Müncheni Magyar Katolikus Misszió


2008.

június

22.

ÉRTESÍTŐ


25.

évfolyam

11.  szám

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
J U N I Á L I S

2008. június 29-én, vasárnap 13.00–21.30-ig

egyházközségi J u n i á l i s t rendezünk Grünwaldban, a Hubertusstraße 22. szám alatt,

a Bavaria filmstúdió szomszédságában.

Népünnepély jellegű egyházközségi találkozónkon vidám zene, tánc és nótázás mellett lehet ismerkedni, szórakozni, enni, inni, szalonnát, húst és kolbászt sütni. Hozzávaló kapható a helyszínen Tamás Judit és Juhos Józsefnél (Hungaria-Gulyás-Expresz, München, Sonnenstr. 25, tel.: 089–54 50 60 70). Szórakoztató zenéről a PACSIRTÁK gondoskodnak.

A Juniálison közreműködnek Hétvégi Magyar Iskolánk tanulói és cserkészeink, fellép a Regös-néptánc­csoport. A gyerekeknek ügyességi vetélkedőket és rajzversenyt szervezünk. A játékos kedvű nagyok és kicsik idén is szerencsét próbálhatnak a tombolán, a labdarúgó csapatok barátságos mérkőzéseket vívhatnak a „Juniális 2008” kupáért. A csapatok benevezését a helyszínen kérjük. Megfelelő tombolatárgyakat missziónkon hivatali időben szívesen átveszünk.

21.30-kor záróra:Fáklyafénynél bevonjuk a zászlót és elénekeljük a Székely- és a Magyar Himnuszt.

Nyári ünnepségünkre sok szeretettel várjuk a Münchenben és környékén élő magyarokat, felekezetre és felfogásra való tekintet nélkül, bajor barátaikkal együtt. Tekintettel a kedvező helyszíni lehetőségeinkre Juniálisunkat rossz idő esetén is megtartjuk.

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

JÚNIUS 22., ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP

10.00–10.25      Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( R. É. )

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Valenta Károly l. ü.

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Csanálosy Zsuzsa (Jer 20, 10–13; Róm 5, 12–15; Mt 10, 26–33)

Orgonista         Jussel Ottó

Zsoltárválasz    Uram, hallgass meg engem,* nagy irgalmasságod szerint.

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, június 22-én 12.30-kor a St. Josef-templomban,

Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

*

JÚNIUS 29., PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK ÜNNEPE

10.00–10.25      Gyóntatás és Jézus Szíve ájtatosság ( R. É. )

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Altherr Alfréd és Schönberger Péter  l. ü.

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Jánosi András (ApCsel 12, 1–11; 2 Tim 4, 6–18; Mt 16, 13–19)

Orgonista         Jussel Ottó

Zsoltárválasz   Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből.

*

JÚLIUS 6.,   ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP

10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság ( R. B. )

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Sándor Lajos l. ü.

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Krasznai Norbert (Zak 9, 9–10; Róm 8, 9. 11–13; Mt 11, 25–30)

Orgonista         Jussel Ottó

Mise után       rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a keresztény közösségekben

növe­kedjék azoknak a száma, akik önkéntesen szolgálatokat vállalnak.

Zsoltárválasz    Istenem és királyom, magasztallak ged:* szent nevedet áldom örökkön-örökké.

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Vasárnap,        június 22.        Paulinusz, Fisher János, Morus Tamás

18.30–20.00      Filmklub: Zilahy Lajos – Halálos tavasz (Jávor Pál, Karády Katalin, stb.)

*

Hétfő,             június 23.        Zoltán, Etel

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam haladóknak

19.30–21.00      Komámasszony-néptánccsoport

*

Kedd,              június 24.        Keresztelő János születése, Iván, Levente

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–20.00      Regös utánpótlás

18.30–20.30      Komputer tanfolyam elmarad

20.00–21.30      Regös néptánctanfolyam

*

Szerda,            június 25.        Vilmos, Vilma, Viola

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      június 26.        Alexandriai Cirill, János és Pál

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam elmarad

*

Péntek,           június 27.        László király, Sámson, Ulászló

14.30–15.00      Missziónk házi kápolnájában a keresztség szentségében részesül: Laib Anette

19.30–21.30      KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezése: Prof. Dr. Oplatka András (Zürich/Budapest) előadása „Határnyitás Magyarországon 1989-ben – Egy döntés története” címmel

*

Szombat,         június 28.        Iréneusz, Irén, Loretta

*

Vasárnap,        június 29.        Péter és Pál apostolok

13.00–21.30      Juniális Grünwald-ban Családok fóruma, Katakomba Klub és Hölgy­koszorú a Juniálison

*

Hétfő,             június 30.        A római egyház első vértanúi, Pál

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam haladóknak

19.30–21.00      Komámasszony-néptánccsoport

*

Kedd,              július 1.           Tihamér, Áron, Annamária

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–20.00      Regös utánpótlás

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Regös néptánctanfolyam

*

Szerda,            július 2.           Sarlós Boldogasszony, Ottó

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

19.00–21.30      A Széchenyi Kör és a Magyar Egylet szervezésében Dr. Harrach Péter, a KDNP és az Országgyűlés alelnöke a parlamenti munkáról és a mai magyar politikai helyzetről tart beszámolót

*

Csütörtök,      július 3.           Tamás apostol, Kornél

13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00      Szeniorok Klubja: évadzáró találkozó, kerti parti; hozzávalóiról gondoskodunk. Összejövetelünkre szeretettel várunk minden nyugdíjaskorú érdeklődőt.

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

*

Péntek,           július 4.           Portugáliai Erzsébet, Izabella

                        Elsőpéntek, egész napos beteglátogatás

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,         július 5.           Zaccaria Antal, Emese, Sarolta, Filoména

11.30–13.00      Színkör

12.00–15.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

* * *

ELŐZETES: Július 10-én Bibliakör; 12-én tanévzáró ünnepség a Hétvégi Magyar Iskolában és a cserkészetben; 13-án a szentföldi zarándoklatra jelentkezők talál­ko­zó­ja; 18-án Imakör; 19-én Ifjúsági találkozó, kirándulás és Hölgykoszorú; 20-án ifjú­sági mise, Te Deum, kórusfellépés; 25-én Családok fóruma; 26-án Katakomba Klub.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 089 / 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános