Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2009.

szeptember

20.

ÉRTESÍTŐ

 

 

26.

évfolyam

15.(901.) szám

 

 

 

 

Évközi 25. vasárnap

Veni Sancte

 

 

Kérünk, Istenünk, segíts Hozzád vezetni a ránk bízottakat,

Mindet, de elsősorban a „legkisebbeket”!

Segíts, hogy átérezzük a nevelői munka felelősségét,

És ne feledkezzünk meg arról, amit mondtál:

„Engedjétek hozzám a gyermekeket…”

Te tudod, hogy a kicsiket és fiatalokat tanítva

Többé nem pusztán arra a tudásra van szükségünk,

Amelyet a magunk erejéből szereztünk,

Hanem arra a sokkal elemibb képességre,

Amit csak Te tudsz megadni.

Segíts, hogy fogékonnyá tudjuk tenni a ránk bízottakat

A teremtett világ szépségére,

Hogy fölfedezzék saját képességeiket,

És észrevegyék a bennük munkálkodó Lélek áldásait!

Petrovics László SJ

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

SZEPTEMBER 20., ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)

10.30–11.30    Ifjúsági szentmise – Veni Sancte † Dániel l. ü.

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             Dr. Rodewald Éva (Bölcs 2, 12. 17–20; Jak 3, 16–4, 3; Mk 9, 30–37)

 

Közreműködik a DurMolJk ifjúsági énekkar dr. Kovács János és Geng Ildikó vezetésével

 

*

 

SZEPTEMBER 27., ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R. )

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Sándor Adrienne l. ü.

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             Csanálosy Zsuzsa (Szám 11, 25–29; Jak 5, 1–6; Mk 9, 38–48)

Orgonista         Sneff János

 

Zsoltárválasz   Az Úr végzései igazak,* megvidámítják a szívet.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, szeptember 27-én + Mária és Mária l. ü. 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

OKTÓBER 4., ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

10.00–10.25    Gyóntatás és októberi ájtatosság (N. M.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             Zsákai Rozália  (Ter 2, 18–24; Zsid 2, 9–11; Mk 10, 2–16)

Orgonista         Sneff János

 

Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a vasárnapot olyan napnak éljük meg, amelyen a keresztények egybegyűlnek a feltámadott Úr megünneplésére, részesedve az Eucharisztia asztalközösségében.

 

Zsoltárválasz   Életünknek minden napját,* Isten áldása kísérje!

 

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,      szeptember 20.           Koreai vértanúk, Friderika, Filippe

16.00–18.00    Információs délután az olaszországi zarándoklat résztvevőinek

18.00–20.00    Széchenyi Kör: Mandics György (Temesvár) – A manipulált forradalom

*

Hétfő,            szeptember 21.           Máté apostol, Ifigénia, Jónás, Maura

19.30–21.00    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            szeptember 22.           Móric, Villanovai Tamás

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,          szeptember 23.           Pietrelcinai Pio, Tekla, Lívia

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,     szeptember 24.           Gellért püspök, Mercédesz, Gerda

17.00–17.30   Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30   Bibliakör: Ismerkedjünk a Bibliával/I. – „Teremtéstörténetek”

18.30–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,         szeptember 25.           Eufrozina, Kleofás

18.30–21.00    Családok fóruma

19.00–21.30    KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezése a 90 éves Borbándi Gyula tiszteletére: Pomogáts Béla „Az emigráció küldetése és tapasztalata” címmel

*

Szombat,       szeptember 26.           Kozma és Damján, Jusztina, Kozima

14.00 órától zarándoklat Maria Eichba (Planegg mellett). Szervezi a müncheni Katolikusok Tanácsa.

München városának ezen hagyományos és gyalogos zarándoklata 14.00 órakor indul a Gräfelfing-i állomás nyugati oldaláról. 15.00 órakor szabadtéri szentmise Maria Eichban Engelbert Siebler segédpüspök vezetésével. Indulás Gräfelfingbe az S 6-sal Tutzing irányába a Karlsplatz / Stachus megállótól 13.12-kor vagy 13.32-kor. Kiszállás Gräfelfingben, vagy Planeggben azoknak, akik az egy órás gyaloglásra nem vállalkoz­nak, de a zarándoklathoz Maria Eich-ban csatlakozni kívánnak. Egyéb járművekkel vagy személygépkocsikkal is jöhetünk. Mindenkit szeretettel várunk.

 

18.00–21.30    Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

18.00–21.30    Hölgykoszorú: időszerű témák, vidám együttlét. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

*

Vasárnap,       szeptember 27.           De Paul Vince, Adalbert, Karola

18.00–19.30    Nemzetek miséje a Dómban.

                        Főcelebráns: Engelbert Siebler segédpüspök

*

Hétfő,            szeptember 28.           Vencel, Ruiz Lőrinc és társai, Salamon

19.30–21.00    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            szeptember 29.           Mihály, Gábor, Rafael főangyalok

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,          szeptember 30.           Jeromos, Örs, Honória

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,    október 1.       Lisieux-i Teréz, Remig

18.30–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,          október 2.       Őrangyalok, Petra, Örs

                       Elsőpéntek. Egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,       október 3.       Helga, Evald, A Német Egység Napja

*

Vasárnap,      október 4.       Assisi Ferenc, Aranka, Hajnalka

Rózsafüzér Társulat közgyűlés, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünne­pélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a vasárnapi szentmisével és havi titokcserével folytatunk; aztán missziónkon, 12.00–14.00-igmegbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoport­beosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondoskodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

* * *

Szeptember 9-én ÉRTESÍTŐnk őszi számának postázásánál segítségünkre voltak: Bulyáki Ágnes, Detre Erzsébet, Horváth Éva, Komlósi Rozália, Márfi Magdolna, Máriássy Zsuzsanna, Resch Anikó, Magdolna, Mészáros József, Navracsics József, Rein Barbara, Ruttner Piroska és Schönberger Mária. Isten fizesse meg!

 

* * *

ELŐZETES: Okt. 9–11. Lelki hétvége Rimstingben a Családok fóruma, Katakomba Klub és Hölgykoszú részvételével; 10-én és 24-én HMI és cserkészet; 10–17-ig Olaszországi zarándoklat és körút; 16-án Imakör és KMÉM; 18-án Ifjúsági szentmise; 22-én Szeniorok Klubja; 25-én Nemzeti ünnep, egyházi megemlékezés.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános