Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2010.

március

28.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

27. évfolyam

7.  szám

 

 

Nagyheti szertartások

és

Húsvéti szentmisék

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

MÁRCIUS 28., VIRÁGVASÁRNAP

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise barkaszenteléssel † Szőlősy Sándorné szül. Horák Borbála l. ü.

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                  Glatz Hajnalka (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mk 14, 1–15, 47)

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Ingrediente – Halmos László; In monte oliveti – Fr. Schubert; Szt. Máté passiója – Werner Alajos és Harmat Artúr; Adoramus te – Werner Alajos; Menny, föld, tűz, víz – Bozóki és O bone Jesu – Ingegnieri  kórusművekkel

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Szólisták: Mekker Árpád (Evangélista), Tepfenhart József (Jézus), Pfeiffer Ottó (Pilátus), Szoprán mind (Szolgáló)

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Denkmann Anna, Farkas-Tscholakoff Ildikó, Fesztini Mária, Gombár Mária, Meggyesy Irén, Mekker Edit, Pirigyi Klára, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika; Alt: Biergiesser Anikó, Jánosi Margit, Lévai Katalin, Popescu Rodica, Tamás Katalin; Tenor: Hammermüller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó, Tepfenhart József; Basszus: Erli Ferenc, Geiger János, Kincses Miklós, Sneff János, Wetzstein Antal

 

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

 

Zsoltárválasz       Jézus add, hogy hozzád térjek, veled haljak, veled éljek!

 

Gesegnetes und frohes Osterfest!

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!

 

ÁPRILIS 1., NAGYCSÜTÖRTÖK

18.30–18.55        Húsvéti gyóntatás

19.00–20.00        Nagycsütörtök esti szentmise

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                 Csanálosy Zsuzsa  (Kiv 12, 1–14; 1 Kor 11, 23–26; Jn 13, 1–15)

Orgonista és előénekes: Sneff János

*

ÁPRILIS 2., NAGYPÉNTEK

10.00 órai             kezdettel Nemzetek Keresztútja a St. Michael-templomtól a St. Peter-templomig (Marienplatz)

14.30–14.55        Húsvéti gyóntatás

15.00–16.00        Nagypénteki szertartás a mi Urunk Jézus Krisztus kín­szenve­désének és kereszthalálának emlékére

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                 Kucsera János (Iz 52, 13–53, 12; Zsid 4, 14–16; 5; Jn 18, 1–19)

Előénekes           Sneff János

*

ÁPRILIS 3., NAGYSZOMBAT – HÚSVÉTI VIGÍLIA

20.30–20.55        Húsvéti gyóntatás

21.00–22.30        Feltámadási szentmise

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                 Csanálosy Zsuzsa, Glatz Hajnalka,

Előénekes és orgonista: Sneff János

 

Mise végén ételszentelés.

*

ÁPRILIS 4., KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSA

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

10.30–11.30        HÚSVÉTVASÁRNAPI  szentmise egyházi közösségünkért

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                 Glatz Hajnalka (ApCsel 10, 34a. 37–43; Kol 3, 1–4; Jn 20, 1–9)

Orgonista           Sneff János

Mise végén        ételszentelés

 

Mise után             rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a fundamentalizmusra és végletességre törő hajlandóságot ellensúlyozza a hívők közötti kitartó tisztelet, türelem és párbeszéd.

 

Zsoltárválasz       Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

Virágvasárnap, március 28-án † József  l. ü. és Húsvétvasárnap, április 4-én 12.30-kor  a Heinz és Stocker család elhunyt tagjaiért a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns Merka János plébános.

 

ÁPRILIS 5.,  HÚSVÉTHÉTFŐ

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( )

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

Celebráns           Buchmüller István ny. plébános

Lektor                 Kucsera János (ApCsel 2, 14. 22–33; Mt 28, 8–15)

Orgonista           Sneff János

 

 Zsoltárválasz      Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

*

ÁPRILIS 11., HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( )

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise † Kőhalmy Márta és Kőhalmy László l. ü.

Celebráns           Buchmüller István ny. plébános és Merka János plébános

Lektor                 Staszkiv Péter (ApCsel 5, 12–16; Jel 1, 9–19; Jn 20, 19–31)

Orgonista           Sneff János

 

Mise után             a keresztség szentségében részesül Schwarzkopf Félix Noel

 

Zsoltárválasz       Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.

*

ÁPRILIS 18., HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( )

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                 Csanálosy Zsuzsa (ApCsel 5, 27b–41; Jel 5, 11–14; Jn 21, 1–19)

Orgonista           Sneff János

 

Zsoltárválasz       Magasztallak, Uram,* mivel megmentettél engem.

 

16.30–17.30        Gyermekmise missziónk házi kápolnájában.

Szeretettel várjuk a gyermekes családokat.

* * *

Húsvéti Értesítőnk postázásánál segítségünkre voltak:

Bulyáki Ágnes, Detre Erzsébet, Geiger János, Geiger Margit, Gombár Mária, Horváth Éva, Komlósi Rozália, Mészáros József, Pöschl Péter, Ruttner Piroska, Sárkány Veronika, Varga András, Vály Éva, Vály Zoltán.

Isten fizesse meg!

* * *

Március 29-től április 9-ig húsvéti szünidő Bajorországban.

Missziónkon szünetel a csoportok munkája.

 

Patrona Hungariae Énekkarunk rendkívüli próbát tart április 7-én.

Kérjük az énekesek pontos megjelenését.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Plébánosunk, Merka János április 12-től 15-ig részt vesz Esztergomban

az Európai Magyar Papi Konferencián.

*

Hétfő,                  április 12.            Gyula, Zénó, Sába

18.00–19.30        Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00        Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,                  április 13.            I. Márton, Ida, Hermina

16.00–18.00        Bébi-Mami Kör

16.00–18.00        Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

18.30–21.30        Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,               április 14.            Tibor, Tiborc, Lavínia

18.30–20.00        Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30        Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,         április 15.            Anasztázia, Tas

13.45–14.15        Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00        Szeniorok Klubja: Az olaszországi zarándoklatunkról és körutunkról készült videofilm megtekintése. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

18.30–20.00        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30        Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,               április 16.            Bernadett, Enikő, Csongor

17.00–18.30        Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–21.30        KMÉM és a Müncheni Magyar Intézet közös előadása: Balogh Szilárd Vilmos (Furth) – „Darwin és a darwinizmus”

*

Szombat,            április 17.            Rudolf, Izidóra

12.00–13.00        Elsőáldozási és bérmálási előkészítő

12.00–15.30        Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00        Cserkészfoglalkozás

18.00–21.00        Hölgykoszorú

* * *

ELŐZETES: Április 22-én Bibliakör; 23-án Ifjúsági találkozó; 24-én Hétvégi Magyar Iskola és cserkészfoglalkozás, valamint Katakomba Klub; 25-én Ifjúsági szentmise; 30-án Családok fóruma

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános