Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2010.

január

17.

ÉRTESÍTŐ

 

 

27.

évfolyam

1.(908.)  szám

 

MISSZIÓTANÁCS VÁLASZTÁS

Jelöltesse magát a Missziótanácsba!

Jelöltetheti magát február 21-ig fényképpel és rövid bemu-

­tatkozással minden 16. életévét betöltött, missziónk terüle­-

tén bejelentett lakhellyel rendelkező, katolikus hitét gya­kor-

ló, magyar keresztény, aki felelősséget érez egyházi kö­zös-

sé­günkért, és kész tevékenyen közreműködni üdvösséget és

világot szolgáló feladatában.

 

Járuljon a szavazáshoz!

Szavazásra jogosult egyházi közösségünk minden 14. életévét

betöltött tagja.

Szavazatával

– tanúsítja, hogy egy élő egyházi közösség tagja,

– bizonyítja, hogy felelősséget érez az egyház­község sorsa 

  iránt és szívén viseli azt,

– előbbre viszi az egyházközség ügyeit,

– morálisan támogatja a jelölteket,

– törvényesíti az új Missziótanács tevékeny­ségét,

– honorálja a jelöltek elkötelezettségét.

Szavazhat

személyesen, március 6-án, szombaton, a misszión

  az Oberföhringer Str. 40. szám alatt 12.00-tól 18.30-ig

  és március 7-én, vasárnap a Damenstift-templom­ban

  11.30-tól 12.00-ig, ill. a misszión 14.00-tól 17.00-ig, vagy

­– levélben, missziónkon igényelt, pecséttel ellátott szavazó­-

  lapon. Beérkezési határidő március 7-én 17.00 óra.

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

JANUÁR 17., ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise Isten segítségéért és † Bayer Oszkár valamint † Adrienne l. ü.

 

Zsoltárválasz   Hirdessétek minden népnek,* mondjátok el az Úr csodás tetteit.

 

Celebráns        Buchmüller István ny. plébános és Merka János plébános

Lektor             Jánosi András (Iz 62,1-5; 1 Kor 12,4-11; Jn 2,1-11)

Orgonista         Sneff János

*

JANUÁR 24., ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes ifjúsági szentmise † Kucsera Judit és † dr. Susits Tamás l. ü.

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             Kucsera János és dr. Susits Melinda (Neh 8,2-4a.5b.8-10; 1 Kor 12,12-30;  Lk 1,1-4;4,14-21)

 

Közreműködnek a DurMolOk: Abonyi Zsuzsa, Borsodi Klára, Fábián-Lechli László, Fodor Attila, Gergely Ildikó, Glatz Hajnalka,Hart István, Hetyey Viki, Hudra Éva,Márfi Magdolna, Nadj Mária, Polgár Gábor, Poszet Katalin, Rácz Tibor, Staszkiv Péter, Szitár Eszter, Tóth Kata, Tóth Péter Bokor Iván énekes-gitáros előadó­művész és dr. Kováts János vezetésével

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

2010. január 24-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

 

JANUÁR 31., ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a  Fésű és Krajcovic család elhunyt tagjaiért, valamint † Gáll László l. ü.

 

Zsoltárválasz   Ajkam hirdeti * igazságodat, Uram.

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             Fábián-Lechli László (Jer 1,4-5.17-19; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 4,21-30)

Orgonista         Sneff János

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,       január 17.       Remete Antla, Antónia

*

Hétfő,            január 18.       Árpád-házi Margit, Piroska

18.00–19.30    Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            január 19.       Sára, Máriusz, Márió, Megyer

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,           január 20.       Fábián, Sebestyén, Boldog Özséb, Tímea

18.00–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkarunk próbája

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,     január 21.       Ágnes, Ágnéta, Inez

17.00–17.30    Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30    Bibliakör: Ismerkedjünk a Bibliával/V. –  Izrael bölcsességtanának tanúságtétele

18.00–19.30    Dr. Hildegard Rechnitz bírónő magyar nyelvű, ingyenes jogi, adójogi, gazdasági és könyvelői tanácsadó szolgálata

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,          január 22.       B. Batthyány-S. László,Vince, Anasztáz, Artúr

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

18.00–19.00    KMÉM: Programbizottsági ülés

*

Szombat,        január 23.       Emese, Emerencia, Zelma

18.00–21.30    Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

18.00–21.30    Hölgykoszorú: időszerű témák, vidám együttlét. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

*

Vasárnap,       január 24.       Szalézi Ferenc, Vera

 

Hétfő,            január 25.       Pál megtérése, Saul, Henrik

18.00–19.30    Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            január 26.       Timóteusz és Titusz, Paula, Vanda

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,           január 27.       Merici Angéla, Angelika

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkarunk próbája

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,     január 28.       Aquinói Tamás, Karola, Petra

18.30–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,          január 29.       Adél, Valér

18.30–20.00    Családok fóruma: Farsangi találkozó

*

Szombat,        január 30.       Martina, Jácinta

12.00–13.00    Elsőáldozási előkészítő

12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

14.30–15.30    Bérmálási előkészítő

15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás

18.30–21.30    Széchenyi Kör: „Sorskérdések a 80 éves Kányádi Sándor költészetében” – Lengyel Ferenc tanár, műfordító (Bécs) előadása

 

Magyar szentmise Erdingben, január 30-án 16.00–tól a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8.

Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

 

Vasárnap,       január 31.       Bosco János, Marcella

16.30–17.30  Gyermekmise missziónk házi kápolnájában. Szeretettel várjuk a gyermekes családokat

* * *

2009-ben egyházi közösségünkben a keresztség szentségében részesült 10 gyermek; az első szentáldozáshoz járult 7 gyermek; bérmálkozott 1 fiatal; eltemettünk 10 elhunytat; a házasság szentségében részesült 2 jegyespár; a házasság szentségének kiszolgáltatására előkészítettünk 4 jegyespárt.

* * *

Ministránsaink közül Paulescu Anna 53, Paulescu Daniela 30, Diekötter Robert 29, Szodfridt Julia 25, Diekötter Maria 25, Diekötter Krisztina 24, Lauber Paloma 22, Jánosi Kinga 22, Csatár Isabella 22, Lauber Dániel 21, Kucsera Ágnes 21, Erli Jennifer 21, Bokor Zsófia 20, Utczás Bettina 18, Nadj Markus 16, Heinrich Martin 16, Jánosi Ferenc 15, Siményi Monika 14, Siményi Andrea 13, Mekker Julia 13, Hörwick Ferenc 11, Hörwick Marci 8, Bácsalmási Zsófia 8, Bácsalmási Beatrix 8, Nezezon Klara 6, Mekker Laura 6, Győry László 6, Tolnay Filip 5, Győry Katalin 5, Olah Carla 3, Józsa Máté 3, Győry István 3, Schnörsch András 2, Józsa Péter 2, Gőgh Júlia 2, Barbul Anna 2, Rößner Matthias 1, Lauber Dávid 1, Győry András 1, Bozó Maria 1, Agi 1 alkalommal vett részt az oltár körüli szolgálatban. Hálásan köszönjük! Isten fizesse meg!

* * *

ELŐZETES: február 6-án egyházközségi farsangi bál, 11-én Szeniorok Klubja.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános