Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2009.

január

18.

ÉRTESÍTŐ

 

 

26.

évfolyam

1. (887.)  szám

 

 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

 

Világítótorony

I.

Földön túl, tengeren innen

Áll a torony.

 

Jobbra, balra, előre, hátra

Veti a lángot.

 

Emberek, odakint a fekete vízen,

Ne féljetek, állok.

Hajósok a fergeteg éjben,

Szélmarta vitorlák, rokkant evezők.

Ide hozzám:

Emelem a lángot.

II.

Sajgó sugár,

Sem a földé, sem a vízé:

Ki vagy te, levegőbeli láng?

 

Jobbra, balra, előre, hátra

Örökegy ütemben

Ingó unalom!

Lélek nélküli kupolád mélyén

Közönyös vezeték,

Embertelen űrben

Halotti láng: Honnan a fényed?

III.

Kő vagyok, tompa és kemény,

Szülötte a fekete földnek.

 

 

Remegő árnyék,

Állok az alaktalan árban.

 

De agyamban izzik a villám,

Villám a magasból.

 

Örökegy ütemem lobogó nyugalom:

Forgok, forgok:

Az örökkévalóság ütemét járom.

 

Mert makacs a víz, és konok az árny,

De forog a torony, és örök az ütem:

Virraszt a láng.

 

A testem föld,

De sötétben áll:

Senki meg se lássa!

 

A lelkem, a lelkem

Alszik-e, sír-e, halott-e rég,

Ne bánja senki:

A fáklya nem ő!

 

Én éj az éjben:

Ne lássatok engem,

Csak énem égő magja mécsét,

Csak a lángot, a lángot!

Sík Sándor

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

JANUÁR 18.  ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

             10.00–10.25   Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise † Fésű József és Kálmán l. ü.

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Zsákai Rozália (1 Sám 3, 3b–10. 19; 1 Kor 6, 13–20; Jn 1, 35–42)

             Orgonista         Sneff János

 

             Zsoltárválasz  Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.               

 

*

 

JANUÁR 25.  ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP

             10.00–10.25   Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise † Sándor Adrienne, valamint † Pál l. ü.

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Jánosi Margit (Jón 3, 1–5. 10; 1 Kor 7, 29–31; Mk 1, 14–20)

             Orgonista         Jussel Ottó

 

             Zsoltárválasz  Utaidat mutasd meg kem,* én Uram, Istenem!

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

2009. január 25-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

*

 

FEBRUÁR 1.   ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP

             10.00–10.25   Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

             10.30–11.30   Ünnepélyes szentmise a Stauder család elhunyt tagjaiért és Csinos Mária l. ü.

             Celebráns        Merka János plébános

             Lektor              Felber Éva (MTörv 18, 15–20; 1 Kor 7, 32–35; Mk 1, 21–28)

             Orgonista         Jussel Ottó

 

             A mise végén  rózsafüzér titokcsere

             Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az egyház pásztorai a tanításban és Isten népe szolgálatában mindig nyitottak legyenek a Lélek közreműködésére.

 

             Zsoltárválasz  Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”

 

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,      január 18.                  Árpád-házi Margit, Piroska

 

*

Hétfő,              január 19.                  Sára, Máriusz, Márió, Megyer

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              január 20.                  Fábián, Sebestyén, Boldog Özséb, Tímea

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,           január 21.                  Ágnes, Agnéta, Inez
18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar próba. Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      január 22.                  Batthyány-S. László,Vince, Anasztáz, Artúr

17.00–17.30  Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30  Bibliakör: Szent Pál-év / IV. rész –  A második missziós út

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            január 23.                  Emese, Emerencia, Zelma

19.00–20.30  Ifjúsági találkozó: Bernadett – Lourdes legendája, I. rész

*

Szombat,        január 24.                  Szalézi Ferenc, Vera

12.00–13.00  Elsőáldozási előkészítő

12.00–15.30  Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00  Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30  Hölgykoszorú Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsornézés, böngészés hazai                                       újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

 

Magyar szentmise Erdingben, január 24-én 16.00–tól a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

 

*

Vasárnap,      január 25.                  Pál megtérése, Saul, Henrik

 

*

Hétfő,              január 26.                  Timóteusz és Titusz, Paula, Vanda

18.00–19.45  Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.30  Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              január 27.                  Merici Angéla, Angelika

16.00–18.00  Bébi-Mami Kör

16.00–18.00  Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–21.30  Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,           január 28.                  Aquinói Tamás, Karola, Petra

18.30–20.00  Patrona Hungariae Énekkar próba. Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30  Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      január 29.                  Adél, Valér

18.30–20.30  Komputer tanfolyam

18.30–20.00  Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30  Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,            január 30.                  Martina, Jácinta

18.30–20.00  Családok fóruma: Januári depresszió

*

Szombat,        január 31.                  Bosco János, Marcella

19.00–24.00  Egyházközségi farsang missziótanácsosoknak, ministránsszülőknek, csoportfelelőseinknek, zártkörű rendezvény

* * *

2008-ban egyházi közösségünkben a keresztség szentségében részesült 11 gyermek; az első szentáldozáshoz járult 9 gyermek; eltemettünk 3 elhunytat; a házasság szent­ségét ki­szolgáltattuk 1 jegyespárnak.

* * *

Ministránsaink közül Paulescu Daniela 38, Paulescu Anna 34, Csatár Isabella 33, Erli Jennifer 29, Kucsera Ágnes 28, Diekötter Krisztina 25, Diekötter Maria 24, Diekötter Robert 20, Jánosi Kinga 19, Lauber Dániel 17, Lauber Paloma 14, Biró Noémi 13, Jánosi Ferenc 13, Nadj Markus 12, Lauber Dávid 11, Siményi Andrea 8, Siményi Monika 8, Győry Katalin 7, Lévai András 6, Lévai Tamás 6, Lévai Kristóf 5, Barbul Anna 4, Gőgh Júlia 3, Győry András 2,  Győry István 2, Józsa Péter 2, Rößner Matthias 2, Zsebics Baldwin 2, Barbul András 1, Bruntschitsch Jessica 1, Győry László 1, Iancu Corina 1, Józsa Máté 1, Korozs János 1, Korozs Lőrinc 1, Pfeifer Sarah 1 alkalommal vett részt az oltár körüli szolgálatban. Hálásan Köszönjük! Isten fizesse meg!.

* * *
ELŐZETES: Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony: 17.00-tól szentmise missziónk házi kápolnájában; 6-án Imakör és KMÉM; 7-én és 14-én Hétvégi Magyar Iskola és cserkész­foglalkozás; 12-én Szeniorok Klubja; 13-án Ifjúsági találkozó; 15-én Ifjúsági mise.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános