Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2010.

január

31.

ÉRTESÍTŐ

 

 

27.

évfolyam

2.(909.) szám

 

 

Évközi 4. vasárnap

 

10jan31

„Kiűzték őt a városon kívűlre”

(Lk 4,29)

 

 

 

A morajló tömeg gyűrűjében szót-lanul egyedül áll Isten Fia. Szól-na, de az em-berek dühödten rázzák öklüket. Az égre pillant, szemében kihuny a fény, és magukra hagyja őket.

 

Urunk, segíts, hogy szavaink-kal, cselekede-teinkkel, meg-gondolatlan íté-leteinkkel soha-sem űzzünk el magunktól, hanem ragadjuk meg felénk nyújtó kezedet, és engedjük magunkat általad vezetni! Amen.

* * *

Miért részesülne Egyházunk kedvezőbb fogadtatásban az úgynevezett „keresztény” Európában, mint annak idején Jézus szülővárosában, Názáretben? Sokan agyonhallgatják vagy nevetségessé teszik Egyházunk tanítását. De mi mást várhatna? Talán hódolatot, kézcsókot? Krisztus nem a nyilvános elismerés útján váltotta meg a világot, hanem a keresztfán.

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

JANUÁR 31.,    ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

10.00–10.25        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise a  Fésű és Krajcovic család elhunyt tagjaiért, valamint † Gáll László l. ü.

 

Zsoltárválasz     Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram.

 

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                  Fábián-Lechli László (Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30)

Orgonista            Sneff János

*

FEBRUÁR 7.,     ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP

10.00–10.25        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

10.25–10.30        Rózsafüzér titokcsere

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise a Réz és Csanálosy, valamint a Nagy család elhunyt tagjaiért

 

Zsoltárválasz     Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.

 

Celebráns           Buchmüller István ny. plébános és Merka János plébános

Lektor                  Csanálosy Zsuzsa (Iz  6, 1–2a.3-8; 1 Kor 15, 1–11; Lk 5, 1–11)

Orgonista            Sneff János

 

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy valamennyi tudós és értelmiségi az igazság őszinte keresése által eljusson az egyetlen igaz Isten megismerésére.

Mise után             Balázs-áldás

*

FEBRUÁR 14.,    ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP

10.00–10.25        Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise † Moldován Marianna és Szilágyi Klára, valamint Somogyvári Gyuláné Erzsébet l. ü.

 

Zsoltárválasz     Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik.

 

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                  Pöschl Péter (Jer 17,5-8; 1 Kor 15, 12.16-20; Lk 6, 17.20–26)
Orgonista            Sneff János

Magyar szentmise Rosenheimban,

2010. február 14-én 12.30-kor Mária és Ernő l. ü. a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,           január 31.            Bosco János, Marcella

16.30–17.30        Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk a gyermekes családokat

*

Hétfő,                  február 1.            Ignác, Gitta, Szevér         

18.00–19.30        Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00        Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,                   február 2.            Gyertyaszentelő Boldogasszony, Kata, Karolina

17.00–18.00        Ünnepélyes szentmise gyertyaszenteléssel, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

16.00–18.00        Bébi-Mami Kör

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

18.30–21.30        Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,               február 3.            Balázs, Oszkár, Linda

18.30–20.00        Patrona Hungariae Énekkar próba. Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30        Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,         február 4.            Ráhel, András, Csenge

18.30–20.00        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

20.00–21.30        Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,                február 5.            Ágota, Aliz, Ingrid

                              Elsőpéntek, egésznapos beteglátogatás.

*

Szombat,             február 6.            Miki Pál, Dorottya, Dóra, Réka

19.00–2.00           Egyházközségi farsangi bál

*

Vasárnap,           február 7.            Richárd, Tódor, Trisztán

*

Hétfő,                  február 8.            Emiliáni Jeromos, Bakhita Jozefina, Aranka, Elfrida,

18.00–19.45        Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.30        Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,                  február 9.            Abigél, Apollónia, Alex

16.00–18.00        Bébi-Mami Kör

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

18.30–21.30        Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,               február 10.          Skolasztika, Elvira

18.30–20.00        Patrona Hungariae Énekkar próba. Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30        Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,         február 11.          Lourdes-i jelenés, Adolf, Marietta

13.45–14.15        Szentmise missziónk házi kápolnájában † Mészáros Géza és Júlia l. ü.

14.00–17.00        Szeniorok Klubja: Farsangi találkozónkon Rácz Tibor zeneszerző „Humor, zene, zenei humor” című előadásával szórakoztatja a jelenlévőket.  Minden nyugdíjaskorú érdeklődőt szeretettel várunk.

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

18.30–20.00        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30        Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,                február 12.          Lídia, Lívia

*

Szombat,              február 13.          Ella, Linda, Katalin, Levente

* * *

ELŐZETES: Február 17-én Hamvazószerda; 18-án Ökumenikus előkészítő bizottság ülése;  21-én Nagyböjt 1. vasárnapja; 25-én Bibliakör; 26-án Családok fóruma; 27-én HMI, elsőáldozási és bérmálási előkészítő, cserkészfoglalkozás

* * *

Jelöltesse magát a Missziótanácsba!

Jelöltetheti magát február 21-ig fényképpel és rövid bemu­tatkozással minden 16. életévét betöltött, missziónk terüle­tén bejelentett lakhellyel rendelkező, katolikus hitét gya­korló, magyar keresztény, aki felelősséget érez egyházi kö­zössé­günkért, és kész tevékenyen közreműködni üdvösséget és világot szolgáló feladatában.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános