Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

2009.

november

29.

ÉRTESÍTŐ

 

26.

évfolyam

19. szám

 

 

Advent 1. vasárnapja

 

Bódás János: Ádvent

 

Te szörnyű, vajúdó idő,
ne szülj, ne szülj több rémet,
most már örömmel, békességgel
legyen megáldva méhed.

 

Szülj halva minden szenvedélyt,
vad átkot, véres harcot,
fojtsd meg a bűnt, mi valaha
öledben megfogamzott.

 

Elég volt már a gyötrelem,
elég volt már a vérből,
napfényre vágyunk a szorongás
fekete erdejéből.

 

Szüless meg bennünk, tisztaság,
szüless meg bennünk, béke,
s tedd kezedet a vad világ
lázas ütőerére.

 

Szüless meg bennünk szeretet
te legszebb lelki virtus,
teremts bennünk új életet,
szüless meg bennünk, Krisztus!

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

NOVEMBER 29., ADVENT 1. VASÁRNAPJA

10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Darabán Mária és Oláh Zoltán l. ü. valamint a Geng család elhunyt tagjaiért

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             Fábián László (Jer 33, 14–16; 1 Tessz 3, 12–4, 2; Lk 21, 25–36)

 

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Rorate coeli – gregorián, Alleluja – kánon, Jöjj el, jöjj el Emmanuel – Kodály és Ave Maria – Arcadelt  kórus­-művekkel

Énekkarunk tagjai: Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Denkmann Anna, Farkas-Tscholakoff Ildikó, Fesztini Mária, Gombár Mária, Meggyesy Irén, Mekker Edit, Pfeiffer Ilona, Pirigyi Klára, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika; Alt: Biergiesser Anikó, Jánosi Margit, Jussel Erzsébet, Lévai Katalin, Popescu Rodica, Tamás Katalin; Tenor: Hammermüller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó; Basszus: Kincses Miklós, Sneff János, Wetzstein Antal

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

*

DECEMBER 6., ADVENT 2. VASÁRNAPJA

10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( N. M.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Sándor Lajos l. ü.

Jótékonysági koncert.

Celebráns        Buchmüller István ny. plébános és Merka János plébános

Lektor              Szodfridt Tamás (Bár 5, 1–9; Fil 1, 4–11; Lk 3, 1–6)

 

Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a gyermekeket tiszteljék és szeressék, és soha ne váljanak a kihasználás különféle formáinak az áldozataivá.

Mikulás-ünnepség

14.00–18.00    Adventi lelkinap a misszión

 

Zsoltárválasz   Hatalmas dolgot művelt az Úr lünk, * azért szívből ujjongunk.

*

DECEMBER 13., ADVENT 3. VASÁRNAPJA

10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise Kopácsy Zoltán l. ü. valamint Mátyás l. ü.

Celebráns        Merka János plébános

Lektor              Jánosi Margit (Szof 3, 14–18a; Fil 4, 4–7; Lk 3, 10–18)

Orgonál           Sneff János

 

Zsoltárválasz   Ujjongj és zengjél háladalt,* mert nagy és szent a te Megváltód.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, december 13-án a Sándor és László család elhunyt tagjaiért 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,       november 29.             Advent 1. vasárnapja, Ilma, Taksony, Filoména

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a Damenstift-templomban

16.00–18.00    Az olaszországi zarándoklat résztvevőinek találkozója (az úton készült videofilm megtekintése, képcsere)  valamint a jövő évi csíksomlyói zarándoklatra jelentkezettek megbeszélése, és a 150,- €uro előleg befizetése

*

Hétfő,            november 30.             András apostol, Andrea, Andor

18.00–19.30    Angol nyelvtanfolyam haladóknak

19.30–21.00    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            december 1.                Elza, Blanka, Natasa

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,          december 2.                Melinda, Aurélia, Vivien

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,    december 3.                Xavéri Ferenc, Olívia

13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00    Szeniorok Klubja: „Jöjj el, édes Üdvözítőnk” címmel adventi gyertyagyújtás, Mikulás-ünnepség. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

18.30–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,          december 4.                Damaszkuszi János, Borbála, Barbara

                      Elsőpéntek. Egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

18.30–21.00    Ifjúsági találkozó: Ábrahám 2. rész – DVD

19.00–21.30    KMÉM és Magyar Intézet: Petényi Katalin és Kabay Barna – Hitvallók és ügynökök c. dokumentumfilmjének müncheni ősbemutatója

*

Szombat,        december 5.                Vilma, Csaba, Sába, Sebő

12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás, adventi gyertyagyújtás

*

Vasárnap,       december 6.                Advent 2. vasárnapja, Miklós, Leontina

10.30–11.30    Jótékonysági koncert a Damenstift-templomban a marosvásárhelyi „Együtt a rákos gyerekekért” alapítvány javára. Közreműködnek: Bokor Iván, énekes-gitáros előadóművész és a DurMolOk. Lásd Meghívó!

 

Adventi lelkinapunk programja:

10.30–11.30    Szentmise – 1. elmélkedés a Damenstift-templomban

 

14.00 órakor   2. elmélkedés a misszión        15.15-től         gyóntatás, rózsafüzér ájtatosság

14.45-től         kávészünet                            16.00 órakor   3. elmélkedés, áldás, elbocsátás

 

Lelkinapunk vezetője:­ Buchmüller István ny. plébános. Elmélkedéseinek címe: „Készület a Megváltó eljövetelére”. Min­denkit szeretettel várunk.

 

Hétfő,            december 7.                Ambrus, Ambrózia, Agaton

18.00–19.30    Angol nyelvtanfolyam haladóknak

19.30–21.00    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            december 8.                Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, Emőke

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,          december 9.                Natália, Filótea, Valéria

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,    december 10.              Skóciai Margit, Ödön, Ottmár

17.00–17.30    Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30    Bibliakör: Ismerkedjünk a Bibliával/IV. –  A próféták tanúságtétele

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

18.30–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,         december 11.              I. Damazusz, Árpád

19.30-21.30    Széchenyi Kör:

*

Szombat,        december 12.              Gabriella, Fáni

18.00–21.30    Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

18.00–21.30    Hölgykoszorú: időszerű témák, vidám együttlét. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

* * *

A november 14-i jótékonysági szüreti bálunk tiszta jövedelme 1.140,90 €.

Az összeget müncheni Magyar Karitász Szolgálatunknak átadtuk.

Isten fizesse meg jóságukat!

* * *

 

ELŐZETES: December 18-án Imakör; 19-én Hétvégi Magyar Iskola és cserkészet adventi gyertyagyújtással; 20-án Ifjúsági mise, Családok fóruma és Karácsonyi ünnepség; 24-én Szenteste.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános