyar film (1943) bemutatása  (Csortos Gyula, Jávor Pál)

*

Patrona Hungariae Énekkar próbák karácsonyig: nov. 10., 27.; dec. 1., 8., 15.

Fellépések: nov. 17. – Ökumenikus istentisztelet; nov. 28. – Advent 1. vasárnapja; dec. 19. – Karácsonyi ünnepség.

* * *

ELŐZETES: November 25-én Bibliakör; 26-án Családok fóruma; 27-én HMI és cserkészet; 28-án Cecília ünnepség; december 3-án Imakör; 4-én Katakomba Klub; 5-én Adventi lelkinap.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános