Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

 

2010.

július

11.

ÉRTESÍTŐ

 

 

C-év

27. évfolyam

13. (920.) szám

 

 

 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

 

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP – TE DEUM

 

A irgalmas szamaritánus

 
Tekintet nélkül arra,
hogy másoknak tetszik-e vagy nem, 
tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy nem,
tekintet nélkül arra, hogy lesz sikere vagy nem:
tedd a jót!
Tégy minden jót, amit megtehetsz,
ott, ahol vagy,
úgy, ahogy teheted,
akkorát, amekkorát tehetsz,
de mindig, szüntelen ez legyen a programod!
Sík Sándor
Kerestem Istent, elrejtőzött előlem;
kerestem önmagamat, nem találtam;
kerestem testvéremet, s megtaláltam mind a hármat.

Boros László

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

JÚLIUS 11.,  ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Dr. Rodewald Éva (MTörv 30, 10–14; Kol 1, 15–20; Lk 10, 25–37)

Orgonista       Sneff János

 

Zsoltárválasz Alázatosak, keressétek az Istent,* és szívetek újra éled.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

július 11-én és 25-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

 

*

JÚLIUS 18.,  ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30  Ünnepélyes tanévzáró hálaadó szentmise – Te Deum Császár István és András l. ü.

 

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Csanálosy Zsuzsa (Ter 18, 1–10a; Kol 1, 24–28; Lk 10, 38–42)

 

Miseovi: A kisgyermekes anyák és gyermekeik a mise kezdete előtt a sekrestyében találkoznak. Az igeliturgia idején a mosdóval ellátott, kihangosítóval rendelkező helyiségben a napi evangéliumot ismertetik játékos formában a gyermekekkel, majd a felajánlási ének alatt a templomba vonulnak és bekapcsolódnak a közösség szentmiséjébe.

 

Közreműködnek a DurMolOk Bokor Iván énekes-gitáros előadóművész és Geng Ildikó vezetésével 

 

*

JÚLIUS 25.,  ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP

10.00–10.25  Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)

10.30–11.30  Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

Celebráns       Merka János plébános

Lektor             Jánosi András (Ter 18, 20–32; Kol 2, 12–14; Lk 11, 1–13)

Orgonista       Sneff János

 

Zsoltárválasz Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,      július 11.                     Benedek, Európa védőszentje, Nóra, Lili, Olga

*

Hétfő,             július 12.                     Izabella, Nelli, Dalma

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,             július 13.                     Henrik, Jenő, Erneszta

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,         július 14.                     Lelisi Kamill, Örs, Zalán

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,   július 15.                     Bonaventura, Henrik, Egon, Roland

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör: Ismerkedjünk a Bibliával/XI. – Izrael hite (3)

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk főpróbája

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,         július 16.                     Kármel-hegyi Boldogasszony, Valter

17.00–18.30  Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,      július 17.                     Zoerard-András és Benedek, Endre, Elek, Sarolta

12.00–15.30  Tanévzáró ünnepség a Hétvégi Magyar Iskolában

15.30–18.00  Cserkészfoglalkozás

*

Vasárnap,     július 18.                     Hedvig, Frigyes, Arnold, Milán

10.30–11.30  Ünnepélyes tanévzáró szentmise, miseovi a Damenstift-templomban

12.30–17.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk zártkörű évadzáró ünnepsége

* * *

Hétfő,             július 19.                     Emília, Arany, Stella, Arzén

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,             július 20.                     Apollinarisz, Illés, Margarita, Marina

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,         július 21.                     Brindisi Lőrinc, Dániel, Daniella

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,    július 22.                     Mária Magdolna, Magdaléna

*

Péntek,         július 23.                     Brigitta, Lenke

18.30–21.00  Családok fóruma – nyári parti

*

Szombat,      július 24.                     Árpád-házi Kinga, Krisztina

Ifjúsági kirándulás a Königsseehez

Találkozó: 7.20-kor München, Hbf., az Info Point előtt; Indulás 7.42-kor; Érkezés vissza 21.11-kor Hbf.

*

Vasárnap,    július 25.                     Id. Jakab apostol, Kristóf

* * *

Idei JUNIÁLISunkra süteményt készített: Ágoston Judit, Bán Rózsa, Baranyai Katalin, Besir Szilvia, Campbell Ildikó, Clev Bernadett, Csanálosy Zsuzsa, Csefán Ágnes, Diekötter Ágnes dr., Dinnyés Enikő, Erli Erika, Feigi Ilona, Gombár Mária, Gőgh Katalin, Győry Márta, Horváth Bea, Kis Ágota, Krasznai-Demjén Judit, Ley Anikó, Lévai Katalin, Lorenz Ildikó, Molnár Jolán, Nadj Mária, Polyák Anikó, Rózsáné Sipeki Éva, Sándor Ágnes, Schwegler Ildikó, Somorai Márta dr., Szécsi Zsuzsa, Tahyné dr. Kovács Ágnes, Tcheremiskine Irén, Vízy Zsuzsanna. Hálásan köszönjük segítőkész híveink közreműködését. Isten fizesse meg fáradozásukat!

Külön köszönet Meyle Wolfgangnak, akinek áldozatos segítőkészsége az idén is nagymértékben hozzájárult Juniálisunk sikeréhez.

*

Egyházközségi Juniálisunkon a tombolajegyek, sütemények és kávé árusításából 604,93 €uró gyűlt össze, amelyből 250,00 €urót átadtunk Magyar Karitász Szolgálatunknak.

* * *

Augusztus 2-től szeptember 13-ig nyári szünidő Bajorországban. Missziónkon szünetel a csoportmunka.

*

Komputer tanfolyam indul október 5-én.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános