Müncheni Magyar Katolikus Misszió

 

 

2007.

november

11.

ÉRTESÍTŐ

 

 

24.

évfolyam

20. szám

 

 

KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

 

 

 

 

Kezed-lábad szabadon:            Ölelgeti bús fádat,

sróf tart a derekadon,               csókolgatja vaslábad

temetői Krisztusom.                  igazlelkű áhítat.

 

Sovány tested öntöttvas;          Rossz szolgád is rádköszön

ezüstszínre mázoltak                szava, mint a rács-közön

együgyűen, gyöngyalak.            átkúszó virágözön:

 

Fád keríti kerítés,                      körülfonja derekad

hasztalan: vadvirág és              s – ahol a sróf belemart –

gyom töri át, szelíd nép.           mint a repkény, rátapad.

 

(Szedő Dénes – Hartyáni feszület)

 

MAGYAR SZENTMISÉK

a müncheni Damenstift-templomban, Damenstiftstraße 1.

 

NOVEMBER 11. ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP

10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (N. M.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Jánosi Margit (2Mak 7,1-2.9-14; 2Tessz 2,15-3, 5; Lk 20,27-38)

Orgonista         Jussel Ottó

 

Zsoltárválasz  Betölt engem színed tása,* midőn felébredek, Uram.

 

Magyar szentmise Rosenheimben,

november 11-én a Czirják és Tóth család elhunyt tagjaiért és 25-én a Feigi család elhunyt tagjaiért 12.30-kor a St. Josef-templomban, Innstraße 4.

Celebráns: Merka János plébános.

 

NOVEMBER 18.,ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP

10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (R.É.)

10.30–11.30    Ünnepélyes ifjúsági szentmise Mekker Ottó l. ü.

Celebráns         Merka János plébános

Lektor              Hart István (Mal 3,19–20a; 2Tessz 3,7–12; Lk 21,5–19)

 

Közreműködik a „DurMolOk” ifjúsági énekkar dr. Kováts János és Geng Ildikó vezetésével: Borbély Éva, Dóbiás András, Fábián-Lechli László, Glatz Hajnalka, Görög Barbara, Hart István, Jámbor Bertalan, Mezinger Magdolna, Nadj Mária, Polgár Gábor, Poszet Katalin, Rácz Tibor, Turu Ágnes

 

Jövő évi elsőáldozóink bemutatása: Biró Noémi, Bruntschitsch Jessica, Csatár Isabella, Diekötter Mária, Erli Jennifer, Kiesler Vivienne, Szeles Andre, Szeles Gabriel és Zsebics Baldvin

 

*

 

NOVEMBER 25. KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE

10.00–10.25      Gyóntatás és rózsafüzér ájtatosság (L.K.)

10.30–11.30    Ünnepélyes szentmise Mekker Ottó l.ü.

Celebráns        Merka János plébános

Lektor              Csanálosi Zsuzsa (2Sám 5,1–3; Kol 1,12–20; Lk 23,35–43)

Orgonista         Jussel Ottó

 

Zsoltárválasz  Isten zába indulunk,* örömtől dobban a szívünk.

 

RENDEZVÉNYEK

a Magyar Katolikus Misszión, Oberföhringer Straße 40.

 

Hétfő,             november 12. Jozafát, Asztrik, Jónás

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam, haladók

19.30–21.00      Komámasszonyok-néptánccsoport

 

*

Kedd,              november 13. Magyar szentek és boldogok

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–20.00      Regös utánpótlás

20.00–21.30      Regös néptánctanfolyam

 

*

Szerda,            november 14. Alíz, Huba, Vanda

18.30–20.00      Patrona Hungariae Énekkarunk próbája. Énekkarunknak nagy szüksége van erősítésre. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

18.30–21.30      Regös-néptánccsoport

 

*

Csütörtök,      november 15. Nagy Szent Albert, Lipót, Richárd

13.45–14.15    Szentmise missziónk házi kápolnájában

14.00–17.00   Szeniorok Klubja: „Pannonhalma – Szent Márton hegyén” címmel Kárpát Sarolta vetített képes beszámolója. Délutáni találkozónkon tea, kávé és sütemények mellett beszélgethetünk és szórakozhatunk.

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája. Szeretettel várjuk új énekesek csatlakozását.

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

 

*

Péntek,           november 16. Skóciai Margit, Ödön, Ottmár

17.00–18.30    Szentmise, szentségimádás, Imakör missziónk házi kápolnájában

18.30–21.00    Családok Fóruma – „Édes otthon” című rádióműsor alapján beszélgetés

 

*

Szombat,         november 17.             Gertrúd, Hilda

11.30–13.00      Színkör

12.00–13.00      Elsőáldozási előkészítő

12.00–15.30      Hétvégi Magyar Iskola magyar néptánc tanítással

15.30–18.00      Cserkészfoglalkozás

18.00–21.30      Hölgykoszorú: időszerű témák, vidám együttlét. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

*

Vasárnap,        november 18. A Péter- és a Pál-bazilika búcsúja, Jenő, Noé

10.30–11.30    Ifjúsági mise a Damenstift-templomban. Lásd 2. oldal!

14.00–18.00      Gyerekbazár – használható ruhák, játékok adás-vétele

 

*

Hétfő,             november 19. Árpád-házi Erzsébet, Zsóka

18.00–19.45      Angol nyelvtanfolyam, haladók

19.30–21.00      Komámasszonyok-néptánccsoport

 

*

Kedd,              november 20. Jolán, Bódog, Bulcsú

16.00–18.00      Bébi-Mami Kör

16.00–18.00      Német nyelvtanfolyam kezdőknek

18.00–20.00      Regös utánpótlás

20.00–21.30      Regös néptánctanfolyam

 

*

Szerda,            november 21. Szűz Mária bemutatása, Olivér

19.00–22.00    Ökumenikus istentisztelet református testvéreinkkel missziónkon. Köz­re­mű­ködik Patrona Hungariae Énekkarunk Jussel Ottó vezetésével.

Az ökumenikus ima­óra után agapé. Szeretettel várjuk mindkét felekezet híveit és mindazokat, akik Krisztus Urunk szándékának megfelelően szívesen imádkoznak velünk a keresz­té­nyek egységéért.

 

*

Csütörtök,      november 22. Cecília, Cicelle, Célia

17.00–17.30    Szentmise missziónk házi kápolnájában

17.30–18.30    Bibliakör: Szentföldi zarándoklatunkra készülve/II. – Jézus szülőföldje – Betlehem

18.30–20.00      Ifjúsági énekkarunk, a DurMolOk próbája

20.00–21.30      Klasszikus  tánc

 

*

Péntek,           november 23. I. Kelemen pápa, Kolumbán

19.30–21.30      KMÉM: Dr. Krász Lilla – Dr. Kurucz György (Budapest): Rizspor, téka, kalamáris: hétköznapok Magyarországon a 18. század második felében

 

*

Szombat,         november 24. Vietnámi vértanúk, Emma, Flóra, Virág

18.00–24.00  Szent Cecília-est – A köszönet és hála jegyében szeretettel vár­juk Patrona Hungariae Ének­karunk és a DurMolJk ifjúsági énekkar min­den tagját, hitvesével együtt, hagyományos és zártkörű ünnep­ségünkre, ame­lyet hálaadó szentmisével kezdünk missziónk házi kápol­nájában és vacsorával foly­tatunk missziónk nagyter­mében. Tisztelettel kérem, hogy részvételüket a Szent Cecília-esten jelezzék, legkésőbb csütörtökön, november 22-én.

 

* * *

 

ELŐZETES: December 1-én Elsőáldozási előkészítő, HMI és cserkészet; 2-án Adventi lelkinap; 6-án Szeniorok Klubja; 8-án Hölgykoszorú.

 

Impressum: Ungarischsprachige Katholische Mission – Magyar Katolikus Misszió

Oberföhringer Straße 40., 81925 München

Tel.: 089 / 98 26 37 vagy 98 26 38; Fax: 98 54 19;

E-mail: info@ungarische-mission.de, http://www.ungarische-mission.de

Verantwortlich – Szerkesztő és felelős kiadó: Merka János plébános