Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2008.

október

5.

ÉRTESÍTŐ

 

 

25.

évfolyam

16. szám

 

 

Évközi 27. vasárnap

 

 

Aki termést akar szőlőjében, az gondosan megműveli a földet és bekeríti. Eltávolítja a köveket. Amint a szőlőnek vízre és napsugárra van szüksége, hogy termést hozzon, úgy kell nekünk is befogadnunk Isten igéjét és szeretetét.

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

OKTÓBER 5., ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a Rózsafüzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért és Isten segítségéért

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Jánosi András (Iz 5,1-7; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43)

            Orgonista         Jussel Ottó

            Mise után       rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a Római Püspöki Szinódus az Isten igéjének szolgálatában állókat segítse, hogy bátran az összegyházzal egységben a hit igazságait továbbadják.

Mise után a keresztség szentségében részesülnek: Holzner Dávid, Hámori Lilly Marie és Simon Hanna Viktória

            Zsoltárválasz    Isten kedves szőlője * az ő választott népe.

*

OKTÓBER 12., ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Csanálosy Zsuzsa (Iz 25,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)

            Orgonista         Jussel Ottó

            Zsoltárválasz    Otthonom lesz az Isten háza * mindörök szünet nélkül.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, október 12-én 12.30-kor Nadj Júlia valamint Rozália l. ü. és okt. 26-án

a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

OKTÓBER 19., ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. É.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes ifjúsági szentmise Guzi Zoltán l. ü.

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Krasznai Norbert (Iz 45,1.4-6; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21)

            Közreműködik a DurMolOk dr. Kováts János és Geng Ildikó vezetésével

*

OKTÓBER 26., ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

                 Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise Kopácsy Zoltánné (Marianne) l. ü.

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Jánosi Margit (Kiv 22,20-26; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40)

            Orgonista         Jussel Ottó

            Mise után a keresztség szentségében részesülnek: Weißpecher Raul és Wink Maximilian.

            Zsoltárválasz    Szeretlek, Uram, Istenem * én erősségem.

            Közreműködik a Patrona Hungariae Jussel Ottó vezetésével

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,        október 5.       Aurél, Attila, Flávia

Rózsafüzér Társulat közgyűlés, amelyet 10.00 órakor a Damenstift-templomban ünne­pélyes rózsafüzér ájtatossággal kezdünk, a vasárnapi szentmisével és havi titokcserével folytatunk; aztán missziónkon, 12.30–14.00-ig megbeszélések és agapé (ebéd, beszámoló, évi csoport­beosztás, új tagok felvétele). Az ebédről és hozzávalókról missziónk gondoskodik. Szeretettel várjuk társulatunk minden tagját.

*

Hétfő,             október 6.       Brúnó, Renáta

19.00–21.30      Komámasszony-néptánccsoport

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam

*

Kedd,              október 7.       Rózsafüzér királynője, Amália

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

18.30–21.30      Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,            október 8.       Magyarok Nagyasszonya, Koppány, Benedikta

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 9.       Dénes, Leonardi János, Ábrahám

17.00–18,30    Bibliakör: Szent Pál-év / I. rész – Tarzuszi Saul

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

*

Péntek,           október 10.     Gedeon, Borgia Ferenc

18.00 órától vasárnap, október 12-én 14.00 óráig Ifjúsági lelki hétvége és Családok fóruma Rimstingben. Jelentkezni lehet október 9-ig. Lásd MEGHÍVÓ!

*

Szombat,         október 11.     XXIII. János pápa, Brigitta, Gitta, Etel

12.00–15.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

*

Hétfő,             október 13.     Kálmán, Ede, Edvárd

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam

19.00–20.00    Ünnepélyes Rózsafüzér ájtatosság Reinhard Marx érsek vezetésével a Marienplatzon

*

Kedd,              október 14.     I. Kallixtusz, Helén, Alán

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

18.30–21.30      Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,            október 15.     Avilai Teréz, Auróra, Aranka

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 16.     Hedvig, Alacoque Margit, Lehel

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

*

Péntek,           október 17.     Antiochiai Ignác, Rudolf, Rezső

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,         október 18.     Lukács evangélista, Jusztusz

19.00–02.00    Szüreti karitász-bál a PACSIRTÁK közreműködésével. Jelentkezés missziónkon, vagy szentmisék után a sekrestyében. Lásd MEGHÍVÓ!

*

Hétfő,             október 20.     Vendel, Vitálisz

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam

*

Kedd,              október 21.     B. IV. Károly, Orsolya, Zsolt, Solt, Celina

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

18.30–21.30      Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,            október 22.     Előd, Kornélia, Korinna

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 23.     Kapisztrán János, Gyöngyi, Nemzeti ünnep

14.00–17.00    Szeniorok Klubja: Csanálosy Zsuzsa verses összeállítása. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

*

Péntek,           október 24.     Claret Antal Mária, Salamon, Gilbert

19.30–21.30      Széchenyi Kör: Megemlékezés nemzeti ünnepünkről – Kovász Egyesület Irodalmi Csoportja (Budapest): Emlékműsör Mindszenty József  hercegprímásról

*

Szombat,         október 25.     Pécsi Mór, Blanka, Krizanta

12.00–15.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

 

Magyar szentmise Erdingben, október 25-én 16.00–tól a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8. Celebráns Merka János plébános.

 

Merka János plébános október 13-tól 19-ig részt vesz a Németországi Magyar Papi Konferencián Trier-ben.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános