Müncheni Magyar Katolikus Misszió

2008.

április

27.

ÉRTESÍTŐ

25.

évfolyam

8.  szám

Húsvét 6. vasárnapja

Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetele

Mire küldött?

Mire küldött az Isten?

Arra, hogy gyűlöld azt, aki éppúgy, mint te, mása,

s pusztán azért, mert károdat kívánja?

Miért küldött? Azért, hogy marakodj

s visszaharapd a beléd marót,

vagy hogy utána menj, és hogyha

fájna szegénynek, a rajtad ejtett marása,

te adj sebére egy kis balzsamot?

Nyilván nem azért küldött, hogy ítélkezz,

hisz magadat ítélned épp elég lesz,

– és irgalmat, ha rád kerül a sor,

hol lelsz, ha magad sem irgalmazol?

Gyűlöl? – Szeresd! S tán megválthatod

akkor magadat is, őt is, a kárhozattól.

(Rónay György)

A szeretet a legnagyobb a világon. A hívő ember legboldogí­tóbb ismerete Istenről, hogy ő a szeretet. Isten is azt értékeli bennünk legjobban, ha szeretjük őt és egymást. A szeretet adja meg cselekedeteink legfőbb értékét is. Aki igazán szeret, annak egyetlen cselekedete sem vész kárba.

(Kis misekönyv, B-év, 317. o.)

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

ÁPRILIS 27.,    HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA

10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (T. K.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Kucsera János (ApCsel 8, 5–17; 1 Pét 3, 15–18; Jn 14, 15–21)

Orgonista         Jussel Ottó

Zsoltárválasz    Minden föld Istent dicsérje!

Magyar szentmise Rosenheimban,

vasárnap, április 13-án és 27-én 12.30-kor a St. Josef-templomban,

Innstraße 4. Celebráns: Merka János plébános.

Május 1.,      Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetele

10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (B. M.) )

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Balog Mária (ApCsel 1, 1–11; Ef 1, 17–23; Mt 28, 16–20)

Orgonista         Jussel Ottó

Zsoltárválasz    Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.

*

MÁJUS 4.,    HÚSVÉT 7. VASÁRNAPJA

10.00–10.25      Húsvéti gyóntatás és májusi ájtatosság (B. M.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise † Rogge Marietta l. ü.

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Krasznai Norbert (ApCsel 1, 12–14; 1 Pét 4, 13–16; Jn 17, 1–11a)

Orgonista         Jussel Ottó

Mise után       rózsafüzér titokcsere

Általános havi imaszándék: Imádkozzunk, hogy a keresztények jobban hasznosítsák az irodalmat, a művészetet és a tömegkommunikációt egy olyan kultúra támoga­tására, amely védi és előmozdítja az emberi személy értékeit.

Zsoltárválasz    Hiszem, hogy meglátom az Úr javait,* az élők földjén.

*

MÁJUS 11.,  PÜNKÖSDVASÁRNAP

10.00–10.25      Gyóntatás és májusi ájtatosság ( R. É. )

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise egyházi közösségünkért

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Geng Margit (ApCsel 2, 1–11; 1 Kor 12, 3b–13; Jn 20, 19–23)

Orgonista         Jussel Ottó

Zsoltárválasz    Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.  

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

Hétfő,             április 28.        Chanel Péter, Valéria

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam, haladók

19.30–21.00      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              április 29.        Sienai Katalin, Petúr

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

18.00–20.00      Regös utánpótlás

18.30–20.30      Komputer tanfolyam elmarad

20.00–21.30      Regös néptánctanfolyam

*

Szerda,            április 30.        V. Piusz pápa, Katalin, Kitti

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      május 1.          Áldozócsütörtök – Urunk mennybemenetele Szent József, a munkás, Fülöp, Jakab

Missziónk hivatala zárva.

*

Péntek,           május 2.          Atanáz, Zsigmond

                        Elsőpéntek, egész napos beteglátogatás. Kérjük a betegek előzetes bejelentését.

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

*

Szombat,         május 3.          Fülöp és Jakab apostolok, Tímea, Viola

Magyar szentmise Erdingben,

május 3-án 16.00–17.00-ig a Hl. Geist-templomban, Landshuter Str. 8.

Celebráns Merka János plébános.

Mise után 17.00-tól anyák napi ünnepség a Johannes-Haus-ban, Kirchgasse 9.

Csütörtökön, június 12-én egyházközségi kirándulás Dießen-be az Ammer­see-hez és Ambach-ba a Starnbergi-tóhoz a Szeniorok Klubja és a Rózsafüzér Tár­sulat szervezésében. Szenior Klub tagoknak és Rózsafüzér Társulati tagoknak a kirándulás díjtalan. A fennmaradt helyeket kiadjuk érdeklő­dőknek 10,00 €uro befizetése ellenében.

Jelentkezés személyesen vagy telefonon június 8-ig.

Hétfő,              május 5.          Gyöngyi, Gotthárd, Júlia

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam, haladók

19.30–21.00      Komámasszonyok-néptánccsoport

*

Kedd,              május 6.          Ivett, Frida, Zsóka

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–20.00      Regös utánpótlás

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

20.00–21.30      Regös néptánctanfolyam

*

Szerda,            május 7.          Boldog Gizella, Bendegúz, Gusztáv

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkar próba

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

*

Csütörtök,      május 8.          Győző, Mihály

13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00   Szeniorok Klubja: A Lourdes-i egyházközségi zarándoklatunkról készült filmösszefoglaló megtekintése. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett lehet szórakozni. Szeretettel várjuk a nyugdíjaskorúakat.

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolJk próbája

18.30–20.30      Komputer tanfolyam

19.00–20.00      Ifjúsági májusi ájtatosság a dóm előtti téren

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

*

Péntek,           május 9.          Gergely, Édua

*

Szombat,         május 10.        Amin, Jób, Pálma

*

Vasárnap,        május 11.        Pünkösdvasárnap – B. Salkaházi Sára, Ferenc

* * *

Május 12-től 25-ig pünkösdi szünidő. Missziónkon szünetel a csoportok munkája.

* * *

ELŐZETES: Május 12-én Pünkösdhétfő; 18-án Ifjúsági szentmise; 22-én Úrnapja: 8.00 órakor ünnepélyes szabadtéri szentmise a Marienplatz-on Reinhard Marx müncheni érsek­kel, kb. 8.45-kor Úrnapi körmenet (Dienerstr. – Ludwigstr., a Ludwigs­­kirche-ig és vissza: Theatinerstr. – Maffeistr. – Promenadenplatz – Frauen­kirche), kb. 11.00-kor befejezés a müncheni dómban, majd a dóm előtt felállított pódiumon zenés ünnepi műsor, 18.30–19.30 Ünnepélyes szentmise szentbeszéddel a Damenstift-templomban.

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

D–81925 München, Oberföhringer Straße 40.

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 089 / 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános