Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2008.

november

9.

ÉRTESÍTŐ

 

 

25.

évfolyam

18. szám

 

 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

 

Krisztus velem, előttem, mögöttem;

Krisztus bennem, alattam, fölöttem;

Krisztus jobbomon és baloldalomon;

Krisztus házam küszöbénél és ágyam fejénél;

Krisztus szekerem rúdjánál és hajóm kormányánál;

Krisztus azok szívében, akik rám gondolnak;

Krisztus azok szájában, akik rólam beszélnek;

Krisztus minden szemben, mely lát engem;

Krisztus minden fülben, mely hallja beszédem ...

(Régi ír himnusz)

 

 

* * *

 

Földi életünk a reménység és a próbatétel ideje. Várjuk az Úr eljövetelét, és készek vagyunk minden áldozatot meg­hozni, hogy találkozhassunk vele. Őrizzük hitünk fényét, vigyázunk lelkünk kegyelmi állapotára és nem engedjük, hogy éberségünk hiánya miatt az oktalan szüzek sorsára jussunk: kizárjanak minket a menyegzős lakomáról.

(KM/A, 728. o.)

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

NOVEMBER 9., ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R .)

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise Isten segítségéért

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Fábián-Lechli László (Bölcs 6, 12–16; 1 Tessz 4, 13–18; Mt 25, 1–13)

            Orgonista         Jussel Ottó

 

            Zsoltárválasz   Hozzád gyódik szívem, * én Uram, Istenem.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, november 9-én a Czirják és Tóth, valamint a Steiner család elhunyt tagjaiért és 23-án a Thess család elhunyt tagjaiért a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

 

 

NOVEMBER 16., ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes ifjúsági szentmise † Duka Miléva l. ü.

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Glatz Hajnalka (Péld 31, 10–31; 1 Tessz 5, 1–6; Mt 25, 14–30)

 

            Közreműködnek a DurMolOk dr. Kováts János és Geng Ildikó vezetésével

 

            Mise után       a keresztség szentségében részesül: Balázs Sarah Jessica

 

*

NOVEMBER 23., KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( T. K.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise Mekker Ottó l. ü.

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor               Jánosi András (Ez 34, 11–17; 1 Kor 15, 20–26. 28; Mt 25, 31–46)

            Orgonista         Jussel Ottó

 

            Zsoltárválasz   Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

 

November 30-án adventi lelkinap dr. Seregélyi István ny. egri érsek vezetésével.

A lelkinap programja:

10.00-10.30 gyóntatás a Damenstift-t.-ban

14.00-kor     2. elmélkedés

10.30-11.30 szentmise, 1. elmélkedés

14.45-kor     kávészünet

12.30-13.30 közös ebéd a misszión

15.15-kor     gyóntatás és rózsafüzér ájtat.

16.00-kor  3. elmélkedés, áldás, elbocsátás

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,              november 10. Nagy Szent Leó, Réka, Avellinói András

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam

 

*

Kedd,              november 11. Tours-i Márton, Atád, Tódor

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

18.30–21.30      Regös néptánc tanfolyam

 

*

Szerda,            november 12. Jozafát, Asztrik, Jónás

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30      Regös-néptánccsoport

 

*

Csütörtök,      november 13. Magyar szentek és boldogok

13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00    Szeniorok Klubja: A szentföldi zarándoklatunkon készült videofilm meg­tekintése. A filmvetítés előtt Csanálosy Zsuzsa összeállítása Dsida Jenő ver­seiből. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

 

*

Péntek,           november 14. Aliz, Huba, Vanda

19.00–20.30    Ifjúsági találkozó: Don Bosco – A szeretet küldetése  (I. rész)

19.00–21.30      KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezése: Rónai Péter (Budapest) előadása „Olyan gazdaságpolitikát kell megfogalmazni, amelyik minden emberről szól!” címmel

 

*

Szombat,         november 15. Nagy Szent Albert, Lipót, Richárd

12.00–15.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

 

*

Vasárnap,        november 16. Skóciai Margit, Ödön, Ottmár

10.30–11.30    Ünnepélyes ifjúsági szentmise a Damenstift-templomban

*

Hétfő,              november 17. Gertrúd, Hilda

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam

*

Kedd,              november 18. A Péter- és a Pál-bazilika búcsúja, Jenő, Noé

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

18.30–21.30      Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,            november 19. Árpád-házi Erzsébet, Zsóka

19.00–21.30    Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel missziónkon. Köz­re­mű­ködik Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezetésével.

Az ökumenikus ima­óra után agapé. Szeretettel várjuk mindkét felekezet híveit és mindazokat, akik Krisztus Urunk szándékának megfelelően szívesen imádkoznak velünk a keresz­té­nyek egységéért.

*

Csütörtök,      november 20. Jolán, Bódog, Bulcsú

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Klasszikus  tánc           

*

Péntek,           november 21. Szűz Mária bemutatása, Olivér

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

18.30–21.00      Családok fóruma: filmvetítés

*

Szombat,         november 22. Cecília, Cicelle, Célia

12.00–15.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással - elmarad!!!

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30     Hölgykoszorú és Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsor­nézés, böngészés  hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

*

Vasárnap,        november 23. Krisztus Király ünnepe, I. Kelemen pápa, Kolumbán

16.00–18.00      A szentföldi zarándokok találkozója

* * *

Elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezni lehet azonnal, de legkésőbb november 30-ig.

* * *

ELŐZETES: November 27-én Bibliakör; 30-án Advent 1. vasárnapja – Adventi lelkinap dr. Seregély István ny. egri érsek vezetésével; december 4-én Szeniorok Klubja; 5-én Imakör; 6-án HMI, cserkészet és Hölgykoszorú.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános