Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2008.

március

2.

 

ÉRTESÍTŐ

 

 

25.

évfolyam

4.  szám

 

 

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

 

 

Jézus a vaknak nem csak a szemevilágát adta vissza, hanem elvezeti a hitre, megnyitja belső szemét is. Ezáltal megváltozik, megújul az élete: már lát, de nem csak testi szemével, hanem látja, hogy útja az Isten által megjelölt életbe vezet. Mert a Világ Világossága gyógyította meg, ezért világosságban él.

 

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

MÁRCIUS 2., NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a Réz és Csanálosy család elhunyt tagjaiért, valamint Jansenné Német Magda l. ü.

Celebráns         Ft. Kovács József és Merka János plébános

Lektor              Csanálosy Zsuzsa (1 Sám 16, 1b 6–13a; Ef 5, 8–14; Jn 9, 1–41)

Orgonista         Jussel Ottó

Mise után       rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az egyének és népek az egyház tanúságtétele által a megbocsátást, kiengesztelődést és Krisztus szeretetét tekintsék az új emberség forrásának.

 

Zsoltárválasz    Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

*

MÁRCIUS 9., NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és ifjúsági keresztúti ájtatosság

10.30–11.30    Ünnepélyes ifjúsági szentmise Oláh Zoltán, valamint a Geng és Schwarzkopf cs. elhunyt tagjaiért

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Krasznai Norbert (Ez 37, 12b–14; Róm 8, 8–11; Jn 11, 1–45)

Közreműködik DurMolOk ifjúsági énekkarunk dr. Kováts János és Geng Ildikó vezetésével

 

Magyar szentmise Rosenheimban, március 9-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns Merka János plébános.

 

MÁRCIUS 16., VIRÁGVASÁRNAP

10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és keresztúti ájtatosság ( T. Á. )

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise, barkaszentelés és virágvasárnapi passióKomlósi Antal l.ü., egy szándékra

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Glatz Hajnalka (Iz 50, 4–7; Fil 2, 6–11; Mt 26, 14–27. 66)

Orgonál és vezényel Jussel Ottó

Közreműködik Patrona Hungariae Énekkarunk: Halmos László – Ingre­diente; Menegali – Parce Domine, Werner Alajos és Harmat Artúr – Szt. Máté passiója; Leo Hassler/J. S. Bach – A fényes Isten arcot és Gímesi-Sík Sándor – Áll a gyötrött Istenanyja című kórusművekkel.

Szoprán: Adamkó-Hof Anna, Andruk Magdolna, Farkas Ildikó, Fesztini Mária, Gombár Mária, Meggyesi Irén, Mekker Edit, Pirigyi Klára, Rozsnyai Gréte, Sárkány Veronika, Tóth Magdolna; Alt: Biergiesser Anikó, Horvát Julianna, Jánosi Margit, Jussel Erzsébet, Lévai Katalin, Popescu Rodica, Tamás Katalin; Tenor: Hammer-Müller Siegfried, Mekker Árpád, Pfeiffer Ottó, Tepfenhart József; Basszus: Geiger János, Kincses Miklós, Sneff János, Tóth Sándor, Wetzstein Antal

Szólisták: Mekker Árpád (evangélista), Pfeiffer Ottó (Pilátus), Sneff János (Jézus), szoprán mind (szolgáló).

Barkákat a barkaszentelésre hozzunk magunkkal!

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,        március 2.       NAGYBÖJTI LELKINAP,  Lujza, Henriett

10.30–11.30      Szentmise – 1. elmélkedés a Damenstift-templomban

 

14.00–14.45 2. elmélkedés a misszión

16.00–16.45 3. elmélkedés

14.45–15.15 kávészünet

16.45–17.15 gyóntatás, rózsafüzér ájtatosság

15.15–16.00 gyóntatás, keresztúti ájtatosság

17.15-től     szentmise, rövid elmélkedés, elbocsátás

 

Lelkinapunk vezetője:­ Ft. Kovács József vácrátóti plébános. Elmélkedéseinek címe: „Bűnbánat, megtérés, gyónás”. Min­denkit szeretettel várunk.

*

Hétfő,             március 3.       Kornélia, Kamilla, Frigyes

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam, haladók

19.30–21.00      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              március 4.       Kázmér, Adorján, Adriána

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

18.00–20.00      Regös utánpótlás

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Regös néptánctanfolyam

*

Szerda,            március 5.       Teofil, Olívia, Virgil

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      március 6.       Leonóra, Nóra

13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00    Szeniorok Klubja: felvételről megtekintjük Eperjes Károly színművész missziónkon elhangzott „Az igazat mondd, ne csak a valódit” című előadásának második részét. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett lehet szórakozni. Szeretettel várjuk a nyugdíjaskorúakat.

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

*

Péntek,           március 7.       Perpétua, és Felicitász, Tamás

                        Elsőpéntek, egész napos beteglátogatás. Kérjük a betegek előzetes bejelentését.

17.00–18.30      Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

19.00–21.30    Ifjúsági találkozó: Sergio Castellito – Pio Atya, a csodák embere c. film megtekintése; beszélgetés, esti ima

*

Szombat,         március 8.       Istenes János, Zoltán, Filemon

12.00–13.00      Elsőáldozási előkészítő

14.00–20.00      megemlékezés Nemzeti ünnepünkről

Program:

14.00-15.30 Ünnepség:

Bevezető (Merka János plébános);

Előadás (Cserkészek és a Hétvégi Magyar Iskola növendékei);

Kiállításmegnyitó és hangszer­-bemutató előadás (Birinyi József)

15.30-16.00 Kávészünet

16.00-18.00 MESTERMŰHELYHangszerkészítő és kézműves foglalkozások

·         Hangszerkészítés (nádsíp, tilinkó, pánsíp, pipi, zümmögő, állathang-utánzók…)

·         Kokárdakészítés;

·         Fafestés;

·         Bőrfonás;

·         Történelmi vetélkedő;

·         Huszárcsákó-készítés

·         Filmvetítés Birinyi József felvételeiből

18.00-20.00 Táncház

*

Hétfő,             március 10.     Ildikó, Etele

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam, haladók

19.30–21.00      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              március 11.     Szilárd, Konstantin, Tímea

10.00–12.00    ÉRTESÍTŐnk húsvéti számának postázása. Tisztelettel kérjük segítőkész         híveink közreműködését.

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–20.00      Regös utánpótlás

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Regös néptánctanfolyam

*

Szerda,            március 12.     Gergely, Maximilián, Miksa

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar főpróba

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      március 13.     Krisztián, Solt, Rozina

17.00–17.30    Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30    Bibliakör: Szentföldi zarándoklatunkra készülve/VI. –  Jordán folyó, Holt-tenger. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, különösen a szeptemberi zarán­doklatunkra jelentkezőket.

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

*

Péntek,           március 14.     Matild, Paulina

*

Szombat,         március 15.     NEMZETI ÜNNEP, Hofbauer Kelemen, Kristóf

* * *

Március 15-től 30-ig húsvéti szünidő Bajorországban.

Missziónkon szünetelnek a csoportmunkák.

* * *

ELŐZETES: Március 20-án 19.00–20.00-ig Nagycsütörtök esti szentmise; 21-én Nagy­pénteken, 10.00 órai kezdettel Nemzetek Keresztútja a St. Michael-templomtól az Alter Peter-templomig (Marienplatz), 15.00–16.00-ig nagypénteki szertartás a Damenstift-templomban; 22-én Nagyszombaton, 21.00–22.30-ig húsvéti vigília, feltámadási szentmise, ételszentelés; 23-án Húsvét­vasárnap, 10.30–11.30-ig ünnepi szentmise, ételszentelés; 24-én Húsvét­hétfő, 10.30–11.30-ig ünnepi szentmise.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 089 / 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános