Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2009.

március

22.

ÉRTESÍTŐ

 

 

26.

évfolyam

5.  szám

 

 

Nagyböjt 4. vasárnapja

 

21164swAbban az időben Jézus ezt mondta Nikodémusnak:  „Ahogy Mózes föl­emelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten nem azért küldte Fiát a világra, hogy elítélje a világot, hanem hogy általa üdvözöljön a világ.” (Jn 3, 14–21)

 

 

A nagyböjtben önként vállaljuk az elcsöndesedést, teljesen az Isten Igéjére figyelve. Felemelhetjük tekintetünket ahhoz, aki egy magasabb nézőpontból látja életünket. Megtanít ki­emelkednünk a mindennapi perpatvarainkból csakúgy, mint önzésünk és kisebb-nagyobb bűneink szövevényéből. Segít abban, hogy jobban tiszteljük, megbecsüljük egymást, és keressük azt az utat, amely valamennyiünk örök üdvösségére vezet. Imával, böjttel, a felebaráti szeretet gyakorlásával készülünk, hogy látásmódunk tisztultabb, emberhez és ke­resztényhez méltóbb legyen.

(Papp Tamás, Az elcsöndesedés fokozatai)

 

 

 

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

MÁRCIUS 22., NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

10.00–10.25        Gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30        Ifjúsági szentmise † Pereg János, Merk Oszkár l. ü., a Vizváry család elhunyt tagjaiért valamint Atkáry Arisztid l. ü.

Celebráns             Merka János plébános

Lektor                   Dr. Rodewald Éva (2 Krón 36, 14–23; Ef 2, 4–10; Jn 3, 14–21)

Közreműködnek a DurMolOk dr. Kováts János és Geng Ildikó vezetésével

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

Március 22-én † Feigi Pál l. ü. 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

MÁRCIUS 29., NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise Somogyváry Gyuláné szül. szentgericzei Nagy Erzsébet l. ü., Kisjuhhász Gyula és Matild l. ü., valamint Jenő egészségéért és a magyar ifjúság lelki sebeinek orvoslásáért

Celebráns             P. Harai Levente SJ és Merka János plébános

Lektor                   Fábián László (Jer 31, 31–34; Zsid 5, 7–9; Jn 12, 20–33)

Orgonista              Jussel ottó

 

Zsoltárválasz       Istenem, kérlek téged,* teremts bennem tiszta szívet.

*

ÁPRILIS 5., VIRÁGVASÁRNAP

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise barkaszenteléssel † Dr. Bátky Kázmér l. ü., valamint Jenő egészségéért és a magyar ifjúság lelki sebeinek orvoslásáért

Celebráns             Merka János plébános

Lektor                   Glatz Hajnalka (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mk 14, 1–15, 47)

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Schubert – Ingre­diente, Menegali – Jézus, bűnbánat útja, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója, Bozóki/Szentmihályi-Tárkányi/Jussel – Megnyugvás Istenben, vala­mint Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot című kórusművekkel. Szólisták: Mekker Árpád (Evangélista), Sneff János (Jézus), Pfeiffer Ottó (Pilátus), Szoprán mind (Szolgáló)

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

 

Mise után             rózsafüzér titokcsere és

                               a keresztség szentségében részesül Ley Benjamin

 

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az Úr a földművesek munkáját gazdag ter­méssel áldja meg, és a gazdagabb népek érzékenyebbek legyenek a világban tapasztalható éhínség iránt.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,            március 22.         Beáta, Izolda, Lea

10.30–11.30        Ifjúsági mise a Damenstift-templomban

*

Hétfő,                    március 23.         Mongrovejói Turibiusz, Emőke, Ottó

18.00–19.45        Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.30        Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,                    március 24.         Gábor, Karina

16.00–18.00        Bébi-Mami Kör

16.00–18.00        Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

18.30–21.30        Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,                 március 25.         Gyümölcsoltó Boldogasszony, Annunciáta, Irén

18.30–20.00        Patrona Hungariae Énekkar próba. Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30        Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,            március 26.         Emmánuel, Manuéla, Tormás

19.00–20.00        Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel

Miután közösen imádkoztunk a keresztények egységéért, baráti beszélgetés és agapé keretében igyekszünk elmélyíteni az ökuméne szellemét. Szeretet­tel várunk mindenkit, különösen a vegyes házasságban élő családokat.

*

Péntek,                  március 27.         Hajnalka, Auguszta

*

Szombat,              március 28.         Gedeon, Johanna

11.00–12.00        Keresztúti ájtatosság Brannenburgban a Családok fóruma és a rosenheimi magyarok szervezésében

18.00–21.30       Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*

Vasárnap,            március 29.         Nagyböjti lelkinap, Auguszta, Bertold

Program:

10.00–10.30        Gyóntatás a Damenstift-templomban

10.30–11.30        Szentmise – 1. elmélkedés

14.00–14.45        2. elmélkedés

14.45–15.15        kávészünet

15.15–16.00        gyóntatás, keresztúti ájtatosság

16.00–16.45        3. elmélkedés, elbocsátás

 

Lelkinapunk vezetője P. Harai Levente SJ. Elmélkedéseinek címe: „Váljatok azzá, amik vagytok”. Mindenkit szeretettel várunk.

* * *

Figyelem! Március 29. a nyári időszámítás kezdete. Óráinkat egy órával előbbre állítjuk.

 

Hétfő,                    március 30.         Zalán, Amadé, Amadea

18.00–19.45        Angol nyelvtanfolyam

*

Kedd,                    március 31.         Árpád, Gujdó

16.00–18.00        Bébi-Mami Kör

16.00–18.00        Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

*

Szerda,                 április 1.               Hugó, Agád,  Agapion

10.00–12.00        ÉRTESÍTŐnk húsvéti számának postázása

18.30–20.00        Patrona Hungariae Énekkar főpróba.

*

Csütörtök,            április 2.               Paolai Ferenc, Ottokár, Áron

13.45–14.15        Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00        Szeniorok Klubja: „Húsvétvárás” címmel irodalmi összeállítás Csanálosi Zsuzsa előadásában. Sok szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

18.30–20.00        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

*

Péntek,                  április 3.               Buda, Richárd, Sükösd

                Elsőpéntek. Egésznapos beteglátogatás.

17.00–18.30        Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–21.30        KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoportja és a Müncheni Magyar Intézet rendezése: „Szent Pál élete és missziója” – Dr. Gyürki László (Körmend) előadása

*

Szombat,              április 4.               Sevillai Izidor

*

Vasárnap,            április 5.               VIRÁGVASÁRNAP

18.30–20.30        Filmklub: „Egy szív megáll” c. film (1942) bemutatása (Karády Katalin)

 

* * *

 

ELŐZETES: Április 9-én 19.00–20.00-ig Nagycsütörtök esti szentmise; 10-én Nagy­pénteken, 10.00 órai kezdettel Nemzetek Keresztútja a St. Michael-templomtól a Hl. Geist-templomig (Marienplatz). A 13. stációt mi végezzük. 15.00–16.00-ig nagy­pénteki szertartás a Damenstift-templomban; 11-én 21.00–22.30-ig húsvéti vigília, feltámadási szentmise, ételszentelés; 12-én Húsvét­vasárnap, 10.30–11.30-ig ünnepi szentmise, ételszentelés; 13-én Húsvéthétfő, 10.30–11.30-ig ünnepi szentmise.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános