Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2010.

június

27.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

27. évfolyam

12.  szám

 

 

 

 
ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – JUNIÁLIS

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP – BÉRMÁLÁS

„Kövess engem!”

„Aki nem méri fel a Jézushoz tartozás totális igényét, azt maga a Mester figyelmezteti a nehézségekre: 
>A rókának odúja van, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania<.
Ám akit ő hív meg követésére, s az illető emberi nézőpontú halogatással válaszol
(előbb eltemetem apámat; előbb elbúcsúzom családomtól),
attól végleges és visszavonhatatlan döntést követel meg
(te menj, és hirdesd az Isten országát; aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátratekint, nem alkalmas Isten országára).
A megfontolatlant Jézus lehűti, a tétovázót egyértelmű válaszra sarkalja – ez az isteni erőből származó pedagógia”.

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

JÚNIUS 27., ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP

10.00–10.25  Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

Celebráns       Buchmüller István ny. plébános

Lektor             Pöschl Péter (1 Kir 19, 16b. 19–21; Gal 5, 1. 13–18; Lk 9, 51–62)

Orgonista       Sneff János

 

Mise után       a keresztség szentségében részesül Hödl Alexander Pál

 

Zsoltárválasz Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

június 27-én és július 11-én 12.30-kor a St. Josef-templomban,

Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

JÚLIUS 4., ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP – BÉRMÁLÁS

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise bérmálással † Schwarzkopf Elvira és Sándor Lajos l. ü.

 

Főcelebráns  Dr. Cserháti Ferenc püspök

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Szodfridt Tamás és Maczky Kornél Péter (Iz 66,10–14c; Gal 6, 14–18; Lk 10, 1–12. 17–20)

 

Közreműködnek a DurMolOk Bokor Iván énekes-gitáros előadóművész és Geng Ildikó vezetésével valamint Patrona Hungariae Énekkarunk Halmos László - Ecce sacerdos; Kisdi/Fojtényi – Szentlélek Isten szállj reánk; Halmos – Jubilate Deo és Halmos – Minden földek  kórusművekkel

Orgonál és vezényel Sneff János

 

Mise után       rózsafüzér titokcsere

 

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a világ valamennyi nemzetében a kormányon levők megválasztása az igazságosság, az átláthatóság és a becsületesség szerint valósuljon meg, tiszteletben tartva az állampolgárok szabad döntését.

*

JÚLIUS 11., ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Dr. Rodewald Éva (MTörv 30, 10–14; Kol 1, 15–20; Lk 10, 25–37)

Orgonista       Sneff János

 

Zsoltárválasz Alázatosak, keressétek az Istent,* és szívetek újra éled.

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,             június 28.                    Iréneusz, Irén, Loretta

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,             június 29.                    Péter és Pál apostolok

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

19.00–20.00  Magyar Karitász Szolgálat évi közgyűlése

*

Szerda,         június 30.                    A római egyház első vértanúi, Pál

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar főpróba

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,   július 1.                       Tihamér, Áron, Annamária

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,          július 2.                       Sarlós Boldogasszony, Ottó

                       Elsőpéntek. Egész napos beteglátogatás.

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában 

*

Szombat,       július 3.                       Tamás apostol, Kornél

9.30–10.30     Próba és gyónási lehetőség bérmálkozóinknak és bérmaszüleiknek a Damenstift-templomban

 

Július 3-án Katakomba Klub kirándulás Linderhofba. Jelentkezés munkaidőben missziónkon. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

*

Vasárnap,     július 4.                       Portugáliai Erzsébet, Izabella

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise bérmálással a Damenstift-templomban

12.30–17.00  Patrona Hungariae Énekkarunk zártkörű évadzáró ünnepsége

* * *

Hétfő,             június 5.                      Zaccaria Antal, Emese, Sarolta, Filoména

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,             július 6.                       Goretti Mária, Csaba, Tilda, Izajás

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,         július 7.                       Apollónia, Villibald

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,    július 8.                       Edgár, Jenő, Ellák

13.45–14.15  Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00  Szeniorok Klubja: évadzáró találkozó, kerti parti; hozzávalóiról gondoskodunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,         július 9.                       Zhao Rong Ágoston és társai, Vera, Koppány

19.00–21.30  KMÉM – Pax Romana Müncheni csoport és a Magyar Intézet közös rendezése: Dr. Róna-Tas András – „Hunok és magyarok”

*

Szombat,      július 10.                     Amália, Alma

12.00–15.30  Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00  Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30  Hölgykoszorú

*

Vasárnap,    július 11.                     Benedek, Európa védőszentje, Nóra, Lili, Olga

* * *

ELŐZETES:  Július 15-én Bibliakör; 18-án Ifjúsági mise – Te Deum és gyermekmise; 23-án Családok fóruma; 24-én Ifjúsági találkozó, kirándulás

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános