Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2008.

november

23.

ÉRTESÍTŐ

 

 

25.

évfolyam

19. szám

 

 

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

 

Krisztus az Egyetemes Bíró Király. Történelmünk azzal telje­sedik majd ki, hogy ő eljön dicsőségében, összes angyalainak kíséretében: minden nemzet összesereglik előtte, ő pedig szét­választja és megítéli őket. Ez a tanítás mindenkinek szól, hí­vőknek és nem hívőknek egyaránt: egyetemes tanítás tehát az egyetemes ítéletről. Amilyen mértékben nyitottak voltunk a te­vékeny jóságra az éhezők, a szomjazók, az idegenek, a ruhátla­nok, a betegek, a bebörtönzöttek irányában, olyan mértékben teljesítettük Teremtőnk és Atyánk ránk vonatkozó szándékát, vagyis az egyetemes szeretet megvalósítását.

Minden és mindenki Krisztusé. Ebben az egyetemes királyi hatalomban és gondviselésben az a leg­lényegesebb – a legszebb és egyben a legdrámaibb –, hogy minden ember az ő testvére: az, akit szeretünk, és segítünk; az, akit elhanyagolunk és megvetünk; én, akit majd jobbjára állít, és visz magával Atyja uralmába; én, aki kerülhetek a baljára is, ahonnan visszafordíthatatlan az út a kárhozatba.

Nagy Ferenc SJ

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

NOVEMBER 23., KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

            10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( T. K.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise Mekker Ottó és Tölles Irén l. ü.

 

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Jánosi András (Ez 34, 11–17; 1 Kor 15, 20–26. 28; Mt 25, 31–46)

            Orgonista         Jussel Ottó

 

            Zsoltárválasz   Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

 

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, november 23-án a Thess és László család elhunyt tagjaiért a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

 

November 30., ADVENT 1. VASÁRNAPJA

            10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (L. K.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes főpapi szentmise

                                    Adventi lelkinapunk kezdete – 1. elmélkedés

 

            Celebráns       Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek

            Koncelebráns   Merka János plébános

            Lektor              Glatz Hajnalka (Iz 63, 16b–19b; 64, 1–8; 1 Kor 1, 3–9; Mk 13, 33–37)

 

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk Halmos Lajos – Ecce sacerdos, Rorate coeli – gregorián, Kodály Zoltán – Jöjj el, jöjj el Emmanuel és Lajtha L./Tóth J.– Mária, Mária kórusművekkel

 

            Orgonál és vezényel Jussel Ottó

 

            12.30–17.00    Adventi lelkinap a misszión. Lásd 3. oldal!

*

DECEMBER 7., ADVENT 2. VASÁRNAPJA

            10.00–10.25      Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M. )

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Kopácsy Zoltán és Sándor Lajos l. ü.

 

            Celebráns         Merka János plébános

            Lektor              Jánosi Margit (Iz 40, 1–11; 2 Pét 3, 8–14; Mk 1, 1–8)

            Orgonista         Jussel Ottó

 

            Mise után       rózsafüzér titokcsere

            Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az Egyház az erőszak és életellenes megnyilvánulásokkal szemben az élet kultúrájáért szálljon síkra.

 

Zsoltárválasz     Uram, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * üdvösségedet add meg nékünk!

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap         november 23. Krisztus Király ünnepe, I. Kelemen pápa, Kolumbán

16.00–18.00      A szentföldi zarándokok találkozója

*

Hétfő,             november 24. Vietnámi vértanúk, Emma, Flóra, Virág

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam

*

Kedd,              november 25. Alexandriai Katalin, Liza

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

18.30–21.30      Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,            november 26. Virág, Konrád, Leonarda

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar főpróba

19.00–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      november 27. Virgil, Virgínia, Amina

17.00–17.30    Szentmise missziónk házi kápolnájában Tasnádi László l. ü.

17.30–18.30    Bibliakör: Szent Pál-év / II. rész –  „A damaszkuszi úton”

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

*

Péntek,           november 28. Marchiai Jakab, Stefánia

17.00–19.00    Miniklub barkács-délutánministránsok találkozója

19.30–21.30      Széchenyi Kör – jubileumi előadás. A Kör fennállásának 30. évfordulója alkalmából dr. Seregély István ny. egri érsek „A magyar és európai kereszténység helyzete és perspektívája” címmel  tart előadást.

*

Szombat          november 29. Ilma, Taksony, Filoména

 

*

Vasárnap         november 30. András apostol, Andrea, Andor

 

Adventi lelkinap a misszión dr. Seregély István ny. egri érsek vezetésével.

A lelkinap programja:

12.30-13.30 közös ebéd a misszión

14.45-kor kávészünet

14.00-kor 2. elmélkedés

15.15-kor gyóntatás és rózsafüzér ájt.

16.00-kor 3. elmélkedés, áldás, elbocsátás

 

Elsőáldozásra és bérmálásra jelentkezni lehet azonnal, de legkésőbb november 30-ig.

 

Hétfő,             december 1.   Elza, Blanka, Natasa

19.00–21.30      Komámasszonyok-néptánccsoport

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam

19.00–20.00      Ösztöndíj Kárpátaljáért Alapítvány gyűlése

*

Kedd,              december 2.   Melinda, Aurélia, Vivien

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

18.30–21.30      Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,            december 3.   Xavéri Ferenc, Olívia

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

19.00–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      december 4.   Damaszkuszi János, Borbála, Barbara

13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00   Szeniorok Klubja: „Jöjj el, édes Üdvözítőnk” címmel adventi gyertyagyújtás és énekek, Mikulás-ünnepség, és Csanálosy Zsuzsa szavalatai. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden  nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Klasszikus  tánc           

*

Péntek,           december 5.   Vilma, Csaba, Sába, Sebő

                        Elsőpéntek. Egész napos beteglátogatás.

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–21.30      KMÉM: Dúl Géza, a MKPK cigánypasztorációval megbízott referense „A magyarországi cigányság helyzete a pasztorációs kihívások tükrében” címmel tart előadást.

*

Szombat,         december 6.   Miklós, Leontina, Gyopárka

12.00–15.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással és adventi gyertyagyújtással

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

 

Magyar szentmise Erdingben, december 6-án 16.00–tól a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8.

Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól találkozó és Mikulás-ünnepség a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

 

Vasárnap         december 7.   Ambrus, Ambrózia, Agaton

16.30–18.00      Jótékonysági koncert a Damenstift-templomban a DurMolk, Tóth Mónika és Bokor Iván közreműködésével a budapesti Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Családok Átmeneti  Otthonának lakói számára

* * *

ELŐZETES: December 11-én Bibliakör; 12-én Ifjúsági találkozó; 13-án HMI, cserkészet, Hölgykoszorú és Katakomba Klub; 14-én Ifjúsági mise a Damenstift-templomban és Karácsonyi ünnepség a Sieboldstr. 11. alatt; 19-én Családok fóruma

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános