Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2009.

április

5.

ÉRTESÍTŐ

 

 

26.

évfolyam

7. (893.) szám

 

 

 

 

Nagyheti szertartások és húsvéti szentmi­sék

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

 

Kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!

Gesegnetes und frohes Osterfest!

ÁPRILIS 5., VIRÁGVASÁRNAP

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise barkaszenteléssel † Dr. Bátky Kázmér és Ledermüller Olivér l. ü., valamint Jenő egészségéért és a magyar ifjúság lelki sebeinek orvoslásáért

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                  Glatz Hajnalka (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mk 14, 1–15, 47)

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

 

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Schubert – Ingrediente és In monte Oliveti; Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója; Menegali – Jézus, bűnbánat útja; Bozóki/Szentmihályi-Tárkányi/Jussel – Megnyugvás Isten­ben, valamint Gímesi/Sík Sándor – Áll a gyötrött Istenanyja című kórusművekkel

Szólisták:            Mekker Árpád (Evangélista), Sneff János (Jézus), Pfeiffer Ottó (Pilátus), Szoprán mind (Szolgáló)

 

Mise után             rózsafüzér titokcsere

és a keresztség szentségében részesül Ley Benjamin

 

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az Úr a földművesek munkáját gazdag terméssel áldja meg, és a gazdagabb népek érzékenyebbek legyenek a világban tapasztalható éhínség iránt.

 

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

*

ÁPRILIS 9.,  NAGYCSÜTÖRTÖK

18.30–18.55        Húsvéti gyóntatás

19.00–20.00        Nagycsütörtök esti szentmise Smid Klára l. ü.

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                  Krasznai Róbert  (Kiv 12, 1–14; 1 Kor 11, 23–26; Jn 13, 1–15)

Orgonista és előénekes Jussel Ottó

*

ÁPRILIS 10., NAGYPÉNTEK

10.00 órai kezdettel Nemzetek Keresztútja a St. Michael-templomtól a Hl. Geist-templomig (Marienplatz). A 13. állomást mi végezzük.

14.30­–14.55        Húsvéti gyóntatás

15.00–16.00        Nagypénteki szertartás a mi Urunk Jézus Krisztus kín­szenve­désének és kereszthalálának emlékére

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                  Turu Ágnes (Iz 52, 13–53, 12; Zsid 4, 14–16; 5, 7–9 Jn 18, 1–19)

Előénekes           Jussel Ottó

*

ÁPRILIS 11., NAGYSZOMBAT – HÚSVÉTI VIGÍLIA

20.30–20.55        Húsvéti gyóntatás

21.00–22.30        Feltámadási szentmise

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                  Csanálosy Zsuzsa, Glatz Hajnalka, Polgár Gábor

Előénekes és orgonista Jussel Ottó

 

Mise végén          ételszentelés

*

ÁPRILIS 12., HÚSVÉT VASÁRNAP – KRISZTUS URUNK FELTÁMADÁSA

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( N. M. )

10.30–11.30       HÚSVÉTVASÁRNAPI  szentmise Rogge Marietta l. ü.

 

Celebráns             Merka János plébános

Lektor                   dr. Rodewald Éva (ApCsel 10, 34a. 37–43; Kol 3, 1–4; Jn 20, 1–9)

Orgonál                 Jussel Ottó

 

Mise végén          ételszentelés

                              és a keresztség szentségében részesül Kurucz Vincent Krisztián

 

Zsoltárválasz       Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

április 12-én Mária l. ü. és 26-án 12.30-kor a St. Josef-templomban,

Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

ÁPRILIS 13., HÚSVÉTHÉTFŐ

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ( K. R. )

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

 

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                  Kucsera János (ApCsel 2, 14. 22–33; Mt 28, 8–15)

Orgonál               Jussel Ottó

 

Zsoltárválasz       Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

*

ÁPRILIS 19., HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. É. )

10.30–11.30        Ünnepélyes szentmise egy szándékra (H. Aranka)

 

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                  Jánosi András (ApCsel 4, 32–35; 1 Jn 5, 1–6; Jn 20, 19–31)

Orgonál               Sneff János

 

Zsoltárválasz       Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.

*

ÁPRILIS 26., HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

10.00–10.25        Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( T. K. )

10.30–11.30        Ifjúsági szentmise † Veress Ilona, Prof. Veress Antal és Németh Istvánné (Ilona) l. ü.

 

Celebráns           Merka János plébános

Lektor                  Krasznai Norbert (ApCsel 3, 13–19; 1 Jn 2, 1–5a; Lk 24, 35–48)

 

Közreműködnek a DurMolOk dr. Kováts János és Geng Ildikó vezetésével

 

Zsoltárválasz       Ragyogtasd ránk, Uram,* arcod fényességét!

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,                  április 20.            Tihamér, Tivadar, Töhötöm

18.00–19.45        Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.30        Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,                  április 21.            Anzelm, Konrád

16.00–18.00        Bébi-Mami Kör

16.00–18.00        Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

18.30–21.30        Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,               április 22.            Csilla, Noémi

18.30–21.30        Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,         április 23.            Adalbert, Béla, Hunor

17.00–17.30        Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30        Bibliakör: Szent Pál-év / VI. rész –  Mindnyájan Krisztus által szabadultunk meg

18.30–20.00        Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30        Komputer tanfolyam

20.00–21.30        Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

18.00–19.30        Dr. Hildegard Rechnitz bírónő magyar nyelvű, ingyenes jogi, adójogi, gazdasági és könyvelői tanácsadó szolgálata

*

Péntek,               április 24.            György, Fidél, Hunor

18.30–21.00        Családok fóruma – Tavaszi nagytakarítás, ne csak a családban

19.30–21.30        Ifjúsági találkozó –  A passió (DVD)

*

Szombat,            április 25.            Márk evangélista

12.00–13.00        Elsőáldozási előkészítő

12.00–15.30        Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00        Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30        Hölgykoszorú

 

* * *

 

ELŐZETES: Május 4-én Karitász közgyűlés; 7-én Szeniorok Klubja; 9-én Hétvégi Magyar Iskola és cserkész­foglalkozás anyák napi ünnepséggel; 17-én Elsőáldozás.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános