Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2009.

április

26.

ÉRTESÍTŐ

 

 

26.

évfolyam

8.  szám

 

 

Húsvét 3. vasárnapja

 

Húsvéti imádság

Urunk, Jézus Krisztus,
te a halál sötétségébe elküldted világosságodat.
A legmélyebb magány örvényében
most és mindenkor
szereteted elrejtett hatalma lakik,
s titkaid közepette
a megváltottak allelujáját énekelhetjük.

 

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét,
mely nem hagy tévelyegni minket,
s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz,
amikor minden bizonytalannak látszik,
adj abban az időben is,
amikor ügyed halálküzdelmet vív,
elegendő fényt, hogy téged el ne veszítsünk,
elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk,
azoknak, akik még jobban rászorulnak erre.
Hadd világítson be húsvéti örömöd titka,
mint a hajnalfény,
napjainkba,
hadd legyünk igazán húsvéti emberek
a történelem nagyszombatjain.
Add, hogy a világos és a sötét napokban egyaránt,
a mai időkben is,
vidáman járjuk utunkat,
eljövendő dicsőséged felé. Ámen.
(Josef Ratzinger)

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

ÁPRILIS 26., HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( T. K. )

10.30–11.30    Ifjúsági szentmise † Veress Ilona, Prof. Veress Antal és Németh Istvánné (Ilona) l. ü.

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             Krasznai Norbert (ApCsel 3, 13–19; 1 Jn 2, 1–5a; Lk 24, 35–48)

 

Közreműködnek a DurMolOk: Abonyi Zsuzsi, Borsodi Klára, Fábián-Lechli László, Fodor Attila, Gergely Ildikó, Glatz Hajnalka, Hart István, Hudra Éva, Nadj Mária, Polgár Gábor, Poszet Katalin, Rácz Tibor, Schäfer Lenz, Staszkiv Péter, dr. Kováts János és Geng Ildikó vezetésével

 

Zsoltárválasz   Ragyogtasd ránk, Uram,* arcod fényességét!

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

április 26-án és május 10-én † József  l. ü. 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

MÁJUS 3.     HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA

10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( N. M. )

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Pál, Margit és János  l. ü.

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             Csanálosy Zsuzsa (ApCsel 4, 8–12; 1 Jn 3, 1–2; Jn 10, 11–18)

Orgonista         Sneff János

 

Mise után        rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a világiak és a keresztény közössé­gek felelős előmozdítói legyenek a papi és szerzetesi hivatásoknak.

 

Zsoltárválasz   A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az lett szegletkővé.

 

*

MÁJUS 10.   HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA

10.00–10.25    Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság ( M. Zs. )

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

 

Celebráns        Merka János plébános

Lektor             Jánosi Margit (ApCsel 9, 26–31; 1 Jn 3, 18–24; Jn 15, 1–8)

Orgonista         Sneff János

 

Zsoltárválasz   Dicsérlek téged, Istenem* szent néped körében.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Plébánosunk, Merka János április 27-től 30-ig részt vesz Passauban

az Európai Magyar Papi Konferencián.

*

Hétfő,            április 27.       Zita, Marianna

18.00–19.45    Angol nyelvtanfolyam

19.30–21.00    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            április 28.       Chanel Péter, Valéria

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,          április 29.       Sienai Katalin, Petúr

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,    április 30.       V. Piusz pápa, Katalin, Kitti

18.30–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,          május 1.          A munka ünnepe, Szt. József a munkás, Fülöp, Jakab

                        Missziónk hivatala zárva.

                        Elsőpéntek.

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,        május 2.          Atanáz, Zsigmond

 

*

Vasárnap,      május 3.          Fülöp és Jakab apostolok, Tímea, Viola

18.30–20.30    Filmklub: „Két fogoly” című színes magyar játékfilm (1937) bemutatása (Jávor Pál, Bajor Gizi)

 

* * *

Patrona Hungariae Énekkarunk a nyári szünidőig próbát csak a köv. napokon tart: május 6. és 27.; június 17.; július 1. és 15.

 

Hétfő,            május 4.          Flórián, Szilvánusz, Mónika

18.00–19.45    Angol nyelvtanfolyam

19.00–20.00    Magyar Karitász Szolgálatunk közgyűlése

19.30–21.00    Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,            május 5.          Gyöngyi, Györgyi, Gotthárd, Júlia

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,          május 6.          Ivett, Frida, Zsóka

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,    május 7.          Boldog Gizella, Bendegúz, Gusztáv

13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00    Szeniorok Klubja: Geng Ildikó és Bokor Iván szórakoztató zenés műsora. Szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

20.00–21.30    Tánckör klasszikus táncot tanulóknak

*

Péntek,         május 8.          Győző, Mihály

19.00–21.30    KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezése: Maróti Orsolya (Budapest) „Magyar nyelvoktatás a diaszpórában” című előadása

*

Szombat,       május 9.          Gergely, Edua

12.00–13.00    Elsőáldozási előkészítő

12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola anyák napi ünnepséggel

15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás

 

Magyar szentmise Erdingben, május 9-én 16.00–tól a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

*

Vasárnap,      május 10.        Ármin, Jób, Pálma

19.00–20.00    Májusi ájtatosság a Marienplatz-on Reinhard Marx érsek vezetésével.

* * *

ELŐZETES: Május 14-én Bibliakör; 15-én Imakör és Ifjúsági találkozó; 16-án Hétvégi Magyar Iskola és cserkész­foglalkozás, valamint Katakomba Klub és Hölgy­koszorú kirándulás; 17-én Elsőáldozás, Ifjúsági szentmise.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános