Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2010.

május

2.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

27. évfolyam

9.  szám

 

Húsvét 5. vasárnapja

 

crivelli2

Vittore Crivelli: A Madonna és a Gyermek

1. Néked ajánljuk, Szűzanyánk.

A legszebb hónap alkonyát.

Ezer nép híven zengi ma:

Ó, üdvöz légy, Mária!

 

2. Énekli tiszta gyermekajk

S kik érzik a sok földi bajt,

Esengve száll szívük dala:

Ó, üdvöz légy, Mária!

3. Hallja a bűnös és zokog,

Hogy elhagyta a hajlokot,

Melyben a legszentebb ima:

Ó, üdvöz légy, Mária!

 

4. Ó tudjuk: május estelén

Az égben is több lesz a fény

S zengőbb az angyalok dala:

Ó, üdvöz légy, Mária!

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

MÁJUS 2.,     HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Kucsera János (ApCsel 14,21b-27; Jel 21,1-5a; Jn 13,31-33a.34-35)

Orgonista       Sneff János

Zsoltárválasz Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.

 

Mise után       rózsafüzér titokcsere

 

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy vessenek véget az emberi lényekkel űzött szégyen-letes és elvetemült kereskedésnek, amely elszomorító módon érinti a nők és a gyermekek millióit.

*

MÁJUS 9.      HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Csanálosy Zsuzsa (ApCsel 15,1-2.22-29; Jel 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29)

Orgonista       Sneff János

Zsoltárválasz Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

május 9-én † Mátyás és Rozália l. ü. 12.30-kor a St. Josef-templomban,

Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

MÁJUS 13.    URUNK MENNYBEMENETELE

10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Glatz Hajnalka (ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Lk 24,46-53)

Orgonista       Lukács Tibor

Zsoltárválasz Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

*

MÁJUS 16.    HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

10.00–10.25  Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30  Ünnepélyes ifjúsági szentmise ifjúságunkért, elsőáldozás

 

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Elsőáldozók szülei (ApCsel 7,55-60;Jel 22,12-14.16-17.20;Jn 17,20-26)

 

Közreműködnek a DurMolOk Bokor Iván énekes-gitáros előadóművész és Geng Ildikó vezetésével

 

Első szentáldozáshoz járul: Diekötter Krisztina, Erli Emese, Kraus Laura, Kurucz Ágnes, Mekker Júlia, Nezezon Klára

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,            május 3.                      Fülöp és Jakab apostolok, Tímea, Viola

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            május 4.                      Flórián, Szilvánusz, Mónika

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,         május 5.                      Gyöngyi, Györgyi, Gotthárd, Júlia

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,   május 6.                      Ivett, Frida, Zsóka

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00  Szeniorok Klubja: „Ballag már a vén diák” – Ramsay Erzsébet búcsúdélutánja. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör: Ismerkedjünk a Bibliával/IX. – Izrael hite

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,         május 7.                      Gizella, Bendegúz, Gusztáv

                      Elsőpéntek. Egész napos beteglátogatás

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

18.30–21.30  Ifjúsági találkozó: József – 1. rész (DVD)

*

Szombat,      május 8.                      Győző,  Mihály

12.00–13.00  Elsőáldozási előkészítő (gyertyadíszítés)

12.00–15.30  Hétvégi Magyar Iskola anyák napi ünnepséggel

14.00–15.30  Bérmálási előkészítő

15.30–18.00  Cserkészfoglalkozás

* * *

Magyar szentmise Erdingben, május 8-án 16.00–tól a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

* * *

Vasárnap,     május 9.                      Gergely, Édua

*

Hétfő,            május 10.                    Ármin, Jób, Pálma

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            május 11.                    Salkaházi Sára, Ferenc, Fábiusz, Mirandola

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,         május 12.                    Néreusz, Achilleusz, Pongrác

                      Május 12-től 16-ig Ökumenikus Nagygyűlés Münchenben

19.00–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,    május 13.                    Urunk mennybemenetele, Fatimai Szűz Mária

                                                             Szervác, Imelda, Imola

*

Péntek,         május 14.                    Bonifác, Gyöngyi, Gyöngyvirág

16.00–17.00  Az Ökumenikus Nagygyűlés keretében Nemzetek miséje a St. Michael-templomban, főcelebráns dr. Erdő Péter, bíboros, prímás.

*

Szombat,      május 15.                    Zsófia, Szonja, Médea

09.30–10.30  Elsőáldozók próbája és első gyónása a szülők jelenlétével a Damenstift-templomban

10.00–17.00  Továbbképzés a müncheni és München környéki magyar anyanyelvi oktatók számára

19.00–21.30  Magyar Intézet és Hétvégi Magyar Iskola közös rendezvénye: Takács Judit (Budapest) – Külföldi diákok továbbtanulási lehetőségei Magyarországon – Tájékoztató a Ballasi Intézet ösztöndíjas programjairól

*

Vasárnap,    május 16.                    Nepomuki János, Botond, Mózes

18.30–20.30  Filmklub: „Hazajáró lélek” című magyar film (1940) bemutatása (Karády Katalin)

* * *

Május 22-től június 6-ig pünkösdi szünidő Bajorországban. Missziónkon szünetel a csoportmunka

* * *

ELŐZETES: május 21-től 24-ig egyházközségi zarándoklat Csíksomlyóba

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános