Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2008.

február

17.

ÉRTESÍTŐ

 

 

25.

évfolyam

3. szám

 

 

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

 

 

 

 

Nagyböjt:

kulcs

a börtönhöz, amelyben ülök, és

melynek

őre

én

magam vagyok.

 

 

 

 

Az ember bűne

az,

hogy

minden pillanatban megtérhet,

de

mégsem teszi.

 

Megtérés: egy életen át

a következő lépést tenni a nagyobb szeretet felé.

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

FEBRUÁR 17., NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA

10.00–10.25      Gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30    Ünnepélyes ifjúsági szentmise Moldován Marianna és Szilágyi Klára l. ü.

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Fábián László (Ter 12, 1–4a; 2 Tim 1, 8b–10; Mt 17, 1–9)

 

Közreműködik DurMolJk ifjúsági énekkarunk dr. Kováts János és Geng Ildikó vezetésével

 

*

 

FEBRUÁR 24., NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

10.00–10.25      Gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

10.25–10.30      Rózsafüzér titokcsere

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise Schwarzkopf János l. ü. és a Schwarzkopf család elhunyt tagjaiért

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Geng Margit (Kiv 17, 3–7; Róm 5, 1–8; Jn 4, 5–42)

Orgonista         Jussel Ottó

 

Zsoltárválasz    Bár hallgatnátok ma Isten szavára,* népem ne légy kemény szívű.

 

Magyar szentmise Rosenheimban, február 24-én 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4. 

Celebráns Merka János plébános.

 

*

MÁRCIUS 2., NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA

10.00–10.25      Gyóntatás és keresztúti ájtatosság (R. É.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise a Réz és Csanálosy család elhunyt tagjaiért, valamint Jansenné Német Magda l. ü.

Celebráns         Ft. Kovács József és Merka János plébános

Lektor              Csanálosy Zsuzsa (1 Sám 16, 1b 6–13a; Ef 5, 8–14; Jn 9, 1–41)

Orgonista         Jussel Ottó

 

Mise után       rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az egyének és népek az egyház tanúságtétele által a megbocsátást, kiengesztelődést és Krisztus szeretetét tekintsék az új emberség forrásának.

 

Zsoltárválasz    Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap,        február 17.      A hét szervita rendalapító, Elek

11.30–16.00      Családok fóruma: Magyar festőművészek kiállításának megtekintése Dachau-ban

*

Hétfő,              február 18.      Bernadett, Simeon

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam, haladók

19.30–21.00      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              február 19.      Zsuzsanna, Elza

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–20.00      Regös utánpótlás

20.00–21.30      Regös néptánctanfolyam

*

Szerda,            február 20.      Aladár, Álmos, Paulina

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkarunk próbája missziónkon. Énekkarunk készül a Virágvasárnapi Passióra. 

                        Nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      február 21.      Damiáni Péter, Eleonóra, Zakariás

17.00–17.30    Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30    Bibliakör: Szentföldi zarándoklatunkra készülve/V. –  Kafarnaum, Betszaida, Nyolc Boldogság-hegye.

                        Szeretettel várunk minden érdeklődőt, különösen a szeptemberi zarán­doklatunkra jelentkezőket.

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

*

Péntek,           február 22.      Szent Péter apostol székfoglalása

19.30–21.30      KMÉM – Pax Romana Müncheni Csoport és a Müncheni Magyar Intézet közös rendezése: 

                        „A magyar egészségügy - ma” – Prof. Dr. Csernai László (Szeged) előadása

*

Szombat,         február 23.      Polikárp, Alfréd, Szemere

11.30–13.00      Színkör

12.00–13.00      Elsőáldozási előkészítő

12.00–15.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

*

Vasárnap,        február 24.      Mátyás apostol, Edömér

18.30–20.30      Magyar filmek baráti köre: Hippolit, a lakáj című film megtekintése

*

Hétfő,              február 25.      Mátyás apostol, Edömér

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam, haladók

19.30–21.00      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              február 26.      Géza, Cézár, Vanda

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–20.00      Regös utánpótlás

20.00–21.30      Regös néptánctanfolyam

*

Szerda,            február 27.      Edina, Győző, Ottokár

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkarunk próbája missziónkon. 

                        Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      február 28.      Gábor, Ákos, Bátor

19.00–20.00    Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel

Miután közösen imádkoztunk a keresztények egységéért, baráti beszélgetés és agapé keretében igyekszünk elmélyíteni az ökuméne szellemét. 

Szeretettel várunk mindenkit, különösen a vegyes házasságban élő családokat.

*

Péntek,           február 29.      Elemér, Oszvald

*

Szombat,         március 1.       Albin, Gyopárka, Tóbiás

*

Vasárnap,        március 2.       NAGYBÖJTI LELKINAP,  Lujza, Henriett

10.30–11.30      Szentmise – 1. elmélkedés a Damenstift-templomban

 

14.00–14.45 2. elmélkedés a misszión

16.00–16.45 3. elmélkedés

14.45–15.15 kávészünet

16.45–17.15 gyóntatás, rózsafüzér ájtatosság

15.15–16.00 gyóntatás, keresztúti ájtatosság

17.15-től szentmise, rövid elmélkedés, elbocsátás

 

Lelkinapunk vezetője:­ Ft. Kovács József vácrátóti plébános. Elmélkedéseinek címe: „Bűnbánat, megtérés, gyónás”. Min­denkit szeretettel várunk.

 * * *

 ELŐZETES: Március 6-án Szeniorok Klubja; 7-én Imakör és Ifjúsági találkozó; 8-án 14.00–20.00-ig megemlékezés Nemzeti ünnepünkről. Lásd Melléklet! Ugyancsak 8-án  elsőáldozási előkészítő, HMI és cserkész­foglalkozás; 9-én ifjúsági szentmise; 11-én húsvéti ÉRTESÍTŐNK postázása; 13-án Bibliakör

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 089 / 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános