Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2008.

október

26.

ÉRTESÍTŐ

 

 

25.

évfolyam

17. szám

 

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről

 

Uram, köszönöm, hogy föl­di hazát, népet adtál, ahova tartozhatok. Köszö­nöm, hogy hazám, népem vonásait magamon hordha­tom, és erről felismerhető vagyok. Köszönöm, hogy hazám, népem szolgálatára állítasz, küldesz. Köszö­nöm, hogy értéket, lehe­tőségeket, képessége­ket adtál nekem ehhez. Kérlek, add, hogy értékei­met és a lehetőségeket tisztán felhasználva le­hessek hazámnak, népemnek a javára. Add, hogy – bár gyakran nem látom tökéletesnek –, veled együtt szeressem hazámat, népemet; ugyanakkor az érte való tevékenykedés közben el ne feledkezzek rólad, és országodról, ahova hazavárod minden nép gyer­mekeit, hogy veled együtt örvendezhessünk. Ámen.

 

* * *

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

OKTÓBER 26., ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP

                    Egyházi megemlékezés nemzeti ünnepünkről

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (M. Zs.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise Kopácsy Zoltánné (Marianne) l. ü.

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Kucsera János (Kiv 22, 20–26; 1 Tessz 1, 5c–10; Mt 22, 34–40)

            Közreműködik a Patrona Hungariae Énekkar Kerényi György – Szentlélek Isten szállj

            reánk, Halmos László – Jubilate és Hiszek a Szent Szívben kórusművekkel

            Orgonál és vezényel Jussel Ottó

            Mise után a keresztség szentségében részesül: Weißpecher Raul és Wink Maximilian.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, okt. 26-án és nov. 9-én a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

NOVEMBER 1., MINDENSZENTEK ÜNNEPE

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Dr. Rodewald Éva (Jel 7, 2–14; 1 Jn 3, 1–3; Mt 5, 1–12a)

            Orgonista         Jussel Ottó

            Zsoltárválasz   Ez az istenkeresők pe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.

*

NOVEMBER 2., Halottak napja – ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( N. M.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise Schönberger András és a Schönberger család elhunyt tagjaiért és elhunyt lelkipásztorainkért

 

Dr. vitéz Koráni Elemér (* 1888, t  ?)                               Marczell Tibor (* 1921, t 1990. 09. 10.)

Dr. Rozsály Ferenc (* 1917, t 1957. 02. 17.)                     Dr. Kozma György (* 1939, t 1990. 12. 14.)

Dr. Ádám György (* 1912, t 1978. 01. 18.)                      Dr. Harangozó Ferenc (* 1907, t 1991. 12. 23.)

Füstös Antal (* 1919, t 1985. 07. 16.)                              Dr. Fábián Károly (* 1919, t 1993. 02. 06.)

Dr. Közi Horváth József (* 1903, t 1988. 05. 26.)            Dr. Bácsváry Róbert (*1922, t 2000. 09. 13.)

Dr. Eperjes Ernő (* 1914, t 1988. 08. 26.)                         Kölley György (*1919, t 2005. 03. 14.)

Hajdú István (* 1918, t 1990. 05. 10.)                               Msgr. Vincze Mihály (*1915, t 2005. 09. 14.)

 

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Csanálosy Zsuzsa (Mal 1, 14b–2, 2b. 8–10; 1 Tessz 2, 7b–9. 13; Mt 23, 1–12)

            Orgonista         Jussel Ottó

            Mise végén    rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a szentek szeretetről tett tanúsága meg­erősítse a keresztényeket Isten és felebarátaik szolgálatában, Krisztus mintájára, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon.

            Zsoltárválasz   Őrizd meg lelkemet * a te békédben, Uram.

*

NOVEMBER 9., ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( K. R.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Jánosi Margit (Bölcs 6, 12–16; 1 Tessz 4, 13–18; Mt 25, 1–13)

            Orgonista         Jussel Ottó

            Zsoltárválasz   Hozzád gyódik szívem, * én Uram, Istenem.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,        október 26.     Dömötör, Amand, Evariszt

10.30–11.30    Egyházi megemlékezés Nemzeti ünnepünkről a Damenstift-templomban

 

Patrona Hungariae Énekkarunk tagjai: Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Denkmann Anna, Farkas-Tscholakoff Ildikó, Gombár Mária, Meggyesy Irén, Mekker Edit, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika; Alt: Biergiesser Anikó, Jánosi Margit, Joó Rita, Jussel Erzsébet, Lévai Katalin, Tamás Katalin; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó;

Basszus: Sneff János, Wetzstein Antal

*

Október 26. a téli időszámítás kezdete. Az órákat hajnalban visszaállítják 1 órával.

 

*

Hétfő,             október 27.     Szabina, Antonietta

19.00–21.30      Komámasszony-néptánccsoport

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam

*

Kedd,              október 28.     Simon és Júdás Tádé apostolok, Alfréd 

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

18.30–21.30      Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,            október 29.     Nárcisz, Melinda

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      október 30.     Alfonz, Stefánia

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

19.00–20.00      Ökumenikus előkészítő bizottság ülése

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

*

Péntek,           október 31.     Romzsa Teodor, Farkas, Rodrigó

*

Szombat,         november 1.   Mindenszentek ünnepe, Marianna

*

Vasárnap,        november 2.   Halottak napja, Achillesz, Tóbiás

18.30–20.30      Filmklub: Zilahy Lajos – Két fogoly

*

Hétfő,              november 3.   Porres Márton, Győző, Szilvia

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam

*

Kedd,              november 4.   Borromeo Károly, Karola, Karolina

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

18.30–21.30      Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,            november 5.   Imre herceg, Filótea, Tétény

19.00–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      november 6.   Lénárd, Kölni Krisztina, Leonardo

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Klasszikus  tánc           

*

Péntek,           november 7.   Rezső, Csongor, Engelbert

                        Elsőpéntek. Egész napos beteglátogatás.

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,         november 8.   Zsombor, Kál, Kolos

18.00–24.00    Szent Cecília-est– A köszönet és hála jegyében szeretettel vár­juk Patrona Hungariae Ének­karunk és a DurMolJk ifjúsági énekkar min­den tagját, hitvesével együtt, hagyományos és zártkörű ünnep­ségünkre, ame­lyet hálaadó szentmisével kezdünk missziónk házi kápol­nájában és vacsorával foly­tatunk missziónk nagyter­mében. Tisztelettel kérem, hogy részvételüket a Szent Cecília-esten jelezzék, legkésőbb csütörtökön, november 6-án.

* * *

Elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezés máris, legkésőbb november 30-ig.

*

Az október 18-i jótékonysági szüreti bálunk tiszta jövedelme 963,65 €uro.

Az összeget müncheni Magyar Karitász Szolgálatunknak átadtuk.

Isten fizesse meg jóságukat!

* * *

ELŐZETES: November 13-án Szeniorok Klubja; 14-én Ifjúsági találkozó; 15-én HMI, cserkészet és Katakomba Klub; 16-án ifjúsági szentmise; 19-én Ökumenikus istentisztelet; 21-én Imakör és Családok fóruma; 22-én HMI, cserkészet és Hölgykoszorú; 23-án szentföldi zarándokok találkozója.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános