Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2008.

december

7.

ÉRTESÍTŐ

 

 

25.

évfolyam

20. szám

 

 

ADVENT 2. VASÁRNAPJA

 

„Készítsétek elő az Úr útját!

Egyengessétek ösvényeit!”

(Mk 1,3)

 

Itt állok, Uram, előtted, már nem bújhatok el színed elől. Megrendítetted azt a sziklavárat, melyet bűneim és mások bűneinek hatása épített fel bennem. Megérintetted bensőmet Keresztelő Szent János szavai által, és tudom: eljött a pillanat, hogy szembenézzek azzal, ami már régóta emészt, ami sírban tart, amitől nem tudok szabadon levegőt venni. Igen, szembe akarok nézni vétkeimmel, mert nem hagynak szeretni, és mások szere­tetét megtapasztalni, bukásomat akarják, üldözött rab lettem miattuk. De most megvallom neked, hogy bűnös vagyok! Vétkeztem, de hiszem, hogy bűneim elmerülnek szeretetednek és irgalmasságodnak kiapadhatatlan tengeré­ben. Szent testedből táplálkozom: a hitből, hogy a bűnbánó szív meggyógyul a veled való találkozás által. Ámen.

* * *

Már hó szitál a fenyvesek között és

korán beálló esték fénye ég,

oly mély a csend és én úgy készülődöm

ujjongó szívvel Istenem, feléd.

 

Most én megyek. Te voltál már a földön.

Ó, hány karácsonyt játszottam neked!

Amim csak volt, a két kezedbe tettem

egymásután: egy hosszú életet.

 

Mondd, vársz rám? Olyan remegve kérdem

s oly boldogan, mint szentestén kölyök.

Most rajtad áll, hogy szívemet betöltsed.

Csitt! Angyal jár a zárt ajtók mögött.

                                                                                                      (Karácsony előtt, Szent-Gály Kata)

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

DECEMBER 7., ADVENT 2. VASÁRNAPJA

            10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M. )

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Kopácsy Zoltán és Sándor Lajos l. ü.

            Celebráns        Merka János plébános

            Lektor              Jánosi Margit (Iz 40, 1–11; 2 Pét 3, 8–14; Mk 1, 1–8)

            Orgonista         Jussel Ottó

 

            Mise után        rózsafüzér titokcsere

            Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy az Egyház az erőszak és életellenes megnyilvánulásokkal szemben az élet kultúrájáért szálljon síkra.

 

            Zsoltárválasz   Uram, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * üdvösségedet add meg nékünk!

*

DECEMBER 14., ADVENT 3. VASÁRNAPJA

          10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R. B.)

          10.30–11.30      Ünnepélyes ifjúsági szentmise † a Ruttner család elhunyt tagjaiért

          Celebráns          Merka János plébános

          Lektor                Hart István (Iz 61, 1–11; 1 Tessz 5, 16–24; Jn 1, 6–28)

 

          Közreműködnek a DurMolk dr. Kováts János és Geng Ildikó vezetésével: Csermák Péter, Fábián-Lechli László, Gergely Ildikó, Glatz Hajnalka, 

          Halász Boglárka, Hart István, Hudra Éva, Joó Rita, Kiss Ágota, Nadj Mária, Polgár Gábor, Poszet Katalin, Rácz Tibor, Schäfer Lenz, Staszkiv Péter

 

Magyar szentmise Rosenheimban, vasárnap, december 14-én † Mátyás l. ü. és 25-én

 a St. Josef-templomban, Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

 

DECEMBER 21., ADVENT 4. VASÁRNAPJA

            10.00–10.25    Karácsonyi gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (K. R.)

            10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † id. Zelicskovics László, Nagy Kálmán és Geng István l. ü.

            Celebráns        Merka János plébános

            Lektor              Kucsera János (2 Sám 7, 1–16; Róm 16,  25–27; Lk 1, 26–38)

            Orgonista         Jussel Ottó

 

            Zsoltárválasz   Hadd énekeljem örökké, * Urunknak irgalmas jóságát!

*

DECEMBER 24., S Z E N T E S T E

          22.00–22.25      Karácsonyi gyóntatás

          22.30–23.30      KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISE egyházi közösségünkért

          Celebráns          Dr. Cserháti Ferenc segédpüspök és Merka János plébános

          Lektor                Dr. Rodewald Éva (Iz 9, 1–6; Tit 2, 11–14; Lk 2, 1–14)

          Orgonista           Jussel Ottó

 

          Zsoltárválasz     Ma született a Megváltónk, * az Úr Jézus Krisztus.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Vasárnap        december 7.    Ambrus, Ambrózia, Agaton

16.30–18.00    Jótékonysági koncert a Damenstift-templomban a DurMolJk, Tóth Mónika és Bokor Iván énekes-gitáros előadóművész közreműködésével a budapesti Magyar Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Családok Átmeneti Otthonának lakói számára

*

Hétfő,              december 8.    Szeplőtelen Fogantatás ünnepe, Emőke

19.30–21.30    Komámasszonyok-néptánccsoport

18.00–19.45    Angol nyelvtanfolyam

*

Kedd,              december 9.    Natália, Filótea, Valéria

16.00–18.00    Bébi-Mami Kör

16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,           december 10.  Judit, Lívia

18.30–20.00    Patrona Hungariae Énekkar főpróba

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      december 11.  I. Damazusz pápa, Árpád

17.00–17.30    Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30    Bibliakör: Szent Pál-év / III. rész –  Az első missziós út

18.30–20.00    Ifjúsági énekkarunk, a DurMolk próbája

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

*

Péntek,           december 12.             Gabriella, Fáni

19.00–20.30    Ifjúsági találkozó: Don Bosco – A szeretet küldetése  (II. rész)

19.30–21.30    Széchenyi Kör: „Adjátok vissza a hegyeimet!” – Koltay Gábor filmje gróf Wass Albertről

*

Szombat         december 13.  Lúcia, Luca, Ottília

12.00–15.30    Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással és adventi gyertyagyújtással

15.30–18.00    Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30    Hölgykoszorú és Katakomba Klub: vendégmunkások, hosszabb-rövidebb ideig Münchenben tartózkodók találkozása, ismerkedés, beszélgetés, magyar nyelvű TV-műsor­nézés, böngészés hazai újságokban ill. folyóiratokban, társasjáték, stb.

* * *

December 13-án 14.30–16.00-ig „Szállást keres a Szent Család” adventi imaóra Nadj Máriánál (Gustav-Schiefer-Str. 16). Jelentkezni a 089 / 150 25 90-es telefonszámon lehet.

* * *

MELLÉKLET: Dr. Cserháti Ferenc a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával  megbízott esztergom-budapesti  segédpüspök  körlevele

* * *

Vasárnap        december 14.  Keresztes János, Szilárda, Bertold

10.30–11.30    Ünnepélyes ifjúsági szentmise a Damenstift-templomban

 

16.00–19.00    KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG a Salesianer Don Boscos Jugendwohnheim dísztermében, München, Sieboldstrasse 11. (a Rosenheimer Platz, illetve a St. Wolfgang közelében).

Megközelíthető: S–Bahn-nal (S1-2-4-5-6-7-8), illetve villamossal (15 v. 25) a Rosen­heimer-Platz megállóig. Innen gyalog a Franziskanerstraßeba, majd a 2. utca balra a Sieboldstr. Gépkocsival jövőknek korlátolt parkolási lehetőség a Siebold­straßeban, vagy a St. Wolfgang közelében.

Az ünnepség előtt 15.00–16.00-ig jótékonysági süteményvásár cserkészcsapataink, és karácsonyi vásár ministránsaink javára. Mindenkit szeretettel várunk.  (Lásd MEGHÍVÓK!)

*

Hétfő,              december 15.  Valér, Detre

19.30–21.30    Komámasszonyok-néptánccsoport

18.00–19.45    Angol nyelvtanfolyam

*

Kedd,              december 16.  Etelka, Aletta

16.00–18.00    Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

18.30–21.30    Regös néptánc tanfolyam

*

Szerda,           december 17.  Lázár, Olimpia

19.00–21.30    Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      december 18.  Auguszta, Graciella  

18.30–20.30    Komputer tanfolyam

*

Péntek,           december 19.  Viola, Orbán, Oros

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

18.30–21.00    Családok fóruma: Hogyan ünnepeljünk?

*

Szombat,        december 20.  Teofil, Liberátusz

 

* * *

December 22-től 2009. január 5-ig karácsonyi szünidő Bajorországban. Missziónkon szünetel a csoportmunka.

* * *

ELŐZETES: December 24-én Karácsony, éjféli szentmise 22.30-kor; 25-én Karácsony, Jézus születése; 26-án Szent István első vértanú ünnepe, 28-án Szent Család vasárnapja; 31-én Szilveszter, hálaadó szentmise 17.00-kor; 2009. január 1-én Újév, Szűz Mária, Isten anyja ünnepe; 4-én Karácsony utáni 2. vasárnap; 6-án Vízkereszt, Urunk megjelenése; 10-én HMI és cserkészet; 11-én Urunk megkeresztelkedése.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános